Year 2013, Volume 12 , Issue 4, Pages 883 - 896 2013-12-01

Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller
Digital Parenting and Changing Roles

İşıl KABAKÇI YURDAKUL [1] , Onur DÖNMEZ [2] , Fatih YAMAN [3] , Hatice Ferhan ODABAŞI [4]


Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bu teknolojiler hayatın pek çok alanıyla bütünleşmeye başlamıştır. Yaşamın bütün alanlarına çeşitli kolaylıklar sunmuştur. Bu bütünleşme süreci, özellikle bu teknolojileri çocukların, ebeveynlerinden daha hızlı bir şekilde kullanmaya ve uyum sağlamaya başlamaları ile çocuklar açısından çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Türkiye’de bilgisayar ve İnternet hemen hemen bütün evlerde kullanılmaya başlamıştır. Çocuklarını dışarıda oyun oynarken merak eden ebeveynler, artık evlerinde de çocuklarını merak etmektedirler. Tüm bu gelişmelerden dolayı ebeveynlik kavramı farklı boyutlar kazanmış ve ebeveyn rolleri de değişmiştir. Ebeveynler artık dijital ebeveyn, İnternet ebeveyni ya da çevrimiçi ebeveyn olmak durumundadır. Bu çalışmada dijital ebeveynlik kavramı ele alınmış, dijital ebeveynlik kavramı tanımlanmış ve dijital ebeveynlere ait roller belirlenmiştir. Bu rollere bağlı olarak uygulamaya ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur
Information and communication technologies are developing rapidly. Developing technologies are integrated in many fields of life. This situation facilitated almost all fields of life. Owing to integration process, children’s technology use and adaption is easy compare to their parents. But technology use and adaption brings several disadvantages for children. Computer and the Internet have been used nearly all home in about last five years. Parents who were worried about their children when they played outside are worried about their children when they are on net at home. Due to these developments, parenting notion has gain new different dimensions and parenting roles are changed. Parents should now be digital parent, the Internet Parent or online parent. In this paper Digital Parenting is examined and described in additon to thisdigital parenting roles are determined. Based on these roles recommendations are presented for future studies and practices
  • Bayzan, Ş. (2009). Türkiye ve Dünyada İnternet Yasaklarına, Sansüre ve Zararlı İçeriğe Karşı Yaptırım ve Uygulamalara Genel Bir Bakış. Akademik Bilişim 2009, 11 - 13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
  • Canbek, G. ve Sarıoğlu, Ş. (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
  • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
  • Eastin, M. S., Greenberg, B. S., ve Hofschire, L. (2006). Parenting the internet. Journal of Communication, 56, 486-504. EU Kids Online (AÇÇAP) II Türkiye (2010). Avrupa çevrimiçi çocuklar araştırma projesi Türkiye sonuçları.
  • Flash Eurobarometer, (2008). Towards a safer use of the Internet for children in the EU—a parents' perspective. Annex tables and survey details. Flash EB series 248. Survey co-ordinated by Directorate General Communication. The Gallup Organisation, Hungary.
  • Internet World Stats. Internet usage statistics - The Internet big picture world Internet users and population stats. Available at http://www.internetworldstats.com/stats.htm (11 Kasım 2012 Tarihinde erişilmiştir).
Other ID JA33AN77ND
Journal Section Article
Authors

Author: İşıl KABAKÇI YURDAKUL
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Author: Onur DÖNMEZ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Author: Fatih YAMAN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Author: Hatice Ferhan ODABAŞI
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : December 1, 2013
Acceptance Date : February 25, 2020
Publication Date : December 1, 2013

APA KABAKÇI YURDAKUL, İ , DÖNMEZ, O , YAMAN, F , ODABAŞI, H . (2013). Digital Parenting and Changing Roles. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 12 (4) , 883-896 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24231/256855

Authors of the Article
İşıl KABAKÇI YURDAKUL [1]
Onur DÖNMEZ [2]
Fatih YAMAN [3]
Hatice Ferhan ODABAŞI [4]