Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Kirklareli University | http://iibfdergi.klu.edu.tr/


Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Kirklareli University | http://iibfdergi.klu.edu.tr/
Volume 9 - Issue 1 - Mar 27, 2020
 1. The 1951 Geneva Convention And Democratic Transition
  Pages 1 - 14
  Saadet ULAŞOĞLU İMAMOĞLU
 2. Mavi Marmara Saldırısı Sonrası Süreçte Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
  Pages 15 - 29
  Ahmet AYDIN , Emel POYRAZ
 3. Kargo Firmalarının Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Servqual Ölçeği İle İncelenmesi
  Pages 30 - 46
  Niyazi GÜMÜŞ , Ebru ONURLUBAS
 4. Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği
  Pages 47 - 64
  Yavuz Kağan YASIM
 5. Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
  Pages 65 - 80
  Metin IŞIK
 6. CO₂ Emisyonu ve Beşeri Sermaye İlişkisi Üzerine Literatür Araştırması
  Pages 81 - 91
  Berna AK BİNGÜL BİNGÜL
 7. Küresel Terörizmle Mücadele: Yerel, Bölgesel ve Küresel Güçlerin IŞİD ile Mücadele Politikaları
  Pages 92 - 108
  İskender KARAKAYA
 8. Kırklareli Ekonomisinde İstihdama Dayalı Bölgesel Uzmanlaşmanın Gelişimi (2007-2017)
  Pages 109 - 124
  Murat ÇİFTÇİ
 9. Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini Ve İş Performansı Arasındaki İlişki
  Pages 125 - 143
  Aysun BOZER , Aygül YANIK
 10. Eric R. Wolf. (2019). Avrupa Ve Tarihsiz Halklar. (Çev.) Hamit Çalışkan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  Pages 144 - 146
  Samet ZENGİNOĞLU
 11. Gorshkov, M. K., Krumm, R., Tihonova, N.E. (Ed.). (2013). O Chyom Mechtayut Rossiyane: Ideal I Real’nost’ (Rusyalılar Neyin Hayalini Kurmaktadır: İdeal Ve Gerçeklik). Moskva: Izdatel’stvo “Ves’ Mir”.
  Pages 147 - 150
  Sevim HACIOĞLU