Yazım Kuralları

Lütfen makalenizi MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve hakemlik sürecine dahil edilmeden iade edilecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplandırılması ve kesinlikle sayfa ebatları dışına taşmaması gerekir.

ÇOK ÖNEMLİ NOT. İlave yazışmalarla zaman kaybına sebebiyet vermemek için aşağıdaki yazım kurallarına ve örnek şablona uymanızı SAYGI İLE RİCA EDİYORUZ.

-Metin punto büyüklüğü 12 dur.

-Sayfa ebatı A4 değildir. Özel boyut seçilmeli ve boyut 17X24 olarak işaretlenmelidir.

-Tablo ve şekillerin ve tüm formüllerin aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gruplandırılması gerekmektedir.

 • Yazı Tipi ve Boyutu

  Yazı Tipi:

  Times New Roman

  Yazı Boyutu: 12 (metin);

   10 (tablo ve şekiller

  Sayfa Yapısı

  Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm Sol: 1,5 cm; Sağ: 1,5 cm

  Cilt Payı:0

  Cilt payı yeri: sol


  Kağıt Boyutu

  Özel Boyut

  Genişlik: 17 cm

  Yükseklik: 24 cm

  Paragraf Yapısı

  Hizalama: Soldan 

  Girinti: Yok

  Aralık: Tek;

  Önce: 6 nk; Sonra: 6 nk

   

Başlık sayfası

TÜRKÇE BAŞLIK (TAMAMI BÜYÜK HARFLE YAZILACAK)
Birinci Yazarın Adı ( İsim ve Soyad ilk harfler dışında tamamı küçük harf)

Bağlı Olduğu Kurum

Unvan (Prof/Doç/Yrd.Doç./Dr./Doktora Öğrencisi)

Posta Adresi

E-posta::

ORCID NO: (Mutlaka yazınız)
İkinci Yazarın Adı

Bağlı Olduğu Kurum

Posta Adresi

E-posta::

ORCID NO: (Mutlaka yazınız)

Yazının kısa ve açıklayıcı başlığını, yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), açık adreslerini, telefon ve faks numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir. Yazarların bir açık araştırmacı ve katılımcı kimliği (ORCID) sağlaması ve belirtmesi önerilmektedir. ORCID'e sahip olmak için, yazarlar ORCID web sitesine kaydolmalıdır: http://orcid.org. Kayıt dünyadaki her araştırmacı için ücretsizdir.

Özet ve Anahtar Sözcükler

Türkçe Özet Özet italik olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

Alan Tanımı: (Mutlaka yazınız)

İNGİLİZCE BAŞLIK (TAMAMI BÜYÜK HARFLE YAZILACAK)

İngilizce Özet Özenle yazılmış İngilizce özet MUTLAKA eklenmelidir Makalenin İngilizce başlığının eklenmiş olmasına DİKKAT edilmelidir..

Keywords: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

JEL Code:

JEL kodunu şu sayfadan bakarak yazabilirsiniz. Mutlaka yazılmalıdır.

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php

Metin

Makaleleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçları içerecek şekilde beş ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır.

Atıflar

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Metinde yer alan kaynaklara parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

North, Gordon ile anılarını şu şekilde aktarmıştır (North, 2009: 164).
Avusturya İktisat Okulu'nun diğer önemli ilkeleridir (Yay, 2004; Yılmaz, 2004).

Kaynaklar

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

The Basics of APA Style;
(https://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial)


Referencing and Citation Styles: APA 6th;
(https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096)


Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting
(https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Uputstvo.za.citiranje.(APA).pdf)

Kaynaklar listesi makalenin sonunda "Kaynakça" başlığı altında sıralanmalı ve sadece metinde atıf yapılan ve yayımlanmış veya yayımlanmak için kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Kaynakça listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar ayrı ayrı değil tek bir liste olarak sunulmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmektedir:

<Kitap için kaynakça>

Andrews, Dorine & Susan K. Stalick, Business Reengineering: The Survival Guide.Englewood Cliffs, NJ: Yourdon Press, 1994.

Hammer, Michael ve James Champy, Değişim Mühendisliği: İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto. İstanbul: Sabah Kitapları, 1993.

<Makale için kaynakça>

Danies, Howard & Paul Ellis. “Porter’s Competitive Advantage of Nations: Time for The Final Judgement?”, Journal of Management Studies. 37:8, December 2000, 1189-1213.

<Kitap içindeki makale için kaynakça>

Burton, Daniel F. “Competitiveness: Here to Stay”, in: Brad Roberts, (Ed), New Forces in the World Economy. Cambridge: The MIT Press, 1996 , ss.95-105.

<İnternet kaynakları için kaynakça>


World Bank (2005). Private Participation in Infrastructure Project Database, http://ppi.worldbank.org/reports/customQueryAggregate.asp, [İndirme Tarihi: 7.12.2002]

Tablolar, Resimler, Şekiller ve Grafikler

ÖNEMLİ NOT:


< Tablolar işlevsel olmalıdır. Tablolarda kesme, kopyalama, yapıştırma gibi fonksiyonların yanı sıra şeklin büyüklüğünün ya da küçüklüğünün ayarlanabilmesi de mümkün olmalıdır. >


ÖNEMLİ NOT:

< Tüm şekiller dikkatle çizilmelidir. Şekillerde kesme, kopyalama, yapıştırma gibi fonksiyonların yanı sıra şeklin büyüklüğünün ya da küçüklüğünün ayarlanabilmesi de mümkün olmalıdır. >