Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2587-1129 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Social Sciences University of Ankara | http://www.kaid.kisbu.edu.tr


Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayınlanan akademik  ve hakemli bir dergidir.  Konusu Kıbrıs olan her türlü özgün ve akademik araştırmalar ve çalışmaların yayınlanacağı akademik bir platform olarak Kıbrıs araştırmalarına ivme kazandırmak amacımızdır. Dergimiz, Kıbrıs'la ilgili olmak koşuluyla sosyal bilimlerin her alanında yazılmış makale, araştırma, inceleme, eleştiri, tanıtma yazılarını kabul eder.

Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi

ISSN 2587-1129 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Social Sciences University of Ankara | http://www.kaid.kisbu.edu.tr
Cover Image


Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayınlanan akademik  ve hakemli bir dergidir.  Konusu Kıbrıs olan her türlü özgün ve akademik araştırmalar ve çalışmaların yayınlanacağı akademik bir platform olarak Kıbrıs araştırmalarına ivme kazandırmak amacımızdır. Dergimiz, Kıbrıs'la ilgili olmak koşuluyla sosyal bilimlerin her alanında yazılmış makale, araştırma, inceleme, eleştiri, tanıtma yazılarını kabul eder.