Research Article
BibTex RIS Cite

ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER

Year 2020, Volume: 4 Issue: 2, 100 - 119, 25.12.2020

Abstract

Bu makalede, “ilmi dönem oryantalistler”in hadis “isnâd sistemi”ne yaptıkları eleştirilerin -hadis ilmi kriterlerince- ilmi gerçeklikten uzak, kasıtlı ve teolojik tarafgirlik çerçevesinde oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu konuda onlara reddiye niteliğinde yazılmış birçok makale, tez ve kitaplardan oluşan çalışma olmakla beraber, birbirinden değerli reddiye niteliğindeki bu çalışmalar, konuyla ilgili çok detay, teknik ve spesifik bilgiler barındırmaktadır; ancak bu konuya bütüncül bir bakış açısı sunacak, detay ve teknik bilgilerden arındırılmış, literatürel yoğunluktan uzak bir çalışmanın var olmadığı ortadadır. Bu çalışmanın kapsamı, içerik ve argüman açısından yazılmış olanlardan farklı reddiyeler barındırmakla beraber, bütün o çalışmaları da ihtisarla ihtiva eden bir çalışma olması ve konunun detaylarında boğmadan okura bütüncül bir bakış açısı sunması düşünülmüştür. Zira konuyla ilgili yapılacak okumalarda bu noktanın bir açık olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu makale ile -konuyla alakalı detay bilgilere boğmaksızın, genel bir çerçeve çizilerek- söz konusu açığın kapatılması ve oryantalistlerin hadis isnâd sisteminin menşei ve başlangıcı hakkındaki iddia ve çalışmalarının teolojik tarafgirlikten kaynaklandığı noktasını objektif bir şekilde ortaya koymak amaçlanmıştır.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Yok

Thanks

Beni bu makaleyi yazmaya teşvik eden ve her aşamada yaptığı rehberlikle yönlendiren ders hocam sayın Dr. Remzi AVCI'ya şükranlarımı arz ederim.

References

  • Albayrak, A. (2016). “Fuad Sezgin’in “Buhârî’nin Kaynakları” Kitabı Üzerine Değerlendirmeler. Usûl: İslam Araştırmaları, 26. s. 53-54.
  • Polat, S. (2017). Hadis Araştırmaları Tarih – Usul – Tenkid – Yorum. Kayseri: Kimlik Yayınları.
Year 2020, Volume: 4 Issue: 2, 100 - 119, 25.12.2020

Abstract

Project Number

Yok

References

  • Albayrak, A. (2016). “Fuad Sezgin’in “Buhârî’nin Kaynakları” Kitabı Üzerine Değerlendirmeler. Usûl: İslam Araştırmaları, 26. s. 53-54.
  • Polat, S. (2017). Hadis Araştırmaları Tarih – Usul – Tenkid – Yorum. Kayseri: Kimlik Yayınları.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Yaşar Elarslan 0000-0002-0667-4618

Project Number Yok
Publication Date December 25, 2020
Submission Date December 10, 2020
Acceptance Date December 23, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 2

Cite

ISNAD Elarslan, Yaşar. “ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER”. Kadim Akademi SBD 4/2 (December 2020), 100-119.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762