Year 2016, Volume 24 , Issue 4, Pages 1765 - 1784 2016-09-15

Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi
Examination of Group Studies in Graduate Level Conducted in Turkish Universities

Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ [1] , Seval KIZILDAĞ [2] , Nilüfer VOLTAN ACAR [3]


Bu çalışmanın amacı, lisansüstü düzeyde hazırlanan grupla psikolojik danışma, grup rehberliği ve psikoeğitsel temelli tezleri incelemektir. Elde edilen bulgular sayesinde Türkiye’de grup çalışma alanına ilişkin eğilimin ne olduğunu belirlemek, eleştirel açıdan değerlendirebilmektir.  Bu amaçla “Tez İnceleme Taslak Formu’’ oluşturulmuştur. Form tezin yılı, düzeyi, çalışma grubu, çalışmanın türü, kullanılan yaklaşım gibi olmak üzere 14 bölümden oluşmuştur. 1978–2012 yılları arasında yapılan grup çalışması temelli 93 tez incelenmiştir. Grup çalışmalarına ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Elde edilen bulgular literatür ışığında incelenmiştir. 

The purpose of this study was to examine doctoral dissertations and master’s theses on group counseling, group guidance and psycho-educational groups. It was intended to obtain a general picture as to which issues and topics are being investigated. For this purpose, “Dissertation and Thesis Examination Draft Form” which comprised of 14 themes including year, level, study group, study type, approach used, etc. was arranged. Ninety-three dissertations and master’s theses on group work that were written between 1978 and 2012 in Turkish universities were investigated.  Descriptive statistics on the group work  were provided. Findings and implications of the results were discussed.

 • American Psychology Association Practice Organization (2013). 2013 Psychotherapy CPT Codes for Psychologists.
 • Bilge, F. (2001). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans veDoktora Tez Bibliyografyası. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, No: 4, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 411-432.
 • Crockett, S. A., Byrd, R. J., & Erford, B. T. (2012). The Journal of Mental Health Counseling Publication Pattern Review: A Meta-Study of Author and Article Characteristics, 1994-2009. Journal of Mental Health Counseling, 34, 82-94.
 • Durmuş, E. (2006). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Duy, B. (2003). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın yalnızlık ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Elmacı, F. (2008). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin korkuları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Gazda, M. G. (1978). Group Counseling: A Developmentel Approach, Boston.
 • Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Jonsson, H., & Hougaard, E. (2009). Group cognitive behavioural therapy for obsessive–compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand, 119: 98–106.
 • Koç, M. (2000). Yaşlılık psikolojisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların tarihi ve literatürü üzerine bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 289-308.
 • Korkut-Owen, F. (2007). Psikolojik Danışma Alanında Meslekleşme ve Psikolojik Danışman Eğitimi: ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’deki Durum. Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler) (Ed.R. Özyürek, F.Korkut-Owen ve D. Owen), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koydemir, S. (2011). Grubun Doğası ve Yapısı, (Edt. A. Demir ve S. Koydemir) Grupla Psikolojik Danışma, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Krishna,M., Jauhari, A., Lepping, P., Turner, J., Crossley, D., & Krishnamoorthy, A. (2011). Is group psychotherapy effective ın older adults with depression? a systematic review. International Journal of Geriatr Psychiatry, 26: 331–340.
 • Mutlu-Tagay, Ö. (2010). Gestalt Temas Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin temas engellerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Özyürek, R. (2007). Psikolojik Danışman Eğitiminin ve Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Niteliğini Yükseltmeye Yönelik Öneriler. Alanında Meslekleşme ve Psikolojik Danışman Eğitimi: ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’deki Durum. Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler) (Ed.R. Özyürek, F.Korkut-Owen ve D. Owen), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Payne, K. T.; Marcus, D. K. (2008). The efficacy of group psychotherapy for older adultclients: a meta-analysis. group Dynamics Theory, Research and Practice. 12(4), 268-278.
 • Pişkin, M. (2006). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını. Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi (Ed.M. Hesapçıoğlu ve A. Durmuş) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Seçer, İ. , Ay, İ., Ozan, C. ve Yılmaz, B.Y. (2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki araştırma eğilimleri: bir içerik analizi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (41), 49-60. Ültanır, E. (2005). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik, mesleki ve psikolojik danışman eğitimi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 102-111.
 • Voltan Acar, N. (2005). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Voltan Acar, N. (2012). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Journal Section Articles
Authors

Author: Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ
Country: Turkey


Author: Seval KIZILDAĞ
Country: Turkey


Author: Nilüfer VOLTAN ACAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2016

Bibtex @research article { kefdergi339752, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1765 - 1784}, doi = {10.24106/kefdergi.339752}, title = {Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Selen and KIZILDAĞ, Seval and VOLTAN ACAR, Nilüfer} }
APA DEMİRTAŞ-ZORBAZ, S , KIZILDAĞ, S , VOLTAN ACAR, N . (2016). Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 1765-1784 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27734/339752
MLA DEMİRTAŞ-ZORBAZ, S , KIZILDAĞ, S , VOLTAN ACAR, N . "Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1765-1784 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27734/339752>
Chicago DEMİRTAŞ-ZORBAZ, S , KIZILDAĞ, S , VOLTAN ACAR, N . "Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1765-1784
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi AU - Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ , Seval KIZILDAĞ , Nilüfer VOLTAN ACAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1765 EP - 1784 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi %A Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ , Seval KIZILDAĞ , Nilüfer VOLTAN ACAR %T Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Selen , KIZILDAĞ, Seval , VOLTAN ACAR, Nilüfer . "Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1765-1784 .
AMA DEMİRTAŞ-ZORBAZ S , KIZILDAĞ S , VOLTAN ACAR N . Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1765-1784.
Vancouver DEMİRTAŞ-ZORBAZ S , KIZILDAĞ S , VOLTAN ACAR N . Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1784-1765.