Year 2016, Volume 7 , Issue 13, Pages 201 - 227 2016-06-15

TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ

Burak ÇETİN [1] , Tamer EREN [2]


Türkiye Erkek Milli Basketbol Takımı,Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası turnuva ve maçlarda temsil etmektedir. Karar verme problemleri, seçenek kümesinden bir amaç veya ölçüte göre en uygun olanın belirlenmesini içermektedir. Bu çalışmada EuroBasket 2015 için Türk Erkek Milli Basketbol Takımına oyun kurucu seçimi yapılmıştır. Bu seçim yapılırken çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden AHP, TOPSIS ve ELECTRE kullanılmıştır. Oyun kurucu seçimi yapılırken oyun kurucuda bulunması gereken özellikler dikkate alınarak “sayı”, “süre”, “asist”, “top çalma”, “top kaybı” ve “ribaund” kriter olarak belirlenmiştir.

EuroBasket, Basketball, performance assessment, multicriteria decision making, AHP, TOPSIS, ELECTRE
 • ABALI, Y. A., B. S. KUTLU, ve T. EREN (2012), “Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bursiyer Seçimi: Bir Öğretim Kurumunda Uygulama.”Atatürk UniversityJournal of Economics&AdministrativeSciences, 3-4(26): 259-272.
 • ACUN, O. ve T. EREN (2015), "Spor Toto Süper Ligi’nde Forvet Oyuncularının Performanslarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi."Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2): 13-29.
 • AKYÜZ, Y. ve M. SOBA (2013), "ELECTRE Yöntemiyle Tekstil Sektöründe Optimal Kuruluş Yeri Seçimi: Uşak İli Örneği."Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9(19): 185-198.
 • BEDİR, N. ve T. EREN (2015), "AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, SocialSciencesResearchJournal, 4(4): 46-58.
 • ÇİÇEKLİ, G. U. ve A. KARAÇİZMELİ, (2013), “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Başarılı Öğrenci Seçimi”. Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, 1(4): 71-94.
 • DEMİRCANLI, B. ve NİLSEN K. (2015), "Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi."Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi S.30, C.2.
 • ECER, F. ve O. KÜÇÜK (2008), “Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve Bir Uygulama.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1): 355-369.
 • ERTUĞRUL İ. ve N. KARAKAŞOĞLU (2009), “Performance Evaluation Of TurkishCementFirmsWithFuzzyAnalyticHierarchyProcessAnd TOPSIS Methods.” ExpertSystemswith Applications, 36(1): 702-715.
 • Wikipedia (2015), http://tr.wikipedia.org/wiki/EuroBasket (Erişim tarihi 3/05/2015)
 • HWANG, C.L. ve K. YOON (1981), MultipleAttributeDecisionMakingMethodsand Applications. Springer, Berlin Heidelberg.
 • IGNATIUS, J., A. MUSTAFA ve M. GOH (2012), “ModelıngFundingAllocatıonProblemsVia AHP-Fuzzy TOPSIS.”International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 8(5A): 3329-3340.
 • LI H., ADELI H., J. SUN ve J.G. HAN (2011), “HybridizingPrinciples Of TopsısWith Case-BasedReasoningFor Business FailurePrediction”, Computers& Operations Research, 38(2): 409–419.
 • KABAK, M. ve Y. KAZANÇOĞLU (2012), “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Öğretmen Seçimi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(1): 95-111.
 • KARAATLI, M., ÖMÜRBEK, N., E. AKSOY ve H. KARAKUZU (2014), “Turizm İşletmeleriİçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1): 53-70.
 • KARAATLI, M., N. ÖMÜRBEK ve G. KÖSE (2014), “Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS Ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1): 25-61.
 • KUTLU B.S., Y.A. ABALI ve T. EREN (2012),“Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Seçmeli Ders Seçimi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2): 259-272.
 • KURUÜZÜM, A. ve N. Atsan (2001), “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 83-105.
 • ORÇANLI, K.ve Ü. ÖZEN (2013), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP Ve TOPSIS' in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(15): 282-310.
 • ÖZGÖRMÜŞ, E., Ö. MUTLU ve H. Güner (2005), “Bulanık AHP ile Personel Seçimi”,V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 111-115.
 • Özkan, A. (2008), Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Farklı Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir.
 • ÖZKAN, Ö. (2007), Personel Seçiminde Karar Verme Yöntemlerinin İncelenmesi: AHP ELECTRE ve TOPSIS Örneği DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İzmir.
 • SAATY, T.L. (1990), “How ToMake A Decision: TheAnalyticHierarchyProsess”, EuropanJournal of OperationResearch, 48(1): 9-26.
 • SARI, T. ve M. TİMOR (2015), “Tedarikçi Seçiminde ANP, Taguchı ve TOPSIS Yöntemleri İle Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama",Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10): 281-300.
 • SHIH, H.S., H.J. SHYUR ve E.S. LEE (2007), “An Extension Of TOPSIS forGroupDecisionMaking”, Mathematical andComputerModelling, 45(7), 801–813.
 • SUPÇİLLER, A.A. ve O. ÇAPRAZ (2011), “AHP–TOPSIS Yönetimine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması”, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, S.13, s.1-22.
 • TAŞKIN, A. ve T. EREN (2016), "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Forvet Oyuncularının Performanslarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1): 79-105.
 • TİMOR, M. (2011) Analitik Hiyerarşi Proses, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • TÜRKER, A. (1988), “Çok Ölçekli Karar Verme Tekniklerinden ELECTRE”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 38(3): 72–87.
 • TÜZEMEN A. ve A. ÖZDAĞOĞLU (2007), “Doktora Öğrencilerinin Eş Seçiminde Önem Verdikleri Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1): 215-232.
 • YÜCEL, M. ve A. ULUTAŞ (2009), “Çok Kriterli Karar Yöntemlerinden Electre Yöntemiyle Malatya’da Bir Kargo Firması İçin Yer Seçimi”, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(17): 327-344.
 • YÜREKLİ, H. (2008), Taarruz Helikopterleri Seçiminde ELECTRE Yönteminin Kullanılması İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Burak ÇETİN

Author: Tamer EREN

Dates

Publication Date : June 15, 2016

Bibtex @research article { kauiibf579675, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {201 - 227}, doi = {}, title = {TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Burak and EREN, Tamer} }
APA ÇETİN, B , EREN, T . (2016). TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (13) , 201-227 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/37948/579675
MLA ÇETİN, B , EREN, T . "TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2016 ): 201-227 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/37948/579675>
Chicago ÇETİN, B , EREN, T . "TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2016 ): 201-227
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ AU - Burak ÇETİN , Tamer EREN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 227 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ %A Burak ÇETİN , Tamer EREN %T TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ %D 2016 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 7 %N 13 %R %U
ISNAD ÇETİN, Burak , EREN, Tamer . "TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 13 (June 2016): 201-227 .
AMA ÇETİN B , EREN T . TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 7(13): 201-227.
Vancouver ÇETİN B , EREN T . TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 7(13): 227-201.