Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 9 - 26 2021-01-15

Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları

Azizeserap TUNCER [1]


Koronavirüs günlerinde, pandemi, devletler ve vatandaşlara pek çok ders vermiş oldu. Neredeyse tüm ülkelerin vatandaşları, kendilerine ve başkalarına virüs bulaşması kaygısıyla evlere kapandılar. Sınırlar kapatıldı. Pandemi sistemden bazı yeni taleplerde bulundu. Özellikle teknolojik takip uygulamaları, dijital sağlık programları, izleme kameraları ve robot kullanımları, bazı demokratik olmayan uygulamaların teknolojik baskılarla gerçekleştirilmesinin mazereti oldu. Diğer yandan, teknolojik uygulamaların iş yürütümünde, temassız ödemelerde, online eğitim, konferans ve canlı konser, sanal müze turları gibi kültürel faaliyetler için kullanımında, dijital okuryazarlığın önemi sergilendi. Robotlar bazı alanların dezenfekte edilmesinde ve servis hizmetlerinde kullanıldı. Aynı zamanda virüsün ve hastalığın analizi son derece önemli bir konu haline geldi ve bazı biyoteknoloji firmaları, bu öldürücü virüs felaketinden insanları koruyabilmek için, yenilikçi süperbilgisayar araştırmaları kullandılar. Bütün bu teknolojik ilerlemelerin insan varlığı için önemi tartışılmazdır; ancak özgürlük ve özel yaşam verilerinin güvenliği de öyle.
Koronavirüs, dijital teknoloji, totaliterlik, bilim, etik
 • abc.net (02.06.2020). How Many People Have Downloaded The Covıdsafe App and How Central Has it Been to Australia's Coronavirus Response? https://www.abc. net.au/news/2020-06-02/coronavirus-covid19-covidsafe-app-how-many-downloads-greg-hunt/12295130. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Adorno, T. W. (1998). Minima Moralia. Çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan. İstanbul: Metis Yayın.
 • Adorno, T.W. (2003). “Auschwitz Sonrasında Eğitim”. iç. Cogito: (Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe). Çev.Bülent O.Doğan. S:36. YKY, İstanbul. s.239.
 • Amin, S.(2003). “ABD’nin Aşırı ve Canice Emelleri”. İç. Özgür Üniversite Forumu. Çev.Fikret Başkaya. S:20-21. İstanbul.
 • Avrupa Komisyonu (18.06.2020). Monitoring Outbreak Events For Disease Surveillance İn A Data Science Context. Digital Technologies - Actions İn Response To Coronavirus Pandemic. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic-data-artificial-intelligence-and. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Avrupa Komisyonu (19.06.2020). Coronavirus: Using European Supercomputing, EU-Funded Research Project Demonstrates Promising Results For Potential Treatment. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-using-european-supercomputing-eu-funded-research-project-demonstratespromising. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Baechler, J. (1986). Kapitalizmin Kökenleri. Çev.M.Ali Kılıçbay. Ankara: Savaş Yayınları.
 • Bahro, Rudolf (1990). Kızıldan Yeşile. Çev. Ali Tükel. İstanbul: Metis Yayın.
 • Bauman, Z.(1998). Postmodern Etik. Çev. Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayın.
 • Bauman, Z. (2010a). Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı? Çev. Funda Çoban-İnci Katırcı. Ankara: De ki Yayın.
 • Bauman, Z. (2010b). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Çev. Pelin Siral. İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim. Çev. Elçin Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bethany, Lindsay (12.06.2020). B.C. Records 1st COVID-19 Death in a Week. https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-records-1st-covid-19-death-in-a-week-1.5610577. Erişim Tarihi: 23.06.2020.
 • Bookchin, M. (1994). Özgürlüğün Ekolojisi (Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü). Çev. Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Burke, P. (2013). Bilginin Toplumsal Tarihi 2 (Encyclopedıe’ den Wıkıpedıa’ya). Çev Mete Tunçay. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Castells, M. (2006). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt:2 (Kimliğin Gücü). Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2007). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür (Üçüncü Cilt: Binyılın Sonu), Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chomsky, N. (2002). Amerikan Müdahaleciliği. Çev. Taylan Doğan-Barış Zeren. 5.Baskı. İstanbul: Aram Yayın.
 • CNN (20.05.2020) New York Transit Agency Launches UV Light Pilot Program in Effort to Kill Covid-19. https://edition.cnn.com/2020/05/20/us/new-york-transit-uv-lighttrnd/index.html?utmterm=link&utm_content=2020-05-20T22%3A00%3A12& utm_source=fbCNNi&utm_medium=social&fbclid=IwAR3L0VFotH8q6MH1KSIPLUTZSR3JW9HWrl1nOQV0hAdZpAdnuI7nuVBFUdc. Erişim Tarihi: 29.05.2020.
 • Dıjk, J.V. (2016). Ağ Toplumu. Çev. Özlem Sakin. İstanbul: Epsilon Yayın.
 • Drucker, P. (2003). Geleceğin Toplumunda Yönetim. Çev. Mehmet Zaman. İstanbul: Hayat Yayın.
 • Economictimes (21.02.2020). Moscow Deploys Facial Recognition Technology For Coronavirus Quarantine. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/ world-news/moscow-deploys-facial-recognition-technology-for-coronavirus quarantine/articleshow/74244745.cms?from=mdr. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Ellul, J. (2003). Teknoloji Toplumu. Çev. Musa Ceylan. İstanbul: Bakış Yayın.
 • Erçoban, Pırıl (11.05.2020), Pandemi Döneminde Mülteciler ve Ayrımcılık. https://hrantdink. org/tr/asulis/faaliyetler/projeler/yeni-bir-soylem-ve-diyaloga-dogru/2403-kaciranlaricin-pandemi-doneminde-multeciler-ve-ayrimcilik-webinar-kaydini-izleyebilirsiniz. Erişim Tarihi: 08.06.2020.
 • Euronews (13.02.2020). Russian Mother Escapes Quarantine Through Window Of Unsanitary Hospital. https://www.euronews.com/2020/02/13/russian-mother-escapes-quarantine-through-window-of-insanitary-hospital. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Fukuyama, F. (1999). Tarihin Sonu ve Son İnsan. Çev. Zülfü Dicleli. 2.Baskı. İstanbul: Gün Yayın.
 • Fukuyama, F. (2009). Büyük Çözülme. Çev: Hasan Kaya. İstanbul: Profil Yayın.
 • Fukuyama, F. (2018). Siyasi Düzen ve Siyasi Çürüme. Çev. Murteza Özeren. İstanbul: Profil Kitap.
 • Guenon, R. (2005). Modern Dünyanın Bunalımı. Çev. Mahmut Kanık. Ankara: Hece Yayınları.
 • HASUDER (15.04.2020), Pandemi Sürecinde Göçmenler ve Mültecilerle İlgili Durum, https://korona.hasuder.org.tr/pandemi-surecinde-gocmenler-ve-multecilerle-ilgili-durum/. Erişim Tarihi: 08.06. 2020.
 • Holland, O. (10.05.2020). Our Cities may Never Look the Same Again After the Pandemic, CNN. https://edition.cnn.com/style/article/cities-designcoronavirus /index.html?fbclid=IwAR1BcPRHvenzuqNv7AGnmNZWiMLWLibhNUCrJJpelFg_KSVQ8UuA1I2tw_Q. Erişim Tarihi: 10.05.2020.
 • Independent (13.02.2019). Italıan Cıty To Pay People To Bıke To Work. https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/ bri-italy-cycle-work-bike-commute-pilot-scheme-payment-a8777116.html Erişim Tarihi: 29.05.2020.
 • Kadıköyakademi (12.04.2020). Koronavirus Sonrasi Kentler: Covid-19 Kentsel Hayati Radikal Bir Sekilde Nasil Degistirebilir? http://www.kadikoyakademi.org/ koronavirus-sonrasi-kentler-covid-19-kentsel-hayati-radikal-bir-sekilde-nasil degistirebilir/?fbclid=IwAR0cmB3IrBYpsiFTk808NcUrRMVat83kifAbxH8BQGDX_n5xSpAVDsZrIAc. Erişim Tarihi: 10.05.2020.
 • Koselleck, R. (2007). İlerleme. Çev. Mustafa Özdemir. Ankara: Dost.
 • Muradoğlu, C. (27.05.2020). Dünyadaki Covid-19 Dijital Takip Uygulamaları ve Gizlilik İhlali. https://webrazzi.com/2020/05/27/dunyadaki-covid-19-dijital-takip-ve-temas-uygulamalari-ve-gizlilik-ihlali/. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Ohmae, K. (2000). Görünmeyen Kıta. Çev. Zülfü Dicleli. İstanbul: Türk Henkel Yayın.
 • Öder, Bertil Emrah (24.06.2020). Pandemi Sonrası Demokrasi ve Hukuk Devleti- Bilim Akademisi Webinarı. https://www.youtube.com/watch?v=sH-LN9AS4Rs. Erişim Tarihi: 24.06.2020.
 • Parkins, David (18.06.2020). Britain Has The Wrong Government for The Covid Crisis, Economist https://www. economist.com/leaders/2020/06/18/britain-has-the-wrong-government-for-the-covid-crisis?fsrc=newsletter&utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utmterm=2020-06-19&utm_content=article-link-1. Erişim Tarihi: 23.06.2020.
 • Russel, B. (1976). Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri. Çev. Erol Esençay. İstanbul: Özgün Yayın.
 • Sınger, P.W. (2015), Robotik Savaş (21. Yüzyıldaki Robotik Devrim), Çev. Murat Erdemir, Tuba Eren Erdemir, Ankara: Buzdağı Yayınevi.
 • South China Morning Post (25.03.2020). Moscow Monitors People İn Coronavirus Quarantine With 100,000 ‘Under The Skin’ Surveillance Cameras. https://www.scmp.com/video/coronavirus/3076899/moscow-monitors-people-coronavirus-quarantine-100000-under-skin. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Tanilli, S.(2000). İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor. İstanbul: Adam Yayın
 • Thompson, J.B. (2008). Medya ve Modernite. Çev. Serdar Öztürk. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Thurow, L. (1997). Kapitalizmin Geleceği (Bugünün Ekonomik Güçleri Yarının Dünyasını Nasıl Şekillendiriyor?). Çev.Serpil Demirtaş-Nevin İlseven. Çağdaş Bakışlar Dizisi.14, İstanbul: Sabah Kitapları.
 • Toynbee, A. & İkeda, D. (1992). Yaşami Seçin. Haz. Richard L.Gage. Çev. Umut Arik. Ankara: A.Ü.Basımevi.
 • Tunçer, A.S. (2019). “Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Akıllı Kent Felsefesi ve Uygulamaları Bağlamında Bir Değerlendirme)”. iç. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği. Ed. Bahattin Yalçınkaya, M:Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara, s.349-379.
 • UNCTAD (06.04.2020). Coronavirus Reveals Need to Bridge the Digital Divide.   https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2322. Erişim Tarihi: 25.06.2020.
 • Weforum (11.04.2020). Apple And Google Are Working Together On Technology For Coronavirus Contact Tracing. https://www.weforum.org /agenda/2020/04/apple-google-working-technology-for-coronavirus-contact-tracing. Erişim Tarihi: 01.07.2020.
 • Weforum (27.04.2020). 10 Technology Trends To Watch İn The COVID-19 Pandemic. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/. Erişim Tarihi: 01.07.2020.
 • Zedlin, T. (2000). İnsanlığın Mahrem Tarihi. Çev.Elif Özsayar. 2.Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayın.
 • Zizek, S. (2006). Biri Totalitarizm mi Dedi? Çev. Halil Nalçaoğlu. Ankara: Epos Yayın.
 • Zizek, S. (2007). Gıdıklanan Özne (Politik Ontolojinin Yok Merkezi). Çev. Şamil Can. 2. Baskı. Ankara: Epos Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8629-4828
Author: Azizeserap TUNCER (Primary Author)
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : January 7, 2021
Publication Date : January 15, 2021

Bibtex @review { kaytek801343, journal = {Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-6485}, address = {}, publisher = {Kamu Bilişim Derneği}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {9 - 26}, doi = {}, title = {Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Tuncer, Azizeserap} }
APA Tuncer, A . (2021). Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları . Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi , 2 (2) , 9-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kaytek/issue/59786/801343
MLA Tuncer, A . "Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları" . Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 2 (2021 ): 9-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kaytek/issue/59786/801343>
Chicago Tuncer, A . "Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları". Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 2 (2021 ): 9-26
RIS TY - JOUR T1 - Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları AU - Azizeserap Tuncer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 26 VL - 2 IS - 2 SN - -2687-6485 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları %A Azizeserap Tuncer %T Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları %D 2021 %J Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi %P -2687-6485 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Tuncer, Azizeserap . "Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları". Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 2 / 2 (January 2021): 9-26 .
AMA Tuncer A . Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları. kaytek. 2021; 2(2): 9-26.
Vancouver Tuncer A . Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi. 2021; 2(2): 9-26.
IEEE A. Tuncer , "Coronavirüs Döneminde Dijital Devlet Uygulamaları", Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 9-26, Jan. 2021