Year 2018, Volume , Issue 5, Pages 22 - 44 2019-06-30

Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan
Typıcal Bovarıst Of “Bir Tereddüdün Romanı”: Vildan

Banu ANTAKYALI [1]


Bovarizm kavramı, edebi metinlerde özellikle kadın kahramanların toplumun realitesinden kaçarak arzuları doğrultusunda kurdukları hayali dünyada, olmayı diledikleri karakterlere dönüşme çabalarını ifade eder. Arzularından ve hayallerinden kurulu dünyada, varlıklarının buluşmayı diledikleri nesnelerle bütünleşerek “yaşamlarının öznesi olmak” isteyen kadın kahramanlar, ulaşmak istedikleri romantik ve sanrılı ideallerine erişemeyerek arzularının kurbanı olurlar. Çalışmamızın amacı, Peyami Safa’nın önemli yapıtlarından biri olan “Bir Tereddüdün Romanı”nın kadın kahramanlarından Vildan’ı, Fransız filozof Jules de Gaultier’in “Madame Bovary” romanından yola çıkarak “Bovarizm, Flaubert’in Eserlerinde Psikoloji” adlı denemesinde temel ilkelerini ortaya koyduğu ‘Bovarizm’ kavramı ışığında incelemektir. Bu çalışmada, yaşadığı hayatı beğenmeyip hayali bir düzlemde kendisine alternatif bir yaşam arayışı içine giren Vildan’ın duygu, düşünce, davranış ve genel yaşam çizgisi romandan aldığımız örnek pasajlar yardımıyla bovarist figür olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır

Bovarism refers to transformation efforts of especially women figures into an imaginary character who they wish to be, in a world they create in accordance with their desires and where they free themselves from the reality of society. In a world made up desires and dreams women figures who seeks being the subject of their lives by becoming integrated with the objects that their soul wishes to meet become the victim of their desires without reaching their romantic and delusive ideals. The aim of our study is to analyz the woman figure “Vildan” of the novel “Bir Tereddüdün Romanı” which is one of the important works of Peyami Safa, in the light of the ‘bovarism’ concept whose principles are put forward in the essay “Bovarism, Psychology in Flaubert Works” by starting off with French philosopher Jules De Gaultier’s novel “Madame Bovary”. We tried to prove Vildan, who seeks an alternative life form in an imaginary way, to be a Bovarist figure and display her emotional, cognitive, behavioral state as well as her general life span by the help of the sample texts taken from the novel.

  • Kaynakça:Ay, V. ve Durakoğlu A. (2012). “Peyami Safa Metinleriyle Muhafazakârlığa Yeniden Bakmak: Modernleşme, Birey ve Düşünme”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, S. 20. Yıl, Özel Sayı. 21 – 46Çabuklu, Y. (2006). “Sözü Elinden Alınmış Bedenin Dili: Histeri”, Bedenin Farklı Halleri, İstanbul: Kanat Kitap, s. 3 – 8.Durkheim, E. (2013). İntihar – Bir Toplumbilim İncelemesi, Çev: Zühre İlkgelen, Birinci Baskı, İstanbul: Pozitif YayıncılıkGürbilek, N. (2004). Kör Ayna, Kayıp Şark, Birinci Baskı, İstanbul: Metis YayınlarıKaba, F. (2013). Emma Bovary ve Thérèse Desqueyroux’da Kendilik Sorunu, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 15, s. 9 – 22)Kalkan, H. S. (2015, Ocak – Şubat). Her Yanıt Eksik. Psikeart, 37, 68 – 71.Kudret, C. (1987). Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Beşinci Baskı, İstanbul: İnkılâp Yayınevi.NOYAN, S. (2016). Romanda Mistik Eğilimler, Birinci Baskı, Ankara: Hece Yayınları Safa, P. (2018). Bir Tereddüdün Romanı, Otuzuncu Baskı, İstanbul: Ötüken NeşriyatSıtkı, C. (1940). Peyami Safa Hayatı ve Eserleri, Birinci Baskı, İstanbul: Semih Lütfi KitabeviÖğüt, H. (2012, Mart – Nisan). Psikolojik Travma mı Kadın Protestosu mu? Psikeart, 20, 92 – 99.Tatar, G. (2006, Mayıs). Kiralık Konak’ta Madam Bovary, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 30, No:1, s. 109 – 119.Tekin, M. (1999). Romancı Yönüyle Peyami Safa. –Romanların Teorik ve Teknik Temelleri-, Birinci Baskı, İstanbul: Ötüken NeşriyatTokuçoğlu, L. (2015, Ocak – Şubat). Bir İhtimal Daha Var, Psikeart, 37, 72 – 73Uç, Himmet (2000), Ahmet Mithat San’at ve Edebiyatı, Birinci Baskı, Ankara: Bizim Büro Basımevi,
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6375-2571
Author: Banu ANTAKYALI (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { kare580443, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2019}, volume = {}, pages = {22 - 44}, doi = {}, title = {Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan}, key = {cite}, author = {Antakyalı, Banu} }
APA Antakyalı, B . (2019). Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan . KARE , (5) , 22-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/46785/580443
MLA Antakyalı, B . "Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan" . KARE (2019 ): 22-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/46785/580443>
Chicago Antakyalı, B . "Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan". KARE (2019 ): 22-44
RIS TY - JOUR T1 - Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan AU - Banu Antakyalı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 44 VL - IS - 5 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 KARE Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan %A Banu Antakyalı %T Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan %D 2019 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 5 %R %U
ISNAD Antakyalı, Banu . "Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan". KARE / 5 (June 2019): 22-44 .
AMA Antakyalı B . Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2019; (5): 22-44.
Vancouver Antakyalı B . Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan. KARE. 2019; (5): 22-44.
IEEE B. Antakyalı , "Bir Tereddüdün Romanı’nın Tipik Bovaristi: Vildan", KARE, no. 5, pp. 22-44, Jun. 2019