Year 2020, Volume 12 , Issue 23, Pages 566 - 579 2020-12-28

An Evaluation On Psychological Types and Jungian Psychology
Psikolojik Tipler Ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Cem GÜLCAN [1]


Carl Gustav Jung is one of three famous psychologists who, together with Sigmund Freud and Alfred Adler, make psychology an autonomous and valid science. This article focuses on the Analytical Psychology theory and the Psychological Types approach put forward by Carl Gustav Jung. Many different and functional concept such as Persona, Self, Shadow, Anima and Animus, which are in the mind that Jung calls Psyche, have been discussed. In the next section, the human typology that Jung devoted to 8 is exemplified, interpreted and described over the people who have historically been kept away from the depictions of Jung. This study is intended to be a resource for students and academics, especially with the Analytical Psychology theory and the Psychology Types approach.

Carl Gustav Jung, psiikolojinin otonom ve geçerli bir bilim dalı olmasını Sigmund Freud ve Alfred Adler ile birlikte sağlayan üç ünlü psikologdan birisidir. Bu makalede, Carl Gustav Jung’un ortaya koyduğu Analitik Psikoloji kuramı ve Psikolojik Tipler yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Jung’un Psişe olarak adlandırdığı zihin içerisinde yer alan Persona, Ben, Gölge, Anima ve Animus gibi pek çok farklı ve işlevsel katman tartışılmıştır. Sonraki bölümde Jung’un 8’e ayırdığı insan tipolojisi, tarihe mal olmuş kişiler üzerinden yine Jung’un tasvirlerinden de uzaklaşmadan örneklendirmiş, yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Bu çalışmanın, Analitik Psikoloji kuramı ile özellikle de Psikolojik Tipler yaklaşımı konusunda öğrencilere ve akademisyenlere kaynak olması amaçlanmıştır.
 • Berger, J. (2008). Görme Biçimleri, Çeviren: Yurdanul Salman, 14. Baskı, İstanbul: Metis Kitap.
 • Derin, S. ve Acar, N. (2016). Analitik Terapi Bağlamında Film Analizi: Tehlikeli İlişki A Movıe Analysıs Wıthın The Context Of Analytıcal Therapy: The Dangerous Method, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 9 (45).
 • Doksat, K. (2014), Psikiyatri Tarihi 1860-1960, Ankara: Alter Yayıncılık. Jung, C.G. (2001). Anılar, Düşler, Düşünceler: Otobiyografi, Yayına Hazırlayan: Aniela Jaffe, Çeviri: İris Kantemir, İstanbul: Can Yayınları.
 • Jung, C.G. (2006). Analitik Psikoloji, Çeviren: Ender Gürol, İstanbul: Payel Yayınları.
 • Jung, C.G. (2019). Psikolojik Tipler, Psikanaliz Serisi 4, Çeviren: Nur Nirven, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Fordham, F. (2001). Jung Psikolojisinin Ana Hatları. İstanbul: Say Yayınları.
 • Goffman, E. (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Çeviren: Barış Cezar, 3. Basım, İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Indick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev. E.Yılmaz ve Y. Karaarslan, 2. Baskı, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Karaca, H.E. (2010). Resimde Bilinç Dışı Anlatımın Rastlantısal ve Deneysel Süreci. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Machiavelli, N. (2019). Hükümdar, Çeviren: Necdet Atabağ, Hasan Ali Yücel Klasikler Serisi, 18. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Numanbayraktaroğlu, S. (2016). Zor Sanat: RüYa Yorumu; Freud’un Evrensel Rüya Simgelerinin Göstergebilim Ve Sosyal İnşacı Benlik Kuramları Açısından Eleştirel Bir İncelemesi. Doğu Batı Dergisi, Rüyalar Sayısı 76, 67-89.
 • Rank, O. (1998). Psychology and the Soul, London: The Johns Hopkins University Press.
 • Sharf, S.S. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları, Çev Ed.: Nilüfer Voltan Acar, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ukray, M. (2014). Jung psikolojisi. Ankara: Yason Yayınları.
 • Ümid Gurbanov (2016, Şubat 28). Jung on Film (1957) | Türkçe Altyazılı, [Video], YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8CXHlEeMMEw&t=2118s&ab_channel=%C3%9CmidGurbanov
 • Ümid Gurbanov. (2018, Şubat 24). Carl Gustav Jung: Face to Face (BBC-1959) | Türkçe Altyazılı (Eng Sub), [Video], YouTube. https://www.youtube.com/watch v=7SaJrWV_qss&t=1382s&ab_channel=%C3%9CmidGurbanov
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Autumn
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0771-3030
Author: Cem GÜLCAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 6, 2020
Acceptance Date : December 26, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Gülcan, C . (2020). Psikolojik Tipler Ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (23) , 566-579 . DOI: 10.38155/ksbd.685872