Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 119 - 128 2016-10-25

Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına

NİHAT AYCAN [1] , Hediye Şule AYCAN [2]


Çalışmanın amacı, felsefe eğitiminin temel kavramlarından düşünme ile düşüncenin açılımını, analitik felsefe ve yapı-bozucu felsefe temelinde tartışmak ve kimya için önemini belirtmektir. İlkokuldan üniversiteye kadar, üniversite dâhil; öğrencilere, kimya laboratuarlarında yapacakları deneyler reçete halinde sunulmakta ve onların buna göre deney tasarlamaları istenmektedir. Öğrenci, derslerde kazandığı düşünceyle, deneyi tasarımlayabilecek ve pratik düşünme yetisiyle, deney tasarımını gerçekleştirebilecektir. Bu nedenle düşünce ve düşünmenin, kimya eğitimi bakımından da tanıtılması önemlidir. Çalışma yönteminde bütüncü yaklaşım benimsenmiştir. Betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve kavram analizi yapılmıştır. Çalışmada düşünme ve düşünce kavramları ile ortaya çıkmalarını hazırlayan kişisel, sosyokültürel faktörler ve kavramların birbirinden farkı, özgünlükleri ve önemleri değerlendirilmiştir. Sonuçta kavramlardan düşünme kavramı eğitiminin, kimya eğitiminde verilme koşulları belirtilmiştir. Düşünme eğitiminin, öğrenciler ile öğretim elemanlarına katkısı ve bazı öneriler sunulmuştur.   

 • Arslan, A. (2005). Felsefeye Giriş, 8. baskı, Ankara: Adres Yayınları, ISBN 975-250-011-0
 • Aycan, N., Aycan, Ş. (2014). Doğa Felsefesinden Bilim Felsefesine, Fen Bilimleri ve Matematik, Adana: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • Çıtak, E.A., Uysal, G. (2012). Kavram analizi: eleştirel düşünme, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9 (3), 3-9, http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_9_3_3_9.pdf
 • Çüçen, A. K. (2003). Felsefeye Giriş, 3. basım, Bursa: ASA Kitabevi, ISBN 975-8149-19-9
 • Keskin, A. (2009). İlköğretim düşünme eğitimi dersi (6., 7. ve 8. sınıf) öğretim programlarının değerlendirilmesi. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Hatay. http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userFiles/dosya31f6e1c7082dfe5498a5c1c999eca6pdf
 • Mengüşoğlu, T. (1983). Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi, ISBN 975140066X.
 • Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus, Since !828, http://www.merriam-webster.com/dictionary/thinking(İ.T.25/04/2015).
 • Mutlu, E.- Aktan, E. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Düşünme Eğitimi İle İlgili Tutumlarının İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz 9(4), 799-830, ISSN: 1303-8451.
 • Taşdelen, V. (2012).Düşünme eğitimi ve iyi hayat kavramı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Nisan 146, 20-28, ISSN-1302-5600.
 • Türk Dil Kurumu, (2012). Büyük Türkçe Sözlük – Tek Cilt (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu, ISBN:9789751600707.
 • Ülger, M. (2012). Düşünme eğitimi dersi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Nisan 146, 67-72, ISSN-1302-5600.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: NİHAT AYCAN

Author: Hediye Şule AYCAN

Dates

Publication Date : October 25, 2016

Bibtex @ { jotcsc330314, journal = {Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi}, issn = {}, eissn = {2459-1734}, address = {}, publisher = {Turkish Chemical Society}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {119 - 128}, doi = {}, title = {Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına}, key = {cite}, author = {AYCAN, NİHAT and AYCAN, Hediye Şule} }
APA AYCAN, N , AYCAN, H . (2016). Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi , 1 (1) , 119-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/30533/330314
MLA AYCAN, N , AYCAN, H . "Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 1 (2016 ): 119-128 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/30533/330314>
Chicago AYCAN, N , AYCAN, H . "Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 1 (2016 ): 119-128
RIS TY - JOUR T1 - Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına AU - NİHAT AYCAN , Hediye Şule AYCAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 128 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-1734 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına %A NİHAT AYCAN , Hediye Şule AYCAN %T Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına %D 2016 %J Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi %P -2459-1734 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD AYCAN, NİHAT , AYCAN, Hediye Şule . "Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 1 / 1 (October 2016): 119-128 .
AMA AYCAN N , AYCAN H . Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına. Türk. Kim. Dern. Derg. Kisim C Kim. Eğt.. 2016; 1(1): 119-128.
Vancouver AYCAN N , AYCAN H . Düşünme ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi. 2016; 1(1): 128-119.