Cilt: 12 - Sayı: 23, 28.12.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Kariyer Danışmanlığı, Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖCAL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Yakınçağ Tarihi
Doç. Dr. Levent MEMİŞ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Kamu Yönetimi, Katılım ve Yönetişim, Kentsel Alan Yönetimi, Kentsel Politika