Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 39 - 49, 08.06.2018

Abstract

References

 • Ahmet Oktay, ( 1982) “Mavi Dergisi Üstüne”, Milliyet Sanat Dergisi, S.61, İstanbul.
 • Akdağ Tevfik (1982) “30 Yıl Öncesinden Bir Edebiyat Hareketi: Mavi dergisi”, Milliyet Sanat Dergisi.
 • Attilâ İlhan, “Sosyal Realizm Münasebetleri Yahut Başlangıç”, Mavi, S.21 Ankara 1954a.
 • Attilâ İlhan, Sosyal ve Estetik Bir Platform Lüzumu, Mavi, S.22, Ankara 1954b.
 • Attilâ İlhan, Sosyal Realizm’in Halkçılığı, Milliyetçiliği, İstiklâlciliği, Mavi, S.23, Ankara 1954c.
 • Atilla İlhan, Sosyal Realizm’in İktisadi ve Sosyal Tutumu, Mavi, S.24, Ankara 1954d.
 • Attilâ İlhan, Gerçekçilik Savaşı, İstanbul 200.
 • Bekir Çiftçi, Cevap Veriyor, Mavi, Ankara 1954.
 • Mavi, (1953) “Basınımızda Mavi”, S.13, Ankara.
 • Maviciler, Bir Açıklama, Mavi, S.22, Ankara 1954a.
 • Maviciler, Bir Açıklama, S.25, Ankara 1954b.
 • Maviciler, Hesaplaşma, Mavi, S.22, Ankara 1954, s.4.
 • Metin Cengiz, Hayat Edebiyat Siyaset Ahmet Oktay İle Dünden Bugünden, İstanbul.
 • Nayır Yaşar Nabi (1953) “Mavi Üstüne”, Mavi, S.13, Ankara
 • Selim İleri, Nâm-ı Diğer Kaptan Attilâ İlhan’ı Dinledim, İstanbul 2002.

ATTİLÂ İLHAN’IN MAVİ DERGİSİNDEKİ SOSYAL REALİZM YAZILARI ÜZERİNE

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 39 - 49, 08.06.2018

Abstract

Öz

       Mavi, 1952-1956 yılları arasında çıkan
küçük ve amatör bir dergi. Yazar kadrosuna Attilâ İlhan’ın dâhil olmasıyla
dergide bazı değişikler oluşmaya başlar. Daha önce herhangi bir edebi izleği
olmayan Mavi dergisi peş peşe Attilâ İlhan’ın Sosyal Realizm hakkındaki
yazılarını yayımlamaya başlar. Bu yazıların yayımlanması edebiyat camiasında
ciddi polemiklerin yaşanmasına sebep olur.

       Bu çalışmada Attilâ İlhan’ın sırasıyla
21, 22, 23 ve 24. sayılarında yayımladığı ve Mavi Hareketi’nin başlamasına
neden olduğu “Sosyal Realizm Münasebetleri Yahut
Başlangıç”, “Sosyal ve Estetik Bir Platform Lüzumu”, “Sosyal Realizm’in
Halkçılığı, Milliyetçiliği, İstiklâlciliği” ve “Sosyal Realizm’in İktisadi ve
Sosyal Tutumu” başlıklı yazılarının hem muhtevasının ne olduğuna hem de
değerlendirmesine değinilerek bu yazıların mahiyeti ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Böylece Türk edebiyatında ‘Maviciler’ diye yer edinmiş bu
hareketin esas kaynakları ilk defa okuyucuyla buluşmuş olmakla birlikte
Mavicilerin sanat ve edebiyat üzerine telakkileri de ilk defa birinci
kaynaklardan öğrenilmiş olacak.

References

 • Ahmet Oktay, ( 1982) “Mavi Dergisi Üstüne”, Milliyet Sanat Dergisi, S.61, İstanbul.
 • Akdağ Tevfik (1982) “30 Yıl Öncesinden Bir Edebiyat Hareketi: Mavi dergisi”, Milliyet Sanat Dergisi.
 • Attilâ İlhan, “Sosyal Realizm Münasebetleri Yahut Başlangıç”, Mavi, S.21 Ankara 1954a.
 • Attilâ İlhan, Sosyal ve Estetik Bir Platform Lüzumu, Mavi, S.22, Ankara 1954b.
 • Attilâ İlhan, Sosyal Realizm’in Halkçılığı, Milliyetçiliği, İstiklâlciliği, Mavi, S.23, Ankara 1954c.
 • Atilla İlhan, Sosyal Realizm’in İktisadi ve Sosyal Tutumu, Mavi, S.24, Ankara 1954d.
 • Attilâ İlhan, Gerçekçilik Savaşı, İstanbul 200.
 • Bekir Çiftçi, Cevap Veriyor, Mavi, Ankara 1954.
 • Mavi, (1953) “Basınımızda Mavi”, S.13, Ankara.
 • Maviciler, Bir Açıklama, Mavi, S.22, Ankara 1954a.
 • Maviciler, Bir Açıklama, S.25, Ankara 1954b.
 • Maviciler, Hesaplaşma, Mavi, S.22, Ankara 1954, s.4.
 • Metin Cengiz, Hayat Edebiyat Siyaset Ahmet Oktay İle Dünden Bugünden, İstanbul.
 • Nayır Yaşar Nabi (1953) “Mavi Üstüne”, Mavi, S.13, Ankara
 • Selim İleri, Nâm-ı Diğer Kaptan Attilâ İlhan’ı Dinledim, İstanbul 2002.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 2018 / 2-1
Authors

Mehmet Yalçınkaya This is me

Publication Date June 8, 2018
Submission Date February 2, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

ISNAD Yalçınkaya, Mehmet. “ATTİLÂ İLHAN’IN MAVİ DERGİSİNDEKİ SOSYAL REALİZM YAZILARI ÜZERİNE”. Kadim Akademi SBD 2/1 (June 2018), 39-49.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762