Editör ve Yayın Kurulu

Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Abdulmecit OKCU
Dekan 
Turkey
Konular: İlâhiyat
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
EDİTÖR & YAYIN KURULU
(EDITOR & EDITORIAL BOARD)EDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN
huseyindogan5555@hotmail.com
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

ALAN EDİTÖRLERİ / FIELD EDITORS
(Temel İslâm Bilimleri / Basic Islamic Sciences)

Arş. Gör. Hayrunnisa KEKLİK
hayrunnisakeklik@gmail.com
Turkey
Konular: Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Şahin YETİK
sahinyetik@gmail.com
Turkey
Konular: Arapça
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. İbrahim AYHAN
iayhan_7221_@hotmail.com
Turkey
Konular: Hadis
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Kadir İLTİR
iltirkadir36@gmail.com
Turkey
Konular: Tefsir
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Yusuf ÇINAR
yusufcinar@kafkas.edu.tr
Turkey
Konular: İslâm Hukuku
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Samet KELLECİ
sametkelleci@hotmail.com
Turkey
Konular: Tasavvuf
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Fatma DEMİR
demirfatma25@hotmail.com
Turkey
Konular: Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Büşra KAYA
bushra_kaya01@hotmail.com
Turkey
Konular: Tefsir
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)


ALAN EDİTÖRLERİ / FIELD EDITORS
(Felsefe ve Din Bilimleri / Philosophy and Religion Sciences)


Dr. Öğr. Üyesi Fatma SAĞLAM DEMİRKAN
saglam.fatma@hotmail.com
Turkey
Konular: Din Bilimleri
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Abdurrahman YALÇİ
ayalcia@gmail.com
Turkey
Konular: İslâm Felsefesi
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Bedriye Mehtap TOSYALI
bedriye_79@hotmail.com
Turkey
Konular: Din Bilimleri
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

ALAN EDİTÖRLERİ / FIELD EDITORS
(İslâm Tarihi ve Sanatları / Islam History and Arts
)

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ABBASOĞULLARI
gulcan-019@hotmail.com
Turkey
Konular: İslâm Tarihi
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Maşide Betül KAYA
masidebetul@gmail.com
Turkey
Konular: İslâm Sanatları
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

ALAN EDİTÖRÜ (İngilizce / English)


Arş. Gör. Dr. Mahmut ÜSTÜN
mhmtstn@hotmail.com
Turkey
Konular: İngilizce
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Mustafa ARASOĞLU
mustafaarasoglu@gmail.com
Turkey
Konular: İngilizce
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

ALAN EDİTÖRÜ (Kitap Değerlendirme / Book Review)

Arş. Gör. Nuray DURMUŞ
nuray1316@hotmail.com
Turkey
Konular: Kitap Değerlendirme
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Elif KELEŞ
elefkls95@gmail.com
Turkey
Konular: Kitap Değerlendirme
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

Arş. Gör. Hasan GÜLER
hasan_safii@hotmail.com
Turkey
Konular: Kitap Değerlendirme
Kurum: Kafkas Üniversitesi (Kars)

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN
iscan@atauni.edu.tr
Turkey
Kurum: Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Erzurum)

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ
fkazanc@hotmail.com
Turkey
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Samsun)

Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK
ozturkemine25@gmail.com
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Kars)

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ
mdalkilic@hotmail.com
Turkey
Kurum: Kayseri Üniversitesi Develi İslâmî İlimler Fak. (Kayseri)

Doç. Dr. Recep ÖNAL
onal1975@gmail.com
Turkey
Kurum: Balıkesir Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Balıkesir)

Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN
huseyindogan5555@hotmail.com
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Kars)

Doç. Dr. Bünyamin ÇALIK
buncalik@hotmail.com
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Kars)

Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA
hikaya75@gmail.com
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fak. (Kars)

Doç. Dr. Habib ŞENER
habibsener@gmail.com
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Kars)

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan KARTAL
alparslan.kartal@kafkas.edu.tr
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Kars)

Dr. Öğr. Üyesi Ercan CENGİZ
ercancengiz1976@kafkas.edu.tr
Turkey
Kurum: Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Kars)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer BARLAK
muzaffer_barlak@hotmail.com
Turkey
Kurum: Sinop Üniversitesi İlâhiyat Fak. (Sinop)