Year 2020, Volume 28 , Issue 1, Pages 107 - 124 2020-01-31

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri
Pre-service Science Teachers’ Views about Common Knowledge Construction Model which Integrating Nature of Science into Their Lesson Plans

Seda ÇAVUŞ-GÜNGÖREN [1] , Ergin HAMZAOĞLU [2]


Bu araştırmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Mo-deli (OBYM) ile bilimin doğasına yönelik ders planı hazırla-yan öğretmen adaylarının bu modeli nasıl değerlendirdikle-rini ortaya koymaktır. Çalışmanın araştırma modeli nitel araştırma metodolojisinden durum çalışması olarak belir-lenmiştir. Araştırma “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersi kapsamında yürütülmüş ve toplam 25 öğretmen adayı ka-tılmıştır. Bu araştırmada iki farklı veri toplama aracı yer almaktadır. Bunlar; OBYM ile hakkında belirlenen açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış mülakatlardır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar öğretmen adaylarının modeli bazı açılardan olumlu bazı açılardan olumsuz değerlendirdikleri yönündedir. Ayrıca bilimin doğası özelliklerinin bu modelle vurgulanabileceğini ifade etmişlerdir. Modelin uygulanmasında zaman problemi yaşanabileceği, kalabalık sınıflarda uygulamasının zor olabileceği belirtilmiştir.
The aim of this research is to reveal preservice science teachers’ views about common knowledge construction model (CKCM) which integrating nature of science into their lesson plans. The research was designed as a case study from the qualitative research methodology. It was conducted within the Nature of Science and History of Sci-ence course and a total of 25 preservice science teachers participated. There are two data collection tools in this research. The first data collection tool is composed of open-ended questions about the CKCM, second is semi-structured interviews. Content analysis was used in the analysis of the data. The results show that the preservice science teachers have both negative and positive views about the CKCM. They expressed that the nature of science can be emphasi-zed with this model. It has been stated that the application of the model may be time-consuming and difficult to apply in crowded classes.
 • Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). The influence of history of science courses on students' views of nature of science. Journal of research in science teaching, 37(10), 1057-1095.
 • Akgün, A., Duruk, Ü. ve Gülmez Güngörmez, H. (2016). Altıncı sınıf öğrencilerinin ortak bilgi yapılandırma modeline ilişkin görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 184-202. doi:10.17539/aej.52527
 • Aslan, O., & Tasar, M. F. (2013). How do Science Teachers View and Teach the Nature of Science? A Classroom Investigation. Education and Science, 38(167), 65-80.
 • Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme çalışması: Işık ve ses ünitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bi-limleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretimi için yeni bir model: Ortak bilgi yapılandırma modeli. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı temelinde ortak bilgi yapılandırma modelinin irdelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2), 83-94.
 • Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: A teacher researcher collaborative effort. Unpublis-hed Ph.D. dissertation, University of Manitoba.
 • Çepni, S., Özmen, H. ve Bakırcı, H.(2012). Ortak bilgi yapılandırma modeline uygun öğretim materyallerinin geliştirilmesi: “Işığın madde ile etkileşimi ve yansıma örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • Doğan, N., Çakıroğlu J., Bilican, K., & Çavuş, S. (2013). What NOS teaching practices tell us: a case of two science teachers. Journal of Baltic Science Education, 12(4), 424-439.
 • Ebenezer, J.V. & Connor, S. (1998). Learning to Teach Science: A Model for the 21 Century. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Ebenezer, J., Chacko, S., Kaya, O.N., Kaya, S. K. & Ebenezer, D.L. (2010). The effects of common knowledge construction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change. Journal of Research in Science Teac-hing, 47(1). 25-46.
 • Ebenezer, J.V. & Fraser, D. (2001). First year chemical engineering students‟ conceptions of energy in solution process: Phe-nomenographic categories for common knowledge construction. Science Education, 85, 509-535.
 • Faikhamta, C. (2013). The development of in-service science teachers’ understanding of and orientations to teaching the nature of science within a PCK-based NOS course. Research in Science Education, 43(2), 847–869.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. 6th Edition, Boston: McGraw Hill.
 • Hanuscin, D. L., Lee, M. H., & Akerson, V. L. (2010). Elementary teachers' pedagogical content knowledge for teaching the nature of science. Science Education, 95(1),145-167.
 • Kıryak, Z. (2013). Ortak bilgi yapılandırma modelinin 7. Sınıf öğrencilerinin su kirliliği konusundaki kavramsal anlamalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Lederman, N. G. (2007). Nature of sciene: Past, present, and future. In Abell, S. K., & Lederman, N. G. (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 831-879). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2012). Nature of scientific knowledge and scientific inquiry: Building instructional capaci-ty through professional development. Barry J. Frase, Kenneth G. Tobin, & Campbell J. McRobbie (Ed.), In second interna-tional handbook of science education (S. 335-360). New York: Springer.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi (3-8. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Menon, D., Sinha, S., & Hanuscin, D. (2012, January) Professional journals as a source of information about teaching NOS: An examination fo articles published in Journal of College Science Teaching, 1996-2010.Paper presented at the annual meetin gof the Association for Science Teacher Education. Cleawater, FL.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan. Çev.). Ankara: Nobel.
 • Pongsanon, K. (2012). Fostering nature of science teaching in elementary pre-service teachers through developing reflection on teaching and learning (Order No. 3552635). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1312344559). Ret-rieved from https://search.proquest.com/docview/1312344559?accountid=15572
 • Sadler, T. D., Burgin, S., McKinney, L., & Ponjuan, L. (2010). Learning science through research apprenticeships: A critical review of the literature. Journal of Research in Science Teaching, 47(3), 235-256.
 • Schwartz, R. S., & Crawford, B. A. (2004). Authentic scientific inquiry as a context for teaching nature of science: Identifying critical elements for success. In Flick, L., & Lederman, N. (Eds.).Scientific Inquiry and Nature of Science: Implications for Teaching, Learning, and Teacher Education. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Smylie, M. A. (1989). Teachers’ views of the effectiveness of sources of learning to teach. The Elementary School Journal, 89, 543-558.
 • Stake, R.E. (2005). Qualitative case studies. In. N. K. Denzin & Y. S. Licoln (Eds.). The Sage Handbook of Qualitative Rese-arch, London: Sage.
 • Şahin, B. (2009). Metodoloji, bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Editör), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı.
 • Taşkın, D. ve Yıldız, C. (2011, April). Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinin öğretimine common knowledge construction modele uygun materyal geliştirme. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
 • Wood, L.C. (2012). Conceptual change and science achievement related to a lesson sequence on acids and bases among Afri-can American alternative high school students: a teacher’s practical arguments and the voice of the “other”. Unpublished Ph.D. Dissertation, Wayne State University.
 • Yin R. K. (2003). Case study research: design and methods. (Third edition.). Thousand Oaks: Sage.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Author: Seda ÇAVUŞ-GÜNGÖREN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ergin HAMZAOĞLU
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 11, 2018
Acceptance Date : May 24, 2019
Publication Date : January 31, 2020

Bibtex @research article { kefdergi679884, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {107 - 124}, doi = {10.24106/kefdergi.3465}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Çavuş-güngören, Seda and Hamzaoğlu, Ergin} }
APA Çavuş-güngören, S , Hamzaoğlu, E . (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (1) , 107-124 . DOI: 10.24106/kefdergi.3465
MLA Çavuş-güngören, S , Hamzaoğlu, E . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2020 ): 107-124 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/52233/679884>
Chicago Çavuş-güngören, S , Hamzaoğlu, E . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2020 ): 107-124
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri AU - Seda Çavuş-güngören , Ergin Hamzaoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3465 DO - 10.24106/kefdergi.3465 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 124 VL - 28 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3465 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3465 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri %A Seda Çavuş-güngören , Ergin Hamzaoğlu %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri %D 2020 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 28 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.3465 %U 10.24106/kefdergi.3465
ISNAD Çavuş-güngören, Seda , Hamzaoğlu, Ergin . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 28 / 1 (January 2020): 107-124 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3465
AMA Çavuş-güngören S , Hamzaoğlu E . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(1): 107-124.
Vancouver Çavuş-güngören S , Hamzaoğlu E . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(1): 107-124.
IEEE S. Çavuş-güngören and E. Hamzaoğlu , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 107-124, Jan. 2020, doi:10.24106/kefdergi.3465