Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Kirklareli University | http://iibfdergi.klu.edu.tr/


About JournalBoards

Author Guidelines | Indexes

Publishing Ethics | Open Access Policy

Reviewers | Archive | Contact

ISSN: 2146-3417 | E-ISSN: 2587-2052

Announcement: Our journal has reached sufficient articles for the March 2020 issue. The works to be sent will be evaluated for the next issues.

Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Kirklareli University | http://iibfdergi.klu.edu.tr/
Cover Image


About JournalBoards

Author Guidelines | Indexes

Publishing Ethics | Open Access Policy

Reviewers | Archive | Contact

ISSN: 2146-3417 | E-ISSN: 2587-2052

Announcement: Our journal has reached sufficient articles for the March 2020 issue. The works to be sent will be evaluated for the next issues.

Volume 8 - Issue 2 - Sep 23, 2019
 1. Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi
  Pages 97 - 115
  İmam Bakır KANLI , Burak KAPLAN
 2. Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi
  Pages 116 - 130
  A.Yunus SARIYILDIZ
 3. İsviçre, İspanya, Kanada ve Malezya Örneklerinde Kamu Yönetimi Pratikleri Eksenli Birlikte Yaşama Modelleri
  Pages 131 - 143
  Barış AYDIN , Fatih Fuat TUNCER
 4. Türkiye’de Siyasal Ayrışma ve Medya: 28 Şubat Sürecinin Merkez Medyada Sunumunun Eleştirel Söylem Analizi ile Çözümlenmesi
  Pages 144 - 160
  Oğuzhan KOCA
 5. Bireylerin Tüketim Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
  Pages 161 - 177
  Şükran KARACA , İbrahim YEMEZ
 6. Identifying The Motives of Social Sciences Students for Learning Research Methods: A Phenomenological Study
  Pages 178 - 187
  Burak HERGÜNER
 7. Öznel İyi Oluş Halinin İşe Tutkunluğa Etkisi: Sinop İli Tekstil Sektörü Örneği
  Pages 188 - 205
  Gaye ATİLLA , Gizem YILDIRIM
 8. Tüketicilerin Sponsorluk Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının Uyum Teorisi Ekseninde Sanat ve Spor Sponsorlukları Kapsamında İncelenmesi
  Pages 206 - 225
  Aylin Ecem GÜRŞEN , Abdullah OKUMUŞ
 9. Türkiye’de ARGE Harcamalarının BİST Endeksleri Üzerine Etkisi
  Pages 226 - 234
  Metin BAŞ , Zafer ŞAHİN
 10. Sosyal Medya Etkileyicisi Olarak Vloggerların Gençlerin Satın Alma Niyetine Etkisi
  Pages 235 - 245
  Perihan ŞIKER
 11. The Relationship Between Inflation and Unemployment in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach
  Pages 246 - 257
  Deniz Dilara DERELİ
 12. Dünyada ve Türkiye’de Finansal ve Yerel Raporlama Standartlarının Gelişim Süreci
  Pages 258 - 277
  Ömer Faruk GÜLEÇ , Şener ERGİ
 13. Ahmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız (Ed.). (2019). Türk Birliğinin Mümkün Yolları. Ankara: Akçağ Yayınları.
  Pages 278 - 280
  Çelik ERTAÇ
 14. Fina Anton Hurtada Ve Giovanni Ercolani (Ed.). (2017). Antropoloji ve Güvenlik Çalışmaları. (Çev. Aşkın İnci Sökmen), İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.
  Pages 281 - 284
  Emre OZAN