Year 2019, Volume 21 , Issue 37, Pages 21 - 36 2019-12-30

Utopia as an Ideal City Philosophy and as A Utopia Experiment "Bayburtopia"
Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”

Şükrü Nişancı [1] , Fatih UÇAN [2]


There are some concepts such as the city that create the common domain of the subjects that people care about. In other words, the city has retained its importance from the past to the present not only as much as architecture, engineering, but also as one of the main areas of interest of the economy, morality, philosophy and religion. Cities are not only places of protection and shelter, but they also have an irrevocable significance for self-realization and moral maturity of the people. First people build cities, then cities build people. The study deals with the utopian tradition developed from one aspect of this mutual relationship. Starting from the utopian tradition of the ancient Greeks until the modern period, it is attempted to make a modest experiment over Bayburt. As a result, it is emphasized that the utopian tradition has become outdated and the vista is gone, but Bayburt may become an alternative way to solve urban problems in Turkey.

Kent gibi bazı kavramlar vardır ki insanların hayati önem verdikleri konuların ortak ilgi alanını oluşturur. Başka bir anlatımla kent sadece mimarinin, mühendisliğin değil en az bunlar kadar ekonominin, ahlakın, felsefenin ve dinin temel ilgi alanlarından biri olarak geçmişten günümüze değin önemini korumuştur. Kentler sadece korunma, barınma mekânları değildir, insanın kendini gerçekleştirme, ahlaki olgunluğunu tamamlama açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. İnsanlar önce kentleri, sonra da kentler insanları inşa eder. Çalışma, bir yönü ile bu karşılıklı ilişkiden hareketle geliştirilen Ütopyacı geleneği konu edinmektedir. Antik Yunan’dan Modern döneme kadar ortaya konulan ütopyacı gelenekten yola çıkarak Bayburt üzerinden mütevazı bir ütopya denemesine teşebbüs edilmektedir. Sonuç olarak Ütopyacı geleneğin, modası geçmiş ve hayaller silsilesi olmadığı, Bayburt özelinden hareketle Türkiye’de kent sorunlarının çözümü için alternatif bir yol olabileceği vurgulanmıştır.

 • Abdullâh İbnü’l-Mukaffa. (2015). Kelile ve Dimne. S. Aykut (Çev.). İstanbul: Şule Yayınları.
 • Atakan, A. (2016). Beşyüzüncü Yıldönümünde Ütopya. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(2), 63-113.
 • Çelik, A. C. (2014). Şehirler ve Semboller. H. Taşçı ve N. Nebati (Ed.), Şehir Üzerine Düşünceler I içinde (ss. 28-19). İstanbul: Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Yayınları.
 • Çörekçioğlu, H. (2015). Modernite ve Ütopya:Ütopya 1984 ve Mülksüzler Üzerinden. İstanbul: Sentez.
 • Farabî. (1990). El Medînetü'l Fâzıla. A. Arslan (Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Harvey, D. (2008). Umut Mekanları. Z. Gambetti (Çev.). İstanbul: Metis.
 • İspir, N. (2008). C.B Macpherson'un Liberal Demokrasi Eleştirisi. İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.
 • Keleş, R. (2016). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Kumar, K. (2005). Ütopyacılık. Ankara: İmge Kitabevi.
 • More, T. (2016). Ütopya. Ç. Dürüşken (Çev.). İstanbul: Melisa Matbaacılık.
 • Öztürk, F. (2006). Ütopya ve Eğitim. Ankara: Nobel.
 • Platon. (2017). Devlet. F. Akderin (Çev.). İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Saint Agustinus. (1909). City Of God. J. Healey (Çev.). Edinburgh: John Grant.
 • Tandaçgüneş, N. (2013). Ütopya: Antik Çağ'dan Günümüze "Mutluluk Vaadi". İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (2017). Beş Şehir. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Taşcı, H. (2014). Şehir, Medeniyet ve Peygamberler. Taşçı ve N. Nebati (Ed.), Şehir Üzerine Düşünceler I içinde (ss. 50-77), İstanbul: Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Yayınları.
 • Yalçınkaya, A. ve Ören, E. (2015). Ütopyacı Tepki ve Ütopyalar. M. A. Ağaoğulları (Ed.), Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler içinde (ss. 359-379), İstanbul: İletişim.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3761-065X
Author: Şükrü Nişancı
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1448-4953
Author: Fatih UÇAN (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { kmusekad569572, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {21 - 36}, doi = {}, title = {Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”}, key = {cite}, author = {Nişancı, Şükrü and Uçan, Fatih} }
APA Nişancı, Ş , Uçan, F . (2019). Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia” . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 21-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/569572
MLA Nişancı, Ş , Uçan, F . "Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 21-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/569572>
Chicago Nişancı, Ş , Uçan, F . "Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 21-36
RIS TY - JOUR T1 - Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia” AU - Şükrü Nişancı , Fatih Uçan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 36 VL - 21 IS - 37 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia” %A Şükrü Nişancı , Fatih Uçan %T Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia” %D 2019 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 21 %N 37 %R %U
ISNAD Nişancı, Şükrü , Uçan, Fatih . "Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 / 37 (December 2020): 21-36 .
AMA Nişancı Ş , Uçan F . Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 21-36.
Vancouver Nişancı Ş , Uçan F . Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 21-36.