Volume: 10 - Issue: 32

Year: 2017

Research Article

Research Article

5. Türkiye ve Dünya’da Su Ürünlerinin Mevcut Durumu

Research Article

7. Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği

Book Review

Letter to Editor

International Refereed and Indexed Journal of Ubran Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi