Editorial Board

Prof. Aygül GÜNALTAY, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

aygulgunaltay@gmail.com

Prof. Şebnem ÜNAL, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

sebnemunal@gmail.com

Prof. Dr. Hülya NUTKU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, Türkiye

nutkuhulya@gmail.com

Prof. Dr. Ali Özkan MANAV, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

ozkan@ozkanmanav.com

Prof. Begüm ÇELEBİOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

bgmcel@gmail.com

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli, Türkiye

semagoktas1@yahoo.com

Prof. Dr. Armağan ELÇİ, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye 

armaganelci@hotmail.com

Prof. Beste TIKNAZ MODİRİ, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

bestetiknaz@gmail.com

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara, Türkiye

okanmurat@gmail.com

Doç. Dr. Mehtap DEMİR, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

mehtapdem@gmail.com

Editorial Management

Editor in Chief

Assoc. Prof. Tufan KARABULUT, Istanbul University, Istanbul, Turkey   

Assistant Editors 

Asst. Prof. Dr. Mina FENERCİOĞLU, Istanbul University, Istanbul, Turkey

 Res. Asst. İrem ERDOĞAN TÜREN, Istanbul University, Istanbul, Turkey 

Language Editors

Alan James NEWSON, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Elizabeth Mary EARL, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Creative Commons

88x31.png