Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 38 - 46 2021-01-15

TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER

Abdullah GENCO [1]


Kritik altyapı ülkelerin her türlü faaliyetlerini yürütebilmeleri ve gündelik yaşamın gereklerinin sağlanmasında kullanılan hayati öneme sahip sistemlerin internet hatları vasıtasıyla koordine edildiği bir sistemler sistemidir. Kritik altyapı kavramı ortaya atıldığı 1997 yılından itibaren kabul görmüş ve kritik altyapı kurma imkanına sahip olan birçok ülkede kurulmaya başlamıştır. Sadece ulusal değil bölgesel ve küresel anlamda öneme sahip olan kritik altyapılar hem uluslararası işbirliğinin hem de savaş ve tehdit algılarının da değişmesine sebep olmuştur. İletişim ve bilgi teknolojisinin gelişimi yeni bir siber dünya yaratmış ve kritik altyapılar bu siber dünyada tehditlere karşı korunması gereken en önemli sistemler olarak öne çıkmışlardır. Bu çalışmada literatür taraması ile elde edilen bilgiler ile kritik altyapı kavramının ortaya çıkışı, ABD, AB ve Türkiye’de kritik altyapılar, kritik altyapılara yönelik tehditler ve alınması gereken önlemler ele alınmıştır.
Kritik Altyapı, Siber Saldırı, Bİlgi Teknolojisi, SCADA
 • AFAD. (2014). 2014-2023 Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi. 12. Ankara: Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
 • AFAD. (2014, Kasım). Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. 106. Ankara: Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
 • Ak, T. (2019). İç Güvenlik Yönetimi Açısından Kritik Altyapılarını Korunması. Assam Uluslararası Hakemli Dergi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, (s. 42-51).
 • Caşın, M. H., Nifti, E., & Gücüyener, A. (2015). Kritik Enerji Altyapı Güvenliği El Kitabı. Hazar Strateji Enstitüsü. İstanbul: Hazar Strateji Enstitüsü.
 • COM. (2005). Green Paper On A European Programme For Critical Infrastructure Protection. Brussels: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.
 • COM. (2009, Mart 30). Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience. Kasım 17, 2019 tarihinde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52009DC0149 adresinden alındı
 • DHS. (2019). Critical Infrastructure Sectors. Kasım 19, 2019 tarihinde https://www.dhs.gov/cisa/critical-infrastructure-sectors adresinden alındı
 • Dizdar Group. (2018). Dizdar Group. Mayıs 10, 2020 tarihinde https://www.dizdargroup.com.tr/siber-guvenlik/ adresinden alındı
 • EPCIP. (2004). European Programme for Critical Infrastructure Protection. Kasım 22, 2019 tarihinde http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/epcip/funding_epcip_en.htm adresinden alındı
 • Eralp, Ö. E. (2017, Kasım 12). Dünden Bugüne Siber Savaşlar. Mayıs 25, 2020 tarihinde Bookmark: http://www.bookmark.com.tr/dunden-bugune-siber-savaslar-2/ adresinden alındı
 • EU COM. (2004). Critical Infrastructure Protection in the Fight Against Terrorism. Brüksel: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Kasım 22, 2020 tarihinde http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1 &year=2004&number=702&language=EN adresinden alındı
 • Federal Office for Information Security of Germany. (2004). Critical Infrastructure Protection: Survey of World-Wide Activities. Mayıs 22, 2020 tarihinde https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Kritis/paper_studie_en_pdf.pdf?__blob=publicationFile adresinden alındı
 • KARA, M. (2013). Siber Saldırılar-Siber Savaşlar ve Etkileri. 31. İstanbul.
 • Lewis, T. G. (2006). Critical Infrastructure Protection In Homeland Security - Defending A Networked Nation. A John Wiley & Sons, Inc., Publication.
 • NTV. (2015, Nisan 04). Mayıs 14, 2020 tarihinde www.ntv.com.tr: https://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiye-genelinde-elektrik-kesintisi,RhfwqMiNNkOUj5_sO12qJg adresinden alındı
 • President’s Commission on Critical Infrastructure Protection. (1997). Critical Foundations Protecting America’s Infrastructures. Washington, DC. Presidential Decision Directive/NSC-63. (1998). 01 10, 2020 tarihinde https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm adresinden alındı
 • Resmi Gazete. (2013, Haziran 20). Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı. Kasım 20, 2019 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130620-1.htm adresinden alındı
 • Resmi Gazete. (2017, Temmuz 13). Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol. Kasım 20, 2019 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-5.htm adresinden alındı
 • Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi. (2014). Mayıs 9, 2020 tarihinde Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi (USOM): https://www.usom.gov.tr/dosya/1470335484-Sektorel%20SOME %20Rehberi.pdf adresinden alındı
 • THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. (2018, Aralık 8). COUNCIL DIRECTIVE 2008/114/EC. Official Journal of the European Union, s. 75-82.
 • TÜBİTAK. (2019). Kritik Altyapı Bilgi Sistemleri için Asgari Güvenlik Önlemleri Dokümanı. Kasım 18, 2019 tarihinde https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/siber-guvenlik/kritik-bilgi-sistem-altyapilari-i-c-in-asgari-gu-venlik-o-nlemleri-6445b90e-b2ad-4e5e-9c13-6ae19ba10e37.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Proje Grubu. (2015). Türkiye 31 Mart 2015 Sistem Çökmesi Raporu. European Networks of Transmission System Operators for Electricity. ENTSO-E.
 • UAB. (2016). 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Stratejik Eylem 4.1: Siber Savunmanın Güçlendirilmesi ve Kritik Altyapıların Korunması, Ankara.
 • US PDD. (1998, Mayıs). Presidential Decision Directive/NSC-63. Kasım 18, 2019 tarihinde https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6759-1253
Author: Abdullah GENCO (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : January 12, 2021
Publication Date : January 15, 2021

Bibtex @research article { kaytek843076, journal = {Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-6485}, address = {}, publisher = {Kamu Bilişim Derneği}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {38 - 46}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER}, key = {cite}, author = {Genco, Abdullah} }
APA Genco, A . (2021). TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER . Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi , 2 (2) , 38-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kaytek/issue/59786/843076
MLA Genco, A . "TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER" . Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 2 (2021 ): 38-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kaytek/issue/59786/843076>
Chicago Genco, A . "TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER". Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 2 (2021 ): 38-46
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER AU - Abdullah Genco Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 46 VL - 2 IS - 2 SN - -2687-6485 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER %A Abdullah Genco %T TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER %D 2021 %J Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi %P -2687-6485 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Genco, Abdullah . "TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER". Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 2 / 2 (January 2021): 38-46 .
AMA Genco A . TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER. kaytek. 2021; 2(2): 38-46.
Vancouver Genco A . TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi. 2021; 2(2): 38-46.
IEEE A. Genco , "TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPI VE KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİTLER", Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 38-46, Jan. 2021