Year 2019, Volume 16 , Issue 2, Pages 221 - 231 2019-05-30

Determination of Water Use Characteristics of Eggplant in Tekirdağ Conditions
Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi

Seda Devrim YENİGÜN [1] , Tolga ERDEM [2]


       The study on the effects of different irrigation practices under drip irrigation method on eggplant water use, yield and vegetative parameters was carried out under Tekirdag conditions in 2015 and 2016. Four different irrigation water amounts with 5 days interval applied based on a ratio of Class A pan evaporation as 50, 75, 100 and 125 % were created in the research. In the first year of the study all treatments with irrigation water application 20 times between 283.0 and 693.0 mm with irrigation application, 19 times of 293.0 and 693.0 mm of irrigation water in the second year and was applied. As a result of this study, the seasonal evapotranspiration in the treatments during the measurement period varied from 466.2 and 837.0 mm in 2015 and from 411.7 and 797.1 mm in 2016 depend on irrigation water applied. The daily crop evapotranspiration varied between 1.6 and 9.5 mm/day in 2015 and between 3.0 and 9.7 mm/day in 2016. Total marketable yield values obtained from the experiment subjects ranged between 33.4 and 47.6 t ha-1 in the first year and 21.80 to 31.90 t ha-1 in the second year. Considering the statistical analyses on yield and yield component values, no significant differences were obtained in both years of the experiment. Irrigation water use efficiency (IWUE) values ranged from 6.86 to 11.80 kg m-3 in the first year of the experiment and from 4.49 to 7.44 kg m-3 in the second year of the experiment. Water use efficiency (WUE) values were between 5.68 and 7.16 kg m-3 in the first year of the experiment and 3.83 to 5.30 kg m-3 in the second year of the experiment. In the statistical analyses among the efficiency values, 50% of the evaporation values measured from the class A evaporation pan were suggested.

        Tekirdağ koşullarında farklı damla sulama uygulamaları altında patlıcan bitkisinin su kullanımına, verim ve gelişme parametrelerine etkilerinin incelendiği çalışma, 2015 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada, 5 gün sulama aralığında A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin %50, 75, 100 ve 125’inin uygulandığı dört farklı sulama suyu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk yılında tüm deneme konularına 20 kez sulama uygulaması ile birlikte 283.0 ile 693.0 mm arasında, denemenin ikinci yılında ise 19 kez sulama uygulaması ile birlikte 293.0 ile 693.0 mm sulama suyu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, deneme konularında bitki büyüme mevsimi boyunca ölçülen bitki su tüketimi değerleri 2015 yılında 466.2 ile 837.0 mm, 2016 yılında ise 411.7 ile 797.1 mm arasında uygulanan sulama suyu miktarlarına bağlı olarak değişmiştir. Günlük bitki su tüketimi değerleri ise 2015 yılında 1.6 ile 9.5 mm/gün ve 2016 yılında 3.0 ile 9.7 mm/gün arasında değişmiştir. Deneme konularından elde edilen toplam pazarlanabilir verim değerleri, birinci yıl 33.4 ile 47.6 t/ha, ikinci yıl ise 21.80 ile 31.90 t/ha arasında değişmiştir. Verim değerleri üzerine yapılan istatistiksel sonuçlar dikkate alındığında, denemenin her iki yılında da önemli farklar elde edilmemiştir. Sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerleri denemenin ilk yılında 6.86 ile 11.80 kg/m3 , denemenin ikinci yılında ise 4.49 ile 7.44 kg/m3 arasında değişmiştir. Su kullanım randımanı (WUE) değerleri ise denemenin ilk yılında 5.68 ile 7.16 kg/m3 , denemenin ikinci yılında ise 3.83 ile 5.30 kg/m3 arasında değişmiştir. Sulama randımanı değerleri arasında yapılan istatistiksel analizlerde A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin %50’sinin uygulandığı deneme konusunun ön plana çıktığı görülmüştür

  • Anonim. (2012). Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, Ankara. Aybak HÇ. (2005). Patlıcan Yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık. ISBN 975-8377-11-6. İstanbul.Cemek, B.,Cantürk, A., Taşan, M. & Taşan, S. (2018). Patlıcan Bitkisinin Sulama Programlamasının Belirlenmesinde Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanılması. TÜBİTAK Proje Sonuç Raporu, 114O538Çolak, YB., Yazar, A., Çolak, İ., 2017. Çukurova Koşullarında toprakaltı damla yöntemiyle sulanan farklı kısıntılı sulama stratejilerinin patlıcan verim ve verim bileşenlerine etkisi. Alatarım, 16(1): 1-10.Doğanlar, S., Farry, A., Daunay, M.C., Lester, R.N. & Tanksley, S.D.,(2002). Comparative Genetic Linkage Map of Eggplant (Solanum melongena L.) and Its Implications for Genome Evolution in the Solanaceae. Genetics 161: 1697- 1711. Ertek, A., Şensoy, S., Küçükyumuk, C. &Gedik, I. (2006). Determination of Plant-Pan Coefficients For Field-Grown Eggplant (Solanummelongenal.) Using Class A Pan Evaporation Values. Agric. Water Manag 85: 58-66.FAO. (2015). FAOSTAT. ‘Food and Agriculture Organization of the United Nations’. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QCICID. (2012). International Commission on Irrigation and Drainage http://www.icid.org/sprinklerandmircro.pdfKanber, R. (1997). Sulama. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Genel Yayın No. 174, Ders Kitapları Yayın No. 52, 530s, Adana. Kanber, R., Steduto, P., Aydın, Y., Ünlü, M., Özmen, S., Çetinkökü, Ö., Özekici, B., Diker K. &Sezen, M. S. (2004). Damla sulama sistemiyle fertigasyon uygulamalarının antepfıstığında gelişme, verim ve periyodisiteye etkisinin incelenmesi. Tübitak, TARP 1825.Karam, F., Saliba, R., Skaf, S., Breidy, J., Rouphael, Y. & Balendonck J. (2011). Yield and water use of eggplants (solanum melongena L.) under full and deficit irrigation regimes. Agric. Water Manag. 98: 1307-1316. Kırnak, H., Taş, İ., Kaya, C. & Higgs, D. (2002). Effects of deficit irrigation on growth, yield and fruit quality of eggplant under semi- arid conditions. Aust. J. Agric. Res. 53: 1367-1373. Pirboneh, H., Ghasemi, M., Gohari, A.A., Bahari, B. & Bazkiyaei, Z.B. (2012). Effect of Irrigation and Straw Mulch on Yield Components of Eggplant (Solanum Melongena L.). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol., 3 (1), 46-51.Şalk, A., Arın, L., Deveci, M. & Polat, S. (2008). Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ders Kitabı. ISBN 978-9944-0786-0-3. Tekirdağ.Walker, W.R., & Skogerboe, G. V. (1987). Surface Irrigation. Theory and Practice. Prentice- Hall, Englewood Cliffs, 375pp, New Jersey.Yıldırım, O. (2008). Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1565, Ankara. Yurtsever, N. (1984). Deneysel İstatistik Metotları. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yayınları No. 56, Ankara.Zhang, H., Wang X., You, M. & Liu, C.(1999). Water -yield relations and water-use efficiency of winter wheat in THE North China Plain. Irrig Sci.19: 37 -45.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7402-2312
Author: Seda Devrim YENİGÜN
Institution: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5887-9586
Author: Tolga ERDEM (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 26, 2019
Acceptance Date : April 16, 2019
Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { jotaf544637, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {221 - 231}, doi = {10.33462/jotaf.544637}, title = {Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yeni̇gün, Seda Devrim and Erdem, Tolga} }
APA Yeni̇gün, S , Erdem, T . (2019). Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 221-231 . DOI: 10.33462/jotaf.544637
MLA Yeni̇gün, S , Erdem, T . "Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 221-231 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/45379/544637>
Chicago Yeni̇gün, S , Erdem, T . "Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 221-231
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Seda Devrim Yeni̇gün , Tolga Erdem Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33462/jotaf.544637 DO - 10.33462/jotaf.544637 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 231 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.544637 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.544637 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi %A Seda Devrim Yeni̇gün , Tolga Erdem %T Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 16 %N 2 %R doi: 10.33462/jotaf.544637 %U 10.33462/jotaf.544637
ISNAD Yeni̇gün, Seda Devrim , Erdem, Tolga . "Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 2 (May 2019): 221-231 . https://doi.org/10.33462/jotaf.544637
AMA Yeni̇gün S , Erdem T . Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 221-231.
Vancouver Yeni̇gün S , Erdem T . Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 221-231.