Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KAMU YÖNETİMİNDE KULLANILABİLECEK NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) UYGULAMALARI

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 87 - 98, 25.06.2023
https://doi.org/10.58307/kaytek.1312533

Abstract

Teknolojik aletlerin kullanımının başlangıcı neredeyse insanlık tarihinin başlangıcı kadar eski olsa da bilimin de gelişmesi ve bilimsel bilginin dünya çapında erişilebilirliğinin artmasıyla bugün ilk akla gelen anlamıyla gelişmiş teknolojilerin üretimi ve kullanımı 20. yüzyılın sonlarında yaygınlaşmıştır. Özellikle Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dönemde meydana gelen teknolojik gelişmeler bu yaygınlaşmayla doğrudan bağlantılıdır. Endüstri 4.0'ın oluşturulmasının temel itici gücü olarak birçok alanda hızla gelişen teknolojinin kullanımının yaygınlaşması ve insan etkisinin azaltılmasını göstermek mümkündür. Bu yaygınlaşmanın uygulamalarından biri de Nesnelerin İnternetidir. Nesnelerin İnterneti, internet bağlantısı olan cihazların makine öğrenmesi vasıtasıyla koordineli bir biçimde çalışmasını sağlayan sisteme verilen addır. Nesnelerin İnterneti için uygulama geliştirmenin temel amacı teknolojiyi özellikle günlük yaşama olabildiğince entegre etmektir. İnsanlık tarihinde neredeyse teknoloji kadar eski olan bir başka olgu ise yönetimdir. Her ne kadar bir disiplin olarak ortaya çıkışı oldukça yeni olsa da kamu yönetimi herhangi bir yönetim biçimini kabul etmiş tüm toplumlar için var olmuştur. En temel şekilde kamu yönetimi, devlet tarafından kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulması olarak ifade edilebilir. Devletler kamu yönetimi kapsamında kamu hizmetlerini gerçekleştirirken teknoloji de dahil olmak üzere birçok araç kullanmaktadırlar. Bu çalışmada literatür taraması ile elde edilen veriler ışığında nesnelerin interneti çerçevesinde kamu yönetiminde kullanılabilecek teknolojik uygulamalar değerlendirilmektedir.

References

 • ABB. (2019, Mayıs). EGO Genel Müdürlüğü Web Sitesi: https://www.ego.gov.tr/tr/sayfa/2125/ego-cepte-uygulamasi adresinden alındı
 • airqualityegg. (2021). 06 01, 2023 tarihinde https://airqualityegg.com/home: https://airqualityegg.com/egg adresinden alındı
 • Alcatel-Lucent Enterprise. (2018). The Internet of Things for Government. Mayıs 2019 tarihinde https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/iot-for-government-solutionbrief-en.pdf adresinden alındı
 • Armentia, J. L.-d., Mansilla, D. C., & Ipina, D. L.-d. (2012). Fighting against Vampire Appliances through Eco-aware Things. 2012 Sixth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing. https://morelab.deusto.es/media/publications/2012/conferencepaper/fighting-against-vampire-appliances-through-eco-aware-things.pdf adresinden alındı
 • Ashton, K. (2009). That 'Internet of Things' Thing. RFiD Journal. https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 adresinden alındı
 • BBC. (2017, Mayıs 24). Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor. BBC News Türkçe. Mayıs 2019 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-40038611 adresinden alındı
 • Bıçakçı, S. N. (2019). Nesnelerin İnterneti. Takvim-i Vekayi, 7(1), 24-36.
 • Bozkurt Yüksel, A. E. (2015). Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-139.
 • Erdoğan, C. (2018). Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine İnovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Genco, A. (2020). Türkiye’de Kritik Altyapı ve Kritik Altyapıya Yönelik Tehditler. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 38-46.
 • Gonzales, M. H., & Djurica, J. (2015). Nesnelerin İnterneti Büyük Fırsat Sağlarken, Daha Çok Risk Ortaya Çıkarır. ISACA Journal(2), 1-6.
 • Gökrem, L., & Bozuklu, M. (2016). Nesnelerin İnterneti: Yapılan Çalışmalar ve Ülkemizdeki Mevcut Durum. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(13), 47-68.
 • Gürsoy, O. (2019). Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye'deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkanları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Okuyucu, A. (2017). I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı Programı-Nesnelerin İnterneti ve Kamu Yönetimi Bilgi Notu. Antalya. Mayıs 2019 tarihinde www.kaytek-tr.com/documents/4434f64917700fdaa2b88dc311ea4d43?1516697072 adresinden alındı
 • Orak, M. (2021). Siber Ordular ve Siber Savaşlar. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 214-226.
 • Takagi, H., & Mima, T. (2016). Use of IoT by Government Institutions. Hitachi Review, 65(1), 37-42.
 • Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu. (2019, Mayıs). Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu Web Sitesi: https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ adresinden alındı
 • Ünver, M., & Özbilgin, İ. G. (2017). Ulusal Nesnelerin İnterneti Stratejisi Önerisi. 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Bildiriler Kitapçığı. İstanbul.

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 87 - 98, 25.06.2023
https://doi.org/10.58307/kaytek.1312533

Abstract

References

 • ABB. (2019, Mayıs). EGO Genel Müdürlüğü Web Sitesi: https://www.ego.gov.tr/tr/sayfa/2125/ego-cepte-uygulamasi adresinden alındı
 • airqualityegg. (2021). 06 01, 2023 tarihinde https://airqualityegg.com/home: https://airqualityegg.com/egg adresinden alındı
 • Alcatel-Lucent Enterprise. (2018). The Internet of Things for Government. Mayıs 2019 tarihinde https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/iot-for-government-solutionbrief-en.pdf adresinden alındı
 • Armentia, J. L.-d., Mansilla, D. C., & Ipina, D. L.-d. (2012). Fighting against Vampire Appliances through Eco-aware Things. 2012 Sixth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing. https://morelab.deusto.es/media/publications/2012/conferencepaper/fighting-against-vampire-appliances-through-eco-aware-things.pdf adresinden alındı
 • Ashton, K. (2009). That 'Internet of Things' Thing. RFiD Journal. https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 adresinden alındı
 • BBC. (2017, Mayıs 24). Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor. BBC News Türkçe. Mayıs 2019 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-40038611 adresinden alındı
 • Bıçakçı, S. N. (2019). Nesnelerin İnterneti. Takvim-i Vekayi, 7(1), 24-36.
 • Bozkurt Yüksel, A. E. (2015). Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-139.
 • Erdoğan, C. (2018). Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine İnovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Genco, A. (2020). Türkiye’de Kritik Altyapı ve Kritik Altyapıya Yönelik Tehditler. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 38-46.
 • Gonzales, M. H., & Djurica, J. (2015). Nesnelerin İnterneti Büyük Fırsat Sağlarken, Daha Çok Risk Ortaya Çıkarır. ISACA Journal(2), 1-6.
 • Gökrem, L., & Bozuklu, M. (2016). Nesnelerin İnterneti: Yapılan Çalışmalar ve Ülkemizdeki Mevcut Durum. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(13), 47-68.
 • Gürsoy, O. (2019). Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye'deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkanları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Okuyucu, A. (2017). I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı Programı-Nesnelerin İnterneti ve Kamu Yönetimi Bilgi Notu. Antalya. Mayıs 2019 tarihinde www.kaytek-tr.com/documents/4434f64917700fdaa2b88dc311ea4d43?1516697072 adresinden alındı
 • Orak, M. (2021). Siber Ordular ve Siber Savaşlar. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 214-226.
 • Takagi, H., & Mima, T. (2016). Use of IoT by Government Institutions. Hitachi Review, 65(1), 37-42.
 • Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu. (2019, Mayıs). Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu Web Sitesi: https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ adresinden alındı
 • Ünver, M., & Özbilgin, İ. G. (2017). Ulusal Nesnelerin İnterneti Stratejisi Önerisi. 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Bildiriler Kitapçığı. İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Administration
Journal Section Articles
Authors

Rasim Kaan YILMAZ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (DR)
0000-0002-1594-3680
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA
YILMAZ, R. K. (2023). KAMU YÖNETİMİNDE KULLANILABİLECEK NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) UYGULAMALARI. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 87-98. https://doi.org/10.58307/kaytek.1312533