ISSN: 2146-4642
e-ISSN: 2717-9818
Başlangıç: 2006
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Serander Yayınevi
Kapak Resmi
       

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, hakemli akademik bir dergi olup 2006 yılından bu yana Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve !İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide Karadeniz havzası konulu tarih, edebiyat, dil bilim, mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir. Bu dergi;

Turkologischer Anzeiger tarafından taranmakta olup
TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT),
SOBIAD, Acarindex.com, ResearchBib,
Directory of Research, Journals Indexing (DRJI) ve ASOS Index tarafından indekslenmektedir.

Gönderilecek makaleler için Telif Hakkı Devir Sözleşmesi gerekmektedir. Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.
Gönderilecek makaleler için yazarları tarafından çalışmaların intihal tespit programı ile denetiminin yapılması ve sisteme yüklenmesi zorunludur. Benzerlik oranın %25'i aşmaması (özet, abstract ve kaynakça hariç) gerekmektedir.

2023 - Cilt: 17 Sayı: 34

Araştırma Makalesi

3. NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE GİRESUN’DA İÇ GÖÇ (1835-1845)

Araştırma Makalesi

4. ALTIN ORDA HANLIĞI’NDA KADIN (Ailede, Toplumda ve Yönetimde)

Araştırma Makalesi

5. SÂLNÂMELERE GÖRE OSMANLILAR DÖNEMİNDE TRABZON’DA MEDRESELER