Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 12, Issue 1, 15 - 27, 29.07.2019

Abstract

Bu çalışma, Ardahan ve Iğdır’a il statüsü verildikten sonra Kars ilinin yeni sınırı ve yüzölçümüne göre şekillenen arazi varlığına ait haritaların oluşturulması ve topraklarının ilçelere göre dağılımlarının ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu amaçla Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kars İli Arazi Varlığı 1/100,000 ölçekli toprak haritası ARC GIS yazılımı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılmış, basit sorgulama işlemleri ile Kars ili arazilerinin Büyük Toprak Grupları dağılımı, arazi kullanım şekli, eğim grupları, toprak derinliği, drenaj problemleri, bünye sınıfları dağılımı, taşlılık, erozyon ve arazi kullanım kabiliyet sınıfları ile arazi kullanım kabiliyeti alt sınıflarına ait tematik haritalar üretilmiştir. Üretilen haritalara göre Kars ili arazi varlığı ve topraklarının ilçelere göre dağılımları ortaya konmuştur. Ayrıca kullanılan toprak haritasına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre ilde en yaygın toprak grubunun bazaltik topraklar olduğu, topraklarının yaklaşık yarısının orta-dik eğime sahip olduğu, toprak derinliği ve drenaj özelliği yönünden bir sorun olmadığı ancak taşlılık ve kayalılık ile birlikte erozyon tehlikesi altında olduğu ortaya konmuştur.

References

 • Anonim, 1998. Kars İli Arazi Varlığı. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2012. Toprak Etüt ve Haritalama Çalıştayı Sonuç Raporu. 30-31 Ağustos, Sandıklı Afyon.
 • Baker, F. G. 1978. Variability of Hydraulic Conductivity Within and Between Nine Wisconsin Soil Series. Water Resource. Research, 2007, 14: 103– 108.
 • Başayigit, L., Şenol, S. 2008. Comparison of Soil Maps with Different Scales and Details Belonging to the Same Area. Soil and Water Research, 2008, 3(1): 31–39
 • Başayiğit, L., Bozkurt, Y., Kaya, I. 2009. Determination of Grasslands Using Landsat TM Data and Monitoring of The Change by Years Using GIS with Special Reference to Kars Province in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 2009, 18(1): 92-97.
 • Başayiğit, L., Dinç, U. 2001. Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarında Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, 283-291, 20-22 Eylül, Kahramanmaraş.
 • Becket, P. H. T., Webster, R. 1971. Soil Variability: a Review. Soil fert. 34: 1-15.
 • Bie, S. W., Becket, P. H. T. 1973. Comparison of Four Independent Soil Series by Air Photo Interpretation, Paphos Area (Cyprus). Photogrammetria 29: 189-202.
 • Bouma, J., De Loat, P. J. M., Van Holst, A. F., Van De Nes, Th. J. 1980. Predicting the effect of changing water table levels and associated soil moisture regimes for soil survey interpretations. Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 797-802.
 • Breeuwsma, A., Vleeshoumer, J. J., Van Slobbe, A. M., Bouma, J. 1986. Derivation of land qualities to asses environmental problems from soil survey. Soil Sci. Soc. Am. J. 50: 186-190.
 • Dengiz, O., Sarıoğlu, F. E. 2011. Samsun İlinin Potansiyel Tarım Alanlarının Genel Dağılımları ve Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarının Önemi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2011, 26(3):241-250
 • Dent, D., Young, A. 1981. Soil Survey and Land Evaluation, George Allen and Unwin, Boston. pp 278.
 • Dinç, U., Şenol, S. 1997. Toprak Etüd ve Haritalama. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:A-50, Genel Yayın No:161, 4. Baskı, Adana, 235s.
 • Genç, Z. ve Dengiz, O., 2015, Madendere havzasında fizyoğrafik faktörlerin ve bazı fiziko-kimyasal toprak özelliklerinin belirlenmesi ve haritalanması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 28-39.
 • Horzum, A. 2006. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Tabanları ve Toprak Haritalarının Hazırlanmasında Veri Tabanlarının Oluşturulması. Lisans Tezi. SDÜ Ziraat Fakültesi. Isparta.
 • Marsman, B. A., De Gruijter, J. J. 1986. Quality of Soil Maps: a Comparison of Survey Methods in a Sandy Area. Soil Sur. Pab. 15, Stiboka, Wageningen, The Netherlands, 103 pp
 • Oberthur, T., Dobermann, A., Neue, H. U. 1996. How Good Is a Reconnaissance Soil Map For Argonomic Purposes, Soil Use Manage. 12: 33-43.
 • Soil Survey Division Staff, 1993. Soil Survey Manual. United States Department of Agriculture Handbook No:18.
 • Şenol, S. 2006. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Sahipsiz Kalmasın. Tarım ve Mühendislik, Sayı:76-77.

Year 2019, Volume 12, Issue 1, 15 - 27, 29.07.2019

Abstract


References

 • Anonim, 1998. Kars İli Arazi Varlığı. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2012. Toprak Etüt ve Haritalama Çalıştayı Sonuç Raporu. 30-31 Ağustos, Sandıklı Afyon.
 • Baker, F. G. 1978. Variability of Hydraulic Conductivity Within and Between Nine Wisconsin Soil Series. Water Resource. Research, 2007, 14: 103– 108.
 • Başayigit, L., Şenol, S. 2008. Comparison of Soil Maps with Different Scales and Details Belonging to the Same Area. Soil and Water Research, 2008, 3(1): 31–39
 • Başayiğit, L., Bozkurt, Y., Kaya, I. 2009. Determination of Grasslands Using Landsat TM Data and Monitoring of The Change by Years Using GIS with Special Reference to Kars Province in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 2009, 18(1): 92-97.
 • Başayiğit, L., Dinç, U. 2001. Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarında Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, 283-291, 20-22 Eylül, Kahramanmaraş.
 • Becket, P. H. T., Webster, R. 1971. Soil Variability: a Review. Soil fert. 34: 1-15.
 • Bie, S. W., Becket, P. H. T. 1973. Comparison of Four Independent Soil Series by Air Photo Interpretation, Paphos Area (Cyprus). Photogrammetria 29: 189-202.
 • Bouma, J., De Loat, P. J. M., Van Holst, A. F., Van De Nes, Th. J. 1980. Predicting the effect of changing water table levels and associated soil moisture regimes for soil survey interpretations. Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 797-802.
 • Breeuwsma, A., Vleeshoumer, J. J., Van Slobbe, A. M., Bouma, J. 1986. Derivation of land qualities to asses environmental problems from soil survey. Soil Sci. Soc. Am. J. 50: 186-190.
 • Dengiz, O., Sarıoğlu, F. E. 2011. Samsun İlinin Potansiyel Tarım Alanlarının Genel Dağılımları ve Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarının Önemi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2011, 26(3):241-250
 • Dent, D., Young, A. 1981. Soil Survey and Land Evaluation, George Allen and Unwin, Boston. pp 278.
 • Dinç, U., Şenol, S. 1997. Toprak Etüd ve Haritalama. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:A-50, Genel Yayın No:161, 4. Baskı, Adana, 235s.
 • Genç, Z. ve Dengiz, O., 2015, Madendere havzasında fizyoğrafik faktörlerin ve bazı fiziko-kimyasal toprak özelliklerinin belirlenmesi ve haritalanması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 28-39.
 • Horzum, A. 2006. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Tabanları ve Toprak Haritalarının Hazırlanmasında Veri Tabanlarının Oluşturulması. Lisans Tezi. SDÜ Ziraat Fakültesi. Isparta.
 • Marsman, B. A., De Gruijter, J. J. 1986. Quality of Soil Maps: a Comparison of Survey Methods in a Sandy Area. Soil Sur. Pab. 15, Stiboka, Wageningen, The Netherlands, 103 pp
 • Oberthur, T., Dobermann, A., Neue, H. U. 1996. How Good Is a Reconnaissance Soil Map For Argonomic Purposes, Soil Use Manage. 12: 33-43.
 • Soil Survey Division Staff, 1993. Soil Survey Manual. United States Department of Agriculture Handbook No:18.
 • Şenol, S. 2006. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Sahipsiz Kalmasın. Tarım ve Mühendislik, Sayı:76-77.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Levent BAŞAYİĞİT> (Primary Author)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Gizem UÇAR This is me

Publication Date July 29, 2019
Submission Date January 23, 2019
Acceptance Date July 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 12, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { kujs516658, journal = {Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2587-2389}, eissn = {2587-2389}, address = {kaufbed@kafkas.edu.tr}, publisher = {Kafkas University}, year = {2019}, volume = {12}, number = {1}, pages = {15 - 27}, title = {Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Başayiğit, Levent and Uçar, Gizem} }
APA Başayiğit, L. & Uçar, G. (2019). Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi . Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 12 (1) , 15-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kujs/issue/47403/516658
MLA Başayiğit, L. , Uçar, G. "Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi" . Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2019 ): 15-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kujs/issue/47403/516658>
Chicago Başayiğit, L. , Uçar, G. "Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi". Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2019 ): 15-27
RIS TY - JOUR T1 - Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi AU - LeventBaşayiğit, GizemUçar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 27 VL - 12 IS - 1 SN - 2587-2389-2587-2389 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi %A Levent Başayiğit , Gizem Uçar %T Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi %D 2019 %J Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2587-2389-2587-2389 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Başayiğit, Levent , Uçar, Gizem . "Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi". Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 / 1 (July 2019): 15-27 .
AMA Başayiğit L. , Uçar G. Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 12(1): 15-27.
Vancouver Başayiğit L. , Uçar G. Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 12(1): 15-27.
IEEE L. Başayiğit and G. Uçar , "Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi", Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 15-27, Jul. 2019