Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 77 - 87 2017-12-25

RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Talat ŞAFAK [1]


Romanlar sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde yaşamlarını sürdürmektedirler.  Değişik ülkelerde her ne kadar değişik isimler altında anılsalar da gelenekleri, görenekleri, yaşantıları, dünyaya bakışları ve dilleri benzerdir.Türkiye’de Romanlara ait atasözleri ve masallar henüz derlenmediği için bu çalışmada iki kitaptan oluşan Rus kaynaklarına dayanılarak Romanlara ait dokuz yüz yirmi üç atasözü taranmış ve elli iki tanesiaileyle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu atasözleri Rusların Romanlar için hazırladıkları alfabeyle makalede verilmiş ve Türkçe tercümeleri sunulmuştur. Dilin, kültürü nakletme ve yansıtma aracı olduğu esas alınarak makalede atasözleri iki bölümde ve iki şekilde incelenmiştir; birinci bölümde aileyle ilgili atasözleri alt konulara göre sınıflandırılmıştır ve ailede düşünme şekli (soyut), öncellikler tespit edilmiştir.  İkinci bölümde aileyle ilgili atasözlerinde geçen Romanı çevreleyen (somut) varlıkları belirten kelimeler tespit edilmiş olup tekrar sayısına ve varlığın türüne göre sınıflandırılmıştır. Bu iki sınıflandırmada da kültür dilbiliminde sıkça kullanılan yapısal-işlevsel metot ( структуро-фонксионален метод ) kullanılmış ve incelenen atasözleri kültür zerreciklerine ayrılmıştır, bu kültür zerrecikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Daha sonra içerik analizi yapılmıştır. Makalenin sonuç bölümünde  Roman’ın kendi bakışıyla kendi ailesi, kültürel öncellikleri tespit edilmiş olup kelimelerden oluşan bir resim şeklinde sunulmuştur.Bu çalışmada Romanların düşünme şeklini anlamamız açısından Roman atasözlerinin birer gösterge olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Roman Kültürü, Atasözü, Aile, Kültür dilbilimi, Kültür Zerreciği, Atasözü Çözümlemeleri
 • Abramoviç, S. (2011). Ponyatii Spetsifiki Yazikovee Yavlenii. Yazık Slovenost Kultura , 18-22.
 • Alefirenko, N. (2011). Lingvokulturologii Tsenosnoto Smislovoe Prostranstvo Yazıka uçebno Posobie. Moskva: Flinta.
 • Boratav, P. N. (1988). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayaınevi.
 • Çelik, F. K. (2013). Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz ve Öteki İmgesi. Ç.Ü Sosyal Bilimler Enst. Dergisi .
 • Çolakova, V. (1872). Bılgarski Naroden Sbornik. Bolgrad: Peçatnitsa v Tsentralno Uçilişte .
 • Demeter, P. S. & Demeter, R. C. (1981). Obraz Folklora Tsigan Kelderarei. Moskva: Nauka .
 • Durmuş, M. (2011). İmge Sembol Kavramalarını Yorumlama Projesi. Turkish Studies İnternational Perodical For the Langıage and Historyof Turks .
 • Elçin, Ş. (1986). Türk Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür ve Turizım Bakanlığı.
 • İvanova, S. (2004). Lingvokulturulogiya i Lingvokognitologiya Soprejenie Paradigma. Başgu: Ufa.
 • Kozan, O. (2014). Kültürdibilim Temel Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Permeci, O. N. (1943). Atalar Sözleri. İstanbul: Edirne Halkevi Yayınları.
 • Kuçepatovoy, S.V. (2006). Yazik Tsiganski Vesi v Zagadkah . Moskava: Dimitri Bulanin.
 • Semaşko, T. F. (2014). Stereotip Kak Fragment Yazika. Gramota , 2.
 • Uğlalı, S. (2006). İmgebilim Ötekinin Bilimine Giriş. Ankara: Sinemis.
Subjects Linguistics
Journal Section Article
Authors

Author: Talat ŞAFAK

Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { kusbder370628, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {77 - 87}, doi = {}, title = {RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Şafak, Talat} }
APA Şafak, T . (2017). RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 77-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370628
MLA Şafak, T . "RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 77-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370628>
Chicago Şafak, T . "RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 77-87
RIS TY - JOUR T1 - RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM AU - Talat Şafak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 87 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM %A Talat Şafak %T RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Şafak, Talat . "RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (December 2017): 77-87 .
AMA Şafak T . RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 77-87.
Vancouver Şafak T . RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 77-87.