Research Article
BibTex RIS Cite

Mela ‘Ebdirrehîmê Westanî û Şerha Wî li ser Dîwana Melayê Cizîrî

Year 2023, Issue: 7, 59 - 73, 20.06.2023

Abstract

Dîwana Melayê Cizîrî yek ji şaheserên edebîyata kurdî ya klasîk e û di medreseyan de hatiye xwendin. Ji ber vê yekê gelek alim û edîbên kurdan li ser Dîwana Melayê Cizîrî şerh nivîsine. Yek ji wan şerhan jî ya Mela ‘Ebdirrehîm (1894-1956) ye ku ew ji Westana Wanê tê dinyayê. Şerha Mela ‘Ebdirrehîmê Westanî heta roja îro wek destnivîs veşartî maye û di alema zanistî de nehatiye niyasîn. Westanî şerha xwe bi sê zimanan an ku bi erebî, farisî û tirkiya osmanî nivîsiye û di şerhê de gelek haşiye û tarîx danîne. Mijara vê nivîsarê nasandina Mela ‘Ebdirrehîmê Westanî û şerha wî ya li ser Dîwana Melayê Cizîrî ye. Em hêvî dikin ku bi vê nivîsarê şerha Westanî dê di lîteratura edebiyata kurdî ya klasîk de zêde bibe.

References

 • Adak, A., Acar, H. & Aykaç, Y. (2017). Bîbliyografyaya Melayê Cizîrî. Mukaddime, C. 8, jimar 3, Hejmara Taybet - Melayê Cizîrî, 171-199.
 • Bingöl, A. (2008). Kulîlkên Baxê Botan, Diyarbekir: Enstîtuya Kurdî ya Amedê.
 • Mela Ebdirrehîmê Westanî. Destnivîsa Şerh û Te‘lîq li ser Dîwana Melayê Cizîrî. (Fotokopiya Nusxeyê).
 • Nursî, Bediüzzaman S. (2011). Emirdağ Lahikası. (c. II). İstanbul: Zehra Yayıncılık.

Molla Abdurrahim-i Vestanî ve Molla Ahmed-i Cizîrî Divanı Şerhi

Year 2023, Issue: 7, 59 - 73, 20.06.2023

Abstract

Molla Ahmed-i Cizîrî’nin Divan’ı, klasik Kürt edebiyatının başyapıtlarından biridir ve klasik Kürt medreselerinde okutulmuştur. Bu nedenle birçok Kürt alim ve edip, Molla Ahmed-i Cizîrî’nin Divan’ını şerh etmişlerdir. Bu şerhlerden biri de Van’ın Gevaş ilçesinden olan Molla Abdurrahim-i Vestanî (1894-1956) şerhidir. Molla Abdurrahim-i Vestanî’nin yazmış olduğu şerh bugüne kadar elyazması olarak saklı kalmış ve bilim dünyasında tanınmamıştır. Vestanî kitabını Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere üç dilde yazmış ve şerhinde çokça haşiyeler ve çeşitli tarihler kaydetmiştir. Bu yazının konusu Molla Abdurrahim-i Vestanî ve onun Molla Ahmed-i Cizîrî Divan’ına yazmış olduğu şerhin tanıtılmasıdır. Umarız ki bu makaleyle sözkonusu şerhin Klasik Kürt Edebiyatı literatürüne eklenmesine ve tanınmasına katkıda bulunuruz.

References

 • Adak, A., Acar, H. & Aykaç, Y. (2017). Bîbliyografyaya Melayê Cizîrî. Mukaddime, C. 8, jimar 3, Hejmara Taybet - Melayê Cizîrî, 171-199.
 • Bingöl, A. (2008). Kulîlkên Baxê Botan, Diyarbekir: Enstîtuya Kurdî ya Amedê.
 • Mela Ebdirrehîmê Westanî. Destnivîsa Şerh û Te‘lîq li ser Dîwana Melayê Cizîrî. (Fotokopiya Nusxeyê).
 • Nursî, Bediüzzaman S. (2011). Emirdağ Lahikası. (c. II). İstanbul: Zehra Yayıncılık.

Mullah ‘Abd al-Rahim Wastanî and his Sharh on the Mullah Ahmad al-Jazeri’s Dīwan

Year 2023, Issue: 7, 59 - 73, 20.06.2023

Abstract

Mullah Ahmad Jazeri's Dīwan is one of the masterpieces of classical Kurdish literature and was taught in classical Kurdish madrasas. For this reason, many Kurdish scholars and litterateurs have written many sharhs on Mullah Ahmad Jazeri's Dīwan. One of these sharhs is that of Mullah ‘Abd al-Rahim Wastanî (1894-1956) from the Wastan/Gevaş district of Van. The sharh written by Mullah ‘Abd al-Rahim has remained hidden as a manuscript until today and has not been recognised in the scientific world. Wastanî wrote his book in three languages, Arabic, Persian and Ottoman Turkish, and recorded many notes and dates in it. The subject of this article is to introduce Mullah ‘Abd al-Rahim Wastanî and his sharh on the Mullah Ahmad Jazeri's Dīwan. We hope that this article will contribute to the inclusion and recognition of this sharh in the literature of Classical Kurdish Literature.

References

 • Adak, A., Acar, H. & Aykaç, Y. (2017). Bîbliyografyaya Melayê Cizîrî. Mukaddime, C. 8, jimar 3, Hejmara Taybet - Melayê Cizîrî, 171-199.
 • Bingöl, A. (2008). Kulîlkên Baxê Botan, Diyarbekir: Enstîtuya Kurdî ya Amedê.
 • Mela Ebdirrehîmê Westanî. Destnivîsa Şerh û Te‘lîq li ser Dîwana Melayê Cizîrî. (Fotokopiya Nusxeyê).
 • Nursî, Bediüzzaman S. (2011). Emirdağ Lahikası. (c. II). İstanbul: Zehra Yayıncılık.

Details

Primary Language Kurdi
Subjects Kurdish Language, Literature and Culture
Journal Section Research Articles
Authors

Tahsin İbrahim DOSKİ 0009-0000-3052-8349

Early Pub Date June 20, 2023
Publication Date June 20, 2023
Submission Date May 13, 2023
Acceptance Date June 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 7

Cite

APA DOSKİ, T. İ. (2023). Mela ‘Ebdirrehîmê Westanî û Şerha Wî li ser Dîwana Melayê Cizîrî. Kurdiyat(7), 59-73.