Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 302 - 319 2019-12-15

SİNOP YÖRESEL MUTFAĞININ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ TATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yılmaz SEÇİM [1] , Nadide Afra GENÇ [2]


Türk mutfağı sahip olduğu kültürel değerleri ve çeşitliliği ile gastronomi turizminde önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Karadeniz mutfağı geçmişten günümüze fazla değişiklik göstermeden gelmiş mutfaklar arasındadır. Karadeniz’de yaşayan halk tarafından geçmişten yapılan, halen üretimi ve tüketimi devam eden birçok ürün sofralarda tercih edilmeye devam etmektedir. Sinop mutfağı da Karadeniz bölgesini temsil eden önemli bir mutfak konumundadır. Sinop mutfağında ağırlıklı olarak et yemeklerinin tüketildiği, denize kıyısı olmasında dolayı balıkçılık faaliyetlerinin geliştiği, mantarların ormandan taze olarak toplandığı ve tahıllarla yapılan yemeklerin tüketildiği bilinmektedir. Sinop mutfağında, kış sebzelerinin yanı sıra ayva ve kestane gibi meyvelerin de yemeklerde kullanılmaktadır. Çalışma 2019 ağustos ve eylül ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sırasında konunun temeline inebilmek amacıyla mülakat tekniği kullanılmıştır. Sinop mutfağı hakkında bilgisi olan gönüllü 30 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılacak kişilerin Sinoplu olmasına ve Sinop’ta ikamet etmesine dikkat edilmiştir. Sonuç olarak Sinop mutfağında olan ve tüketimi geçmişte evlerde sıklıkla yapılan yemekler (Sinop mantısı, ıslama, etli nohut, nohutlu tavuk, keşkek, tuzlu balık, balık yahnisi, ördek dolması, sirkeli patlıcan, soğan aşı, katlama, Boyabat pidesi, unlu basma vb.) tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda tespit edilen lezzetlerin reçeteleri çıkartılarak kayıt altına alınmıştır. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklere dikkat çekilerek bölgenin gastronomi turizminde farkındalık yaratabileceği düşünülmektedir.

sinop, yöresel mutfak, gastronomi turizmi, Türk Mutfağı
 • Acar, Y. (2016). Gastronomi turizmi kapsamında aksaray ili güzelyurt (gelveri) yöresel mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tatlarının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 81-86.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve güneydoğu anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Albayrak, A. (2013). Farklı milletlerden turistlerin türk mutfağına ilişkin görüşlerinin saptanması üzerine bir çalışma. Journal Of Yaşar University, 30(8), 5049- 5063.
 • Alyakut, Ö. ve Üzümcü, P. T. (2017). Gastronomi turizmi bağlamında kandıra beslenme kültürü ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri goncaaydın köyü örneği. IV. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 24-26.
 • Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Atabey, S. ve Işık, S. (2018). Mutfak kültürü ve yöresel yemeklerin yerel halk tarafından değerlendirilmesi, fethiye örneği.
 • Aykut, M. (1987). Bazı Kayseri yemeklerinin besin değerleri ve protein kalitesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 16(2), 191-198.
 • Başaran, B. (2017). Gastronomi turizmi kapsamında rize yöresel lezzetlerinin değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 135-149.
 • Canbolat, E., Keleş, Y. ve Akbaş, Y. Z. (2016). Gastronomi turizmi kapsamında samsun mutfağına özgü turistik bir ürün: bafra. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 75-87.
 • Cengiz, A. (2013). Sinop tarihi ve kültür envanteri. Sinop: Sinop Valiliği Yayınları.
 • Ceylan, U. ve Güven, Ö. Z. (2018). Yiyecek içecek işletmelerinin menü planlamasında kütahya’nın yöresel yemeklerinin yeri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(Special issue3), 451-459.
 • Cömert, M. (2014). turizm pazarlamasında yöresel mutfakların önemi ve hatay mutfağı örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 64-70.
 • Demirel, H. ve Ayyıldız, S. (2017). Mutfak kültürü ve değişimi; giresun ili örneği. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 5(4), 280-298.
 • Güldemir, O. ve Işık, N. (2011). Nevşehir mutfak kültürü ve yemekleri. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6, 16-19.
 • Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(S1), 24-30.
 • Karaca, O. B., Yıldırım, O. ve Çakıcı, C. (2015). Gastronomi turizminde otlar, ot yemekleri ve sağlıkla ilişkisi üzerine bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 27-42.
 • Karaçar, E. ve Doğancılı, O. S. (2018). Gastronomik değerler kapsamında sinop mutfağına özgü bir değer: nokul.
 • Kılınç, O. ve Kılınç, U. (2018). Yöresel gastronomik değerlerin ürüne dönüşme düzeyi: antalya il merkezi restoran menüleri üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(Special issue3), 394-410.
 • Koca, N. ve Yazıcı, H. (2014). Coğrafi faktörlerin türkiye ekmek kültürü üzerindeki etkileri. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), 35-45.
 • Kurnaz, A. ve İşlek, E. (2018). Yöresel yemeklerin restoranlar tarafından kullanımının değerlendirilmesi: marmaris örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(1), 50-59.
 • Mil, B. ve Denk, E. (2015). Erzurum mutfağı yöresel ürünlerin otel restoran menülerinde kullanım düzeyi: palandöken örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 1-7.
 • Özdemir, F. ve Güngör, B. (2016). Kültürel bir değer olarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel hatay yemekleri ve bu kültürel değerin korunması önerileri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue1), 190-199.
 • Özel, G., Yıldız, F. ve Akbaba, M. (2017). Yöresel yemeklerin restoran menülerinde yer alma düzeyinin belirlenmesi: kilis mutfağı örneği. The Journal of Kesit Academy, 3(11), 351-364.
 • Sağır, A. (2012). Bir yemek sosyolojisi denemesi örneği olarak tokat mutfağı. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2675-2695.
 • Seçim, Y. ve Çoşan, D. (2019). Bartın Yöresel Yemek Alışkanlıklarının Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doç.Dr.Sevcan Yıldız (Ed.), Alternatif Turizm Araştırmaları İçinde (s. 3-26). Ankara: İksad Publishing House.
 • Seçim, Y. ve Şen, A. (2018). Konya mutfak kültürü üzerine nitel bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, 5(32), 552-560.
 • Serçeoğlu, N. (2014). Yöre halkının mutfak kültürünü tanıma durumunun tespit edilmesi: erzurum ili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 36-46.
 • Seyitoğlu, F. ve Çalışkan, O. (2014). Turizm literatüründe türk mutfağı üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 23-35.
 • Şanlıer, N. (2005). Yerli ve yabancı turistlerin türk mutfağı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 213-227.
 • Şen, N. ve Silahşör, Y. (2018). Gastronomi turizmi kapsamında erzincan ili yiyecek içecek işletmelerinde sunulan yöresel yemekler üzerine bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 414-429.
 • Şengül, S. ve Türkay, O. (2015). “Doğu karadeniz mutfak kültürünün sürdürülebilirliği sorunlar ve çözüm önerileri”, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 599-606.
 • Yazar, A. (1992). Her Yönüyle Sinop, Sinop: Sinop Valiliği Yayınları.
 • Yıldırım Saçılık, M., Çevik, S. ve Toptaş, A. (2018). Geçmişin mutfağından gelecekteki sofralara: bandırma-erdek yöresinin gastronomik mirası. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 300-319.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9112-7650
Author: Yılmaz SEÇİM (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9758-226X
Author: Nadide Afra GENÇ
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : November 17, 2019
Acceptance Date : November 26, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA SEÇİM, Y , GENÇ, N . (2019). SİNOP YÖRESEL MUTFAĞININ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ TATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 302-319 . DOI: 10.17498/kdeniz.647742