Hakkında

TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

ISSN 1309 -8012

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (Online)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (SBBD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde kayıtlıdır.

| ASOS Index | Google Scholar | Akademik Dizin | Sobiad Atıf |