Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri

Year 2020, Volume 17, Issue 3, 422 - 431, 29.09.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.703542

Abstract

Tekirdağ koşullarında farklı damla sulama uygulamaları altında kapya biberinin su kullanımına, verim ve gelişme parametrelerine etkilerinin incelendiği çalışma, 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada, 3 gün sulama aralığında A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin %50, %75, %100 ve %125’inin uygulandığı dört farklı sulama suyu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk yılında tüm deneme konularına 33 kez sulama uygulaması ile birlikte 351.9 ile 857.1 mm arasında, denemenin ikinci yılında ise 34 kez sulama uygulaması ile birlikte 308.5 ile 748.8 mm sulama suyu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, deneme konularında bitki büyüme mevsimi boyunca ölçülen bitki su tüketimi değerleri 2016 yılında 457 ile 935.5 mm, 2017 yılında ise 469 ile 889 mm arasında uygulanan sulama suyu miktarlarına bağlı olarak değişmiştir. Elde edilen verim değerleri incelendiğinde sulama suyu miktarı arttıkça verim değerlerinin yükseldiği belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, özellikle I1 ve I2 konusu verim değerleri açısından (38.42 t ha-1 ve 34.95 t ha-1 sırasıyla) öne çıkmıştır. Meyve eni açısından herhangi bir farklılık izlenmezken değerler 4.89 cm ile 4.38 cm arasında değişmiştir. Meyve boyu verilerine göre yıllar arasında farklılık belirlenmiş ve 2017 yılı en yüksek istatistik gruba girmiştir. Meyve boyu değerlerinin varyans analizine göre sulama konuları arasında herhangi bir fark çıkmamış ve ölçüm sonuçlarının 13.40 cm ile 14.46 cm arasında değiştiği belirlenmiştir. Sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerleri incelendiğinde hem yıllar arasında hem de sulama konuları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiş ve I4 konusunun öne çıktığı görülmüştür. IWUE değerleri sulama konularına göre 4.84 (I1), 5.47 (I2), 5.27 (I3), 6.19 (I4) kg m-3 olarak elde edilmiştir. Denemede Su kullanım randımanı (WUE) değerleri incelendiğinde değerlerin 4.16 ile 4.56 kg m-3 arasında değiştiği ve istatistiki olarak önemli olmadığı belirlenmiştir.

References

 • Anonim (2017). Bitkisel Üretim İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu biruni.tuik.gov.tr/ bitkiselapp/bitkisel.zul
 • Antony, E., Singandhupe RB. (2004). Impact of drip and surface irrigation on growth. yield and WUE of capsicum (Capsicum annuum L.). Agric. Wat. Manage. 65: 121-132.
 • Atmaca, B., Erdem, DB. 2016. Tekirdağ Merkez ilçesindeki bazı akarsu yataklarındaki toprakların özellikleri. Toprak Su Dergisi 5 (1): 1-7.
 • Dağdelen, N. (2001). Büyüm Menderes havzası koşullarında sanayi biberinde farklı sulama aralığı ve sulama düzeyinin verim ve kalite üzerine etkileri. Ege Üniversitesi (Doktora Tezi), İzmir.
 • Dağdelen, N., Yılmaz, E., Sezgin, F., Gürbüz, T., 2004. Effects of water stress at different growth stages on processing pepper (Capsicum annuum) yield, water use and quality characteristics. Pak. J. Biol. Sci. 7 (12), 2167–2172.
 • Demirel, K., Genç, L., Saçan, M. (2012). Yarı Kurak Koşullarda Farklı Sulama Düzeylerinin Salçalık Biberde (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2):7-15
 • FAO (2017). FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Hekimoğlu, B., Altındeğer, M. 2010. Samsun ili kapya biber üretim işleme ve pazar durumu. Samsun il Tarım Müdürlüğü. http://samsun.tarim.gov.tr(erişim: 08.03.2016)
 • Karaağaç, O., Balkaya, A. 2010. Bafra Kırmızı Biber Populasyonlarının [Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish] Tanımlanması ve Mevcut Varyasyonun Değerlendirilmesi, Anadolu J. Agric. Sci., 25 (1): 10-20.
 • Kanber, R. (1997). Sulama. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Genel Yayın No. 174. Ders Kitapları Yayın No. 52. 530s. Adana.
 • Kanber, R., Steduto, P., Aydın, Y., Ünlü, M., Özmen, S., Çetinkökü, Ö., Özekici, B., Diker, K., Sezen, MS. (2004). Damla sulama sistemiyle fertigasyon uygulamalarının antepfıstığında gelişme, verim ve periyodisiteye etkisinin incelenmesi. Tübitak. TARP 1825.
 • Sezen, SM., Yazar, A., Tekin, S., Şengül, H. (2016). Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi. Araştırma Makalesi, KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(3): 310-318, 2016
 • Sezen, S.M., A. Yazar., S. Eker., (2006). Effect of drip irrigation regimes on yield and quality of field grown bell pepper. Agricultural Water Management 81:115-131.
 • Şen, E. (2015). Sanayi biberinde (Capsicum annuum L.) damla sulama uygulamalarının bazı verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi), Aydın.
 • Yurtsever, N. (1984). Deneysel İstatistik Metotları. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yayınları No. 56. Ankara.
 • Yıldırım, O. (2008). Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayınları: 1565, Ankara.
 • Walker, WR., Skogerboe, GV. (1987). Surface Irrigation. Theory and Practice. Prentice- Hall. Englewood Cliffs. 375pp. New Jersey.
 • Zhang, Y., Kendy, E., Qiang, Y., Changming, L., Yanjun, S., Hongyong, S. (1999). Effect of soil water deficit on evapotranspiration, crop yield, and water use efficiency in yhe North China plain. Agric Water Manage 64: 107-122.

Year 2020, Volume 17, Issue 3, 422 - 431, 29.09.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.703542

Abstract

References

 • Anonim (2017). Bitkisel Üretim İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu biruni.tuik.gov.tr/ bitkiselapp/bitkisel.zul
 • Antony, E., Singandhupe RB. (2004). Impact of drip and surface irrigation on growth. yield and WUE of capsicum (Capsicum annuum L.). Agric. Wat. Manage. 65: 121-132.
 • Atmaca, B., Erdem, DB. 2016. Tekirdağ Merkez ilçesindeki bazı akarsu yataklarındaki toprakların özellikleri. Toprak Su Dergisi 5 (1): 1-7.
 • Dağdelen, N. (2001). Büyüm Menderes havzası koşullarında sanayi biberinde farklı sulama aralığı ve sulama düzeyinin verim ve kalite üzerine etkileri. Ege Üniversitesi (Doktora Tezi), İzmir.
 • Dağdelen, N., Yılmaz, E., Sezgin, F., Gürbüz, T., 2004. Effects of water stress at different growth stages on processing pepper (Capsicum annuum) yield, water use and quality characteristics. Pak. J. Biol. Sci. 7 (12), 2167–2172.
 • Demirel, K., Genç, L., Saçan, M. (2012). Yarı Kurak Koşullarda Farklı Sulama Düzeylerinin Salçalık Biberde (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2):7-15
 • FAO (2017). FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Hekimoğlu, B., Altındeğer, M. 2010. Samsun ili kapya biber üretim işleme ve pazar durumu. Samsun il Tarım Müdürlüğü. http://samsun.tarim.gov.tr(erişim: 08.03.2016)
 • Karaağaç, O., Balkaya, A. 2010. Bafra Kırmızı Biber Populasyonlarının [Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish] Tanımlanması ve Mevcut Varyasyonun Değerlendirilmesi, Anadolu J. Agric. Sci., 25 (1): 10-20.
 • Kanber, R. (1997). Sulama. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Genel Yayın No. 174. Ders Kitapları Yayın No. 52. 530s. Adana.
 • Kanber, R., Steduto, P., Aydın, Y., Ünlü, M., Özmen, S., Çetinkökü, Ö., Özekici, B., Diker, K., Sezen, MS. (2004). Damla sulama sistemiyle fertigasyon uygulamalarının antepfıstığında gelişme, verim ve periyodisiteye etkisinin incelenmesi. Tübitak. TARP 1825.
 • Sezen, SM., Yazar, A., Tekin, S., Şengül, H. (2016). Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi. Araştırma Makalesi, KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(3): 310-318, 2016
 • Sezen, S.M., A. Yazar., S. Eker., (2006). Effect of drip irrigation regimes on yield and quality of field grown bell pepper. Agricultural Water Management 81:115-131.
 • Şen, E. (2015). Sanayi biberinde (Capsicum annuum L.) damla sulama uygulamalarının bazı verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi), Aydın.
 • Yurtsever, N. (1984). Deneysel İstatistik Metotları. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yayınları No. 56. Ankara.
 • Yıldırım, O. (2008). Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayınları: 1565, Ankara.
 • Walker, WR., Skogerboe, GV. (1987). Surface Irrigation. Theory and Practice. Prentice- Hall. Englewood Cliffs. 375pp. New Jersey.
 • Zhang, Y., Kendy, E., Qiang, Y., Changming, L., Yanjun, S., Hongyong, S. (1999). Effect of soil water deficit on evapotranspiration, crop yield, and water use efficiency in yhe North China plain. Agric Water Manage 64: 107-122.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Gökmen AZDER This is me
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-9789-5183
Türkiye


Erhan GÖÇMEN> (Primary Author)
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6199-7842
Türkiye


Ahmet İSTANBULLUOĞLU>
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8080-0152
Türkiye

Publication Date September 29, 2020
Application Date March 14, 2020
Acceptance Date July 3, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 17, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { jotaf703542, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Tekirdag Namik Kemal University}, year = {2020}, volume = {17}, number = {3}, pages = {422 - 431}, doi = {10.33462/jotaf.703542}, title = {Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Azder, Gökmen and Göçmen, Erhan and İstanbulluoğlu, Ahmet} }
APA Azder, G. , Göçmen, E. & İstanbulluoğlu, A. (2020). Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 422-431 . DOI: 10.33462/jotaf.703542
MLA Azder, G. , Göçmen, E. , İstanbulluoğlu, A. "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 422-431 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/56748/703542>
Chicago Azder, G. , Göçmen, E. , İstanbulluoğlu, A. "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 422-431
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri AU - Gökmen Azder , Erhan Göçmen , Ahmet İstanbulluoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.703542 DO - 10.33462/jotaf.703542 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 422 EP - 431 VL - 17 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.703542 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.703542 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri %A Gökmen Azder , Erhan Göçmen , Ahmet İstanbulluoğlu %T Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.703542 %U 10.33462/jotaf.703542
ISNAD Azder, Gökmen , Göçmen, Erhan , İstanbulluoğlu, Ahmet . "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 3 (September 2020): 422-431 . https://doi.org/10.33462/jotaf.703542
AMA Azder G. , Göçmen E. , İstanbulluoğlu A. Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(3): 422-431.
Vancouver Azder G. , Göçmen E. , İstanbulluoğlu A. Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(3): 422-431.
IEEE G. Azder , E. Göçmen and A. İstanbulluoğlu , "Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 3, pp. 422-431, Sep. 2020, doi:10.33462/jotaf.703542