Year 2019, Volume 21 , Issue 37, Pages 47 - 60 2019-12-30

Adaptation of Shopper's Attitude toward the Point of Sale Displays Scale to Turkish: A Validation and Reliability Study
Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ [1]


When literature is examined, it is seen that there is not much measurement tool related to point of purchase display tools. Based on this finding, it is aimed to adapt the Shopper’s Attitude toward The Point of Purchase Displays Scale developed by Felix Horstmann into Turkish. In this study, the measurement tool was translated into Turkish. 512 participants selected by convenience sampling participated in the study. For the construct validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analysis was applied. As a result of exploratory factor analysis, it was found that the total evidenced variance was 81,532%. KMO sample compliance coefficient was found to be 881. As a result of the reliability study, Cronbach's alpha coefficient was found to be 963 for the whole scale. It was also calculated as 962 for display harmony, 942 for display presentation, and 928 for display color. When the scale was considered as 3 dimensions in the confirmatory factor analysis, the standard fit indexes were acceptable. As a result, a 3-factor 15-item measurement tool was made available to Turkish researchers.

Alanyazın incelendiğinde, satış noktası teşhir araçları ile ilgili çok fazla ölçüm aracı olmadığı göze çarpmaktadır. Bu bulgudan hareketle, bu araştırmada Felix Horstmann tarafından geliştirilen Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır. Çalışma kolayda örnekleme sonucu seçilen 512 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ölçeğin yapı geçerliği için, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi ile toplam açıklanan varyansın %81,532 olduğu saptanmıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı ,881 bulunmuştur. Güvenirlik çalışması sonucunda Cronbachalfa katsayısı ölçeğin bütünü için ,963, teşhirin uyumu için ,962, teşhirin sunumu için ,942, teşhirin rengi için ,928 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçek 3 boyutlu olarak düşünüldüğünde, standart uyum indeksleri kabul edilebilir derece çıkmıştır. Sonuç olarak, 3 faktörden ve 15 maddeden oluşan ölçüm aracı, Türk araştırmacıların kullanımına hazır hâle getirilmiştir. 

 • Akyüz, A. M., Ayyıldız, H. (2008) Satış Noktası Tutundurma Araçlarının Tüketicilerin Kolayda Mal Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Electronic Journal of Social Sciences, 7(24), 110-134.
 • Ayhan, Y. (2010). Süpermarketlerde Tanzim Teşhir Uygulama Faaliyetlerinin Kasa Çıkış Rakamları Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Becker-Olson, K.L. (2003). And Now, A World From Our Sponsor: A Look At The Effects Of Sponsored Content And Banner Advertising. J. Advert, 32 (2): 17–32.
 • Bozkurt, İ. (2004). İletişim Odaklı Pazarlama. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis For Applied Research. New York, NY: Guilford Press.
 • Burner, G.C., II, (2009). Marketing Scales Handbook – A Compilation of Multi-item Measures for Consumer Behavior and Advertising Research (5th ed). Carbondale: GCBII.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chevalier, M. (1975). Increase in Sales Due To İn-Store Display. J. Mark. Res., 12(4), 426-431.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M. R. (2008) Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Horstmann, F. (2017). Measuring The Shopper's Attitude Toward The Point Of Sale Display: Scale Development And Validation. Journal of Retailing and Consumer Services(36), 112-123. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.01.011
 • İslamoğlu, A. (2003). Tüketici Davranışları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Munro B.H. (2005). Statistical Methods For Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Peng, L. ve Finn, A. (2016). Assessing Response Format Effects On The Scaling Of Marketing Stimuli. Int. J. Mark. Res, 58 (4), 595–613.
 • Schreiber, J.B., Nora A., Stage, F.K., Barlow, E.A., King, J. (2006). Reporting Structural Equation Modeling andConfirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-38.
 • Schumacker, R.E., Lomax, R.G. (2010) A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. New York: Taylor & Francis Group.
 • Şimşek, Ö. F. (2007) Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Taşkın, E. (2003). Satış Teknikleri Eğitimi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Waltz C.F., Strcikland O.L., Lenz, E.R. (2010). Measurement in Nursing and Health Research. New York: SpringerPublishing Company.
 • Wang, J., Wang, X. (2012)Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: methods and applications. West Susex: John Wiley & Sons.
 • Winter, R. (2014). Mass persuasion. Des. Retail, 26(4), 38.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6377-9005
Author: Zeki YÜKSEKBİLGİLİ (Primary Author)
Institution: Nişantaşı Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { kmusekad568715, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {47 - 60}, doi = {}, title = {Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Yüksekbi̇lgi̇li̇, Zeki} }
APA Yüksekbi̇lgi̇li̇, Z . (2019). Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 47-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/568715
MLA Yüksekbi̇lgi̇li̇, Z . "Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 47-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/568715>
Chicago Yüksekbi̇lgi̇li̇, Z . "Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 47-60
RIS TY - JOUR T1 - Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Zeki Yüksekbi̇lgi̇li̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 60 VL - 21 IS - 37 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Zeki Yüksekbi̇lgi̇li̇ %T Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 21 %N 37 %R %U
ISNAD Yüksekbi̇lgi̇li̇, Zeki . "Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 / 37 (December 2020): 47-60 .
AMA Yüksekbi̇lgi̇li̇ Z . Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 47-60.
Vancouver Yüksekbi̇lgi̇li̇ Z . Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 47-60.