Research Article
BibTex RIS Cite

Psiko-Eğitim Programlarının Değerler Eğitiminde Kullanılması: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Eğitimi Örneği

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 61 - 69, 19.12.2017

Abstract

    Bu araştırmanın amacı, Sorumluluk Odaklı Psiko-eğitim Programı’nın ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Katılımcılar, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Mardin ili Artuklu ilçesindeki bir ilköğretim okulunda okuyan 8. sınıf öğrencileridir. Bu araştırma ön test-son test kontrol gruplu modelden oluşan deneysel bir çalışmadır. Kontrol ve deney grubunu belirlemek amacıyla Sorumluluk Tutum Ölçeği (STÖ) kullanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarını belirlemek amacıyla kullanılan STÖ, sorumluluk davranışının ölçüldüğü 41 maddeden oluşmaktadır. Kontrol ve deney gruplarının ön test ve son test puanlarının analizi sonucunda kontrol ve deney grubunun ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı, kontrol grubunun ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı, deney grubunun ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu ve son olarak kontrol ve deney gruplarının son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara dayanarak Sorumluluk Odaklı Psiko-eğitim Programı’nın ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeyleri üzerinde olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

References

  • Akbaş, O. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (16), 9-27.
  • Aladağ, S. (2012). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Bilişsel Düzeyde Kazanmalarına Etkisi”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161 (1), 123-146.
  • Cihan, N. (2014). “Okullarda Değerler Eğitimi ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış”. Turkish Studies, 9 (2), 429-436.
  • Çengelci, T., Hancı, B. Ve Karaduman, H. (2013). “Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (25), 33-56.
  • Deveci, H. ve Ay, T. S. (2009). “İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 167-181.
Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 61 - 69, 19.12.2017

Abstract

References

  • Akbaş, O. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (16), 9-27.
  • Aladağ, S. (2012). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Bilişsel Düzeyde Kazanmalarına Etkisi”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161 (1), 123-146.
  • Cihan, N. (2014). “Okullarda Değerler Eğitimi ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış”. Turkish Studies, 9 (2), 429-436.
  • Çengelci, T., Hancı, B. Ve Karaduman, H. (2013). “Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (25), 33-56.
  • Deveci, H. ve Ay, T. S. (2009). “İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 167-181.
There are 5 citations in total.

Details

Journal Section 2017 1/1-2
Authors

Muhammet Cevat Acar

Publication Date December 19, 2017
Submission Date October 12, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1-2

Cite

ISNAD Acar, Muhammet Cevat. “Psiko-Eğitim Programlarının Değerler Eğitiminde Kullanılması: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Eğitimi Örneği”. Kadim Akademi SBD 1/1-2 (December 2017), 61-69.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762