Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960)

Year 2017, Volume 11, Issue 22, 227 - 250, 15.05.2017
https://doi.org/10.18220/kid.313474

Abstract

Kocaeli’nde 1950’den itibaren eğitim alanında büyük gelişmeler olmuş ve vilâyet genelinde eğitimin yaygın hale getirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Eğitimin yaygınlaştırılması kapsamında, vilâyete bağlı merkez, ilçe ve köylere yeni okul binaları inşa edilmiş ve okur-yazar oranı ciddi bir biçimde arttırılmıştır. 1950’den itibaren ilkokul, ortaokul, lise ve enstitü sayıları arttığı için öğretmen ve öğrenci sayılarında önceki yıllara oranla büyük artışlar olmuştur. Kocaeli’nde 1950’li yıllarda kız ve erkek enstitüleri gibi meslek okulları dışında lise düzeyinde eğitim veren tek kurum İzmit Lisesi’dir ve bu lise İzmitlilerin yaşamında mühim bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, 1950’lerde Kocaeli genelindeki okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sayısal verileri dışında mesleki eğitim kurumları konusu da ele alınmıştır.  Başta Devlet İstatistik Enstitüsü verileri olmak üzere yerel basın ile araştırma ve inceleme eserlerinden istifade edilerek hazırlanan bu makalede Kocaeli’ndeki eğitim alanındaki gelişmeler kapsamlı bir biçimde incelenmiştir.

References

 • 1.Süreli Yayınlar
 • Azim Gazetesi
 • Bizim Şehir Gazetesi
 • Demokrat Kocaeli Gazetesi
 • Hürsöz Gazetesi
 • İstiklal Gazetesi
 • Türk Yolu Gazetesi
 • Yavuz İzmit Gazetesi
 • 2.Kitap ve Makaleler
 • ARSLAN, Zehra, “Demokrat Parti Döneminde Trabzon’da Eğitim”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi,11/11, 2015.
 • ATOM, Sinop, Sakarya, İzmit, Edirne, Tekirdağ İller, İstanbul 1958.
 • AVDAN, Fügen, Cumhuriyet Döneminde Kentleşme Sürecinde Planlama Deneyimi, 1930-1980 İzmit Planları, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2009.
 • BİNİCİ, Özden Senem, İzmit’te 1936–1966 Yılları Arasındaki Yapı Üretiminin Kentin Gelişimine Etkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli 2012.
 • Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara 1949.
 • DİGM, 1952 İstatistik Yıllığı, Ankara 1953.
 • DİGM, 1953 İstatistik Yıllığı, Ankara 1964.
 • DİGM, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim (1950-51), Ankara 1952.
 • DİGM, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim (1952-53), Ankara 1954.
 • DİGM, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim (1953-60), Ankara 1963.
 • DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim (1950-1951), Ankara 1951.
 • DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim (1951-1952), Ankara 1953. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim (1953-1960), Ankara 1961. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaokul (1953-1961), Ankara 1963. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaokul (1950-1951),Ankara 1952. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaokul 1951, Ankara. DİGM, Ortaöğretim İstatistikleri (1951-1952), Ankara 1952. DİGM, Ortaöğretim İstatistikleri (1952-1953), Ankara 1957. DİGM, Ortaöğretim İstatistikleri (1953-1960), Ankara 1963. ESER, Gülşah, “Arifiye Köy Enstitüsü’nün Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi’ndeki Balıkçılık Çalışmaları”, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, C: I, (2015), Kocaeli. KARAKÖK, Tunay, “Menderes Döneminde (1950-1960) Türkiye’de Eğitim”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 / 2, 2011. KILIÇ, Emre, Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2008. Kocaeli 1967 İl Yıllığı, Doğan Kardeş Matbaacılık, İzmit 1970. ŞAHİN, Enis, Kronolojik Adapazarı Sakarya 1923-2004, Sakarya 2004. ŞENYURT, Oya, “1923-1960 Yılları Arasında İzmit’te İnşa Edilen Yapılar ve Kentin Gelişimine Katkıları, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, C: I, (2015), Kocaeli. ŞENYURT, Oya, “Bir Eğitimin İnşa Öyküsü ve Geçmişin Modern Mimarisi: “Lise Pavyonu”/İzmit Lisesi, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, C: III, (2017), Kocaeli. TANGÜLÜ, Zafer, Demokrat Parti Döneminin İlköğretim Politikaları (1950-1960), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008. TAŞDÖVEN, Zehra, Demokrat Parti Dönemi Eğitim Anlayışı (1950-1960), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın 2013. TUNÇ, Bilal, Demokrat Parti Döneminde Kocaeli (1950-1960), Basılmamış Doktora Tezi Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2016. Yurt Ansiklopedisi İl İl Türkiye, Dünü, Bugünü, Yarını, C: VII, İstanbul 1983. YÜCE, Rıfat, Kocaeli Tarih ve Rehberi, Kocaeli 1952.

EDUCATION IN KOCAELİ (1950-1960)

Year 2017, Volume 11, Issue 22, 227 - 250, 15.05.2017
https://doi.org/10.18220/kid.313474

Abstract

In Kocaeli, there have been major developments in education since 1950 and significant steps were also taken to make education more widespread throughout the province. Within the scope of education dissemination, new school buildings were built in the center, towns and villages of the city and thus, literacy rate significantly increased. Since the number of elementary, secondary, high schools and institutes increased since 1950, there had been a significant increase in the number of teachers and students compared with the previous years. Except for the vocational schools like female and male institutes, Izmit High School was the only high school in Kocaeli in 1950s and this school has an important place in the life of people in İzmit. In addition to the numerical data regarding the schools, teachers and students in Kocaeli in the 1950s, vocational education institutions were also discussed in this study. Primarily based on the data obtained from the State Statistics Institute and Archival documents and by making use of the local press and research and investigation works, the developments in the field of education in the Kocaeli have been extensively investigated in this paper.

References

 • 1.Süreli Yayınlar
 • Azim Gazetesi
 • Bizim Şehir Gazetesi
 • Demokrat Kocaeli Gazetesi
 • Hürsöz Gazetesi
 • İstiklal Gazetesi
 • Türk Yolu Gazetesi
 • Yavuz İzmit Gazetesi
 • 2.Kitap ve Makaleler
 • ARSLAN, Zehra, “Demokrat Parti Döneminde Trabzon’da Eğitim”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi,11/11, 2015.
 • ATOM, Sinop, Sakarya, İzmit, Edirne, Tekirdağ İller, İstanbul 1958.
 • AVDAN, Fügen, Cumhuriyet Döneminde Kentleşme Sürecinde Planlama Deneyimi, 1930-1980 İzmit Planları, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2009.
 • BİNİCİ, Özden Senem, İzmit’te 1936–1966 Yılları Arasındaki Yapı Üretiminin Kentin Gelişimine Etkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli 2012.
 • Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara 1949.
 • DİGM, 1952 İstatistik Yıllığı, Ankara 1953.
 • DİGM, 1953 İstatistik Yıllığı, Ankara 1964.
 • DİGM, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim (1950-51), Ankara 1952.
 • DİGM, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim (1952-53), Ankara 1954.
 • DİGM, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim (1953-60), Ankara 1963.
 • DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim (1950-1951), Ankara 1951.
 • DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim (1951-1952), Ankara 1953. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim (1953-1960), Ankara 1961. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaokul (1953-1961), Ankara 1963. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaokul (1950-1951),Ankara 1952. DİGM, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaokul 1951, Ankara. DİGM, Ortaöğretim İstatistikleri (1951-1952), Ankara 1952. DİGM, Ortaöğretim İstatistikleri (1952-1953), Ankara 1957. DİGM, Ortaöğretim İstatistikleri (1953-1960), Ankara 1963. ESER, Gülşah, “Arifiye Köy Enstitüsü’nün Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi’ndeki Balıkçılık Çalışmaları”, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, C: I, (2015), Kocaeli. KARAKÖK, Tunay, “Menderes Döneminde (1950-1960) Türkiye’de Eğitim”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 / 2, 2011. KILIÇ, Emre, Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2008. Kocaeli 1967 İl Yıllığı, Doğan Kardeş Matbaacılık, İzmit 1970. ŞAHİN, Enis, Kronolojik Adapazarı Sakarya 1923-2004, Sakarya 2004. ŞENYURT, Oya, “1923-1960 Yılları Arasında İzmit’te İnşa Edilen Yapılar ve Kentin Gelişimine Katkıları, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, C: I, (2015), Kocaeli. ŞENYURT, Oya, “Bir Eğitimin İnşa Öyküsü ve Geçmişin Modern Mimarisi: “Lise Pavyonu”/İzmit Lisesi, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, C: III, (2017), Kocaeli. TANGÜLÜ, Zafer, Demokrat Parti Döneminin İlköğretim Politikaları (1950-1960), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008. TAŞDÖVEN, Zehra, Demokrat Parti Dönemi Eğitim Anlayışı (1950-1960), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın 2013. TUNÇ, Bilal, Demokrat Parti Döneminde Kocaeli (1950-1960), Basılmamış Doktora Tezi Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2016. Yurt Ansiklopedisi İl İl Türkiye, Dünü, Bugünü, Yarını, C: VII, İstanbul 1983. YÜCE, Rıfat, Kocaeli Tarih ve Rehberi, Kocaeli 1952.

Details

Subjects Social
Published Date BAHAR
Journal Section Articles
Authors

Bilal TUNÇ
Türkiye

Publication Date May 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 11, Issue 22

Cite

Bibtex @research article { kid313474, journal = {Karadeniz İncelemeleri Dergisi}, issn = {2146-4642}, eissn = {2717-9818}, address = {}, publisher = {Serander Yayınevi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {227 - 250}, doi = {10.18220/kid.313474}, title = {KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960)}, key = {cite}, author = {Tunç, Bilal} }
APA Tunç, B. (2017). KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960) . Karadeniz İncelemeleri Dergisi , 11 (22) , 227-250 . DOI: 10.18220/kid.313474
MLA Tunç, B. "KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960)" . Karadeniz İncelemeleri Dergisi 11 (2017 ): 227-250 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kid/issue/29264/313474>
Chicago Tunç, B. "KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960)". Karadeniz İncelemeleri Dergisi 11 (2017 ): 227-250
RIS TY - JOUR T1 - KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960) AU - Bilal Tunç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18220/kid.313474 DO - 10.18220/kid.313474 T2 - Karadeniz İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 250 VL - 11 IS - 22 SN - 2146-4642-2717-9818 M3 - doi: 10.18220/kid.313474 UR - https://doi.org/10.18220/kid.313474 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz İncelemeleri Dergisi KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960) %A Bilal Tunç %T KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960) %D 2017 %J Karadeniz İncelemeleri Dergisi %P 2146-4642-2717-9818 %V 11 %N 22 %R doi: 10.18220/kid.313474 %U 10.18220/kid.313474
ISNAD Tunç, Bilal . "KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960)". Karadeniz İncelemeleri Dergisi 11 / 22 (May 2017): 227-250 . https://doi.org/10.18220/kid.313474
AMA Tunç B. KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960). Karadeniz İncelemeleri Dergisi. 2017; 11(22): 227-250.
Vancouver Tunç B. KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960). Karadeniz İncelemeleri Dergisi. 2017; 11(22): 227-250.
IEEE B. Tunç , "KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960)", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol. 11, no. 22, pp. 227-250, May. 2017, doi:10.18220/kid.313474