Year 2021, Volume 29 , Issue 1, Pages 254 - 263 2021-01-16

Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study
İnformal Ortamlarda Fen Deneyimi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Büşra BAKİOĞLU [1] , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU [2]


Purpose: The purpose of this study is to adapt the Science Experience Scale in Informal Environments (ScESInE), which was
developed by Gafoor and Narayan (2008), to Turkish culture and to evaluate the validity and reliability of the scale.
Design/Methodology/Approach: In the study, the Turkish translation study of the scale was performed by using exploratory
factor analysis and confirmatory factor analysis for validity and Cronbach’s alpha internal consistency coefficient and item
analysis for reliability. A total of 500 students participated in the study. The students were studying in the 5th, 6th, 7th, and 8th
grades of the secondary schools in the central district of the province of Karaman in the fall semester of the 2019-2020
academic year.
Findings: As a result of the exploratory factor analysis, it was found that 41.01% of the total variance of the scale consisting of
four factors was explained. Scale item factor load values varied between .45 and .79. As a result of the analysis done for
reliability, Cronbach’s alpha internal consistency coefficients for overall scale and observation, addition, activity, and
experiment sub-dimensions were found as 85, .71, .87, .63, and .71, respectively. As a result of item analysis for reliability, the
corrected item total correlations were found between .30 and 68. Finally, as a result of the confirmatory factor analysis good
fit indexes were obtained (χ2 = 788.78, sd = 395, χ2 / sd = 1.99, p = 0.00; RMSEA = .045, RMR = .026, SRMR = .056 , GFI = .90,
AGFI = .89, CFI = .95, NFI = .91, NNFI = .95, IFI = .99, RFI = .90).
Highlights: As a result of all these analyses, it can be said that the Turkish version of the scale is valid and reliable and can be
used by researchers in scientific research.

Bu çalışmanın amacı Gafoor ve Narayan (2008) tarafından geliştirilen İnformal Ortamlarda Fen Deneyimi Ölçeği (InOFeDÖ)’nin Türk kültürü için Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmada ölçeğin Türkçe çeviri çalışması, geçerlik için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik için ise Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve madde analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde Karaman ilinin merkez ilçesine bağlı ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilen 500 öğrenci katılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörden oluşan ölçeğin toplam varyansının %41.01’inin açıklandığı görülmüştür. Ölçek madde faktör yük değerleri .45-.79 arasında değişmektedir. Güvenirlik için yapılan analiz sonucunda ölçek toplamı, gözlem, toplama, aktivite ve deney alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla 85, .71, .87, .63 ve .71 olarak bulunmuştur. Güvenirlik için yapılan madde analizi sonucunda düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .30-68 arasında bulunmuştur. Son olarak ölçeğin geçerliği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iyi düzeyde uyum iyiliği indeksleri elde edilmiştir (χ2=788.78, sd=395, χ2/sd=1.99, p=0.00; RMSEA=.045, RMR=.026, SRMR=.056, GFI=.90, AGFI=.89, CFI=.95, NFI=.91, NNFI=.95, IFI =.99, RFI = .90). Yapılan tüm bu analizler sonucunda ölçeğin Türkçe uyarlaması gerçekleştirilen formunun geçerli ve güvenilir olduğu ve bilimsel araştırmalarda araştırmacılar tarafından kullanılabileceği söylenebilir.
  • Referans1 Gafoor, K. A. v&Narayan S. (2012). Out-of-school experience categories influencing interest in science of upper primary students by gender and locale: Exploration on an Indiansample. Science Education International, 23(3), 191-204. Referans2 Özay, E., Ocak, İ. &Ocak, G. (2003). Genel biyoloji uygulamalarında akademik başarı ve kalıcılığa cinsiyetin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 63-67.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7997-1018
Author: Büşra BAKİOĞLU (Primary Author)
Institution: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2542-0998
Author: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
Institution: Amasya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 16, 2020
Acceptance Date : July 25, 2020
Publication Date : January 16, 2021

Bibtex @research article { kefdergi753564, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {254 - 263}, doi = {10.24106/kefdergi.753564}, title = {Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study}, key = {cite}, author = {Bakioğlu, Büşra and Karamustafaoğlu, Orhan} }
APA Bakioğlu, B , Karamustafaoğlu, O . (2021). Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 254-263 . DOI: 10.24106/kefdergi.753564
MLA Bakioğlu, B , Karamustafaoğlu, O . "Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 254-263 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/59781/753564>
Chicago Bakioğlu, B , Karamustafaoğlu, O . "Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 254-263
RIS TY - JOUR T1 - Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study AU - Büşra Bakioğlu , Orhan Karamustafaoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.753564 DO - 10.24106/kefdergi.753564 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 263 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.753564 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.753564 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study %A Büşra Bakioğlu , Orhan Karamustafaoğlu %T Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.753564 %U 10.24106/kefdergi.753564
ISNAD Bakioğlu, Büşra , Karamustafaoğlu, Orhan . "Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (January 2021): 254-263 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.753564
AMA Bakioğlu B , Karamustafaoğlu O . Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 254-263.
Vancouver Bakioğlu B , Karamustafaoğlu O . Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 254-263.
IEEE B. Bakioğlu and O. Karamustafaoğlu , "Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 254-263, Jan. 2021, doi:10.24106/kefdergi.753564