Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-8571 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Kocaeli University | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed


In the Journal of Health Sciences of Kocaeli University, scientific papers are published in fields such as Basic and Clinical Medical Sciences, Dentistry, Nursing, Health Management, Education in health-related fields, Midwifery, Sports Science and Sports Health, Emergency and Disaster Management, Social Services and Psychology and other fields of health sciences.

The authors who wish to submit article to the journal are primarily recommended to check the About the Journal and the Author Guidelines sections.

Review articles to be sent to the Journal of Health Sciences of Kocaeli University must be invited. Review articles that are not invited will not be considered.

The journal is indexed in the world largest open-access database-DOAJ (the Directory of Open Access Journals) since 31 May 2019. The official website of KOU Sag Bil Derg on DOAJ is https://doaj.org/toc/2149-8571. The DOAJ. is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. 

The Journal of Health Sciences of Kocaeli University is indexed by "TUBITAK ULAKBIM TR Dizin" since 11 October 2019.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Kocaeli University | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed
Cover Image


In the Journal of Health Sciences of Kocaeli University, scientific papers are published in fields such as Basic and Clinical Medical Sciences, Dentistry, Nursing, Health Management, Education in health-related fields, Midwifery, Sports Science and Sports Health, Emergency and Disaster Management, Social Services and Psychology and other fields of health sciences.

The authors who wish to submit article to the journal are primarily recommended to check the About the Journal and the Author Guidelines sections.

Review articles to be sent to the Journal of Health Sciences of Kocaeli University must be invited. Review articles that are not invited will not be considered.

The journal is indexed in the world largest open-access database-DOAJ (the Directory of Open Access Journals) since 31 May 2019. The official website of KOU Sag Bil Derg on DOAJ is https://doaj.org/toc/2149-8571. The DOAJ. is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. 

The Journal of Health Sciences of Kocaeli University is indexed by "TUBITAK ULAKBIM TR Dizin" since 11 October 2019.

Volume 7 - Issue 2 - May 29, 2021
 1. COVID-19 İlişkili Pediatrik Multisistem İnflamatuar Hastalık (MIS-C) - Tedavi ve Sonuçlar
  Pages 105 - 109
  Selim ÖNCEL
 2. Two Staged Surgical Treatment of Aortic Coarctation Accompanied by Aortic Stenosis in a 63-Year-Old Patient
  Pages 203 - 205
  Özgür ALTINBAŞ, Ilker MERCAN, Volkan Burak TABAN, Ömer TANYELİ, Erdal EGE
 3. Hepcidin and Vitamin D Levels: Mutual Effects in Anemia of Chronic Kidney Disease
  Pages 110 - 114
  Berna USTUNER, Sibel BEK, Necmi EREN, Serkan BAKİRDOGEN, Betul KALENDER
 4. Comparison of the Ellipsoid Methods and the Cavalieri Method, for Calculating Hematoma Volume in Computed Tomography by non-Specialist
  Pages 115 - 119
  Ahmet Tolgay AKINCI, Gizem ÖZDEMİR
 5. Over Torsiyonunda Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemlerinin Tanısal Değeri
  Pages 120 - 124
  Şener GEZER, Özge BAKKAL, İzzet YÜCESOY
 6. FGFR1 SER777 Mutasyonu ve Mesane Kanseri
  Pages 125 - 129
  Asuman ÖZGÖZ, Hale ŞAMLI, Murat ŞAMLI, Deniz DİNÇEL, Ümit İNCE, Ahmet ŞAHİN
 7. Prediction of Mortality, Hospitalization and Mechanical Ventilation Needs of Patients with Pneumonia in COVID-19 Outbreak
  Pages 130 - 137
  Nurettin Özgür DOĞAN, Sevtap DOĞAN, Murat PEKDEMİR, Serkan YILMAZ, Duygu FEREK EMİR, Kutlu Barış TEKE
 8. Genç Erişkinlerin Human Papilloma Virüs (HPV) ve HPV Aşısına İlişkin Bilgi ve Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma
  Pages 138 - 148
  Büşra YILMAZ, Begüm Naz HAT, Yaren YÜREKLİ, Ümran OSKAY
 9. Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Nonfermenter Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları
  Pages 149 - 153
  Eda KAYABAŞI, Şükrü ÖKSÜZ, Nagihan MEMİŞ, Sare KAYA, Vehbi ASLAN
 10. Ayak Bileği Artrodezinde Farklı Üç Tekniğin Uzun Dönemli Sonuçları
  Pages 154 - 159
  Nazim KARAHAN, Ahmet ÖZTERMELİ, Barış YILMAZ, Nurettin HEYBELİ
 11. Influences of Chronic Smoking and Alcohol Consumption on Oxytocin- and Diltiazem-Induced Functional Responses of Pregnant Rat Myometrium
  Pages 160 - 167
  Semil GÖÇMEZ, Zeynep Ece UTKAN KORUN, Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN, Tijen UTKAN
 12. Evaluation of Tunneled Hemodialysis Catheters in Different Vascular Accesses
  Pages 168 - 173
  İsa ÇAM, Samet GENEZ, Erkan ŞENGÜL, Ural KOÇ, Ahmet YALNIZ, Özgür ÇAKIR, Metin ERGÜL, Servan YAŞAR, Ceylan ALTINTAŞ TAŞLIÇAY, Ercüment ÇİTFÇİ
 13. Diyot Lazerin Tip 2 Diyabetik İnsan Dermal Fibroblast Hücrelerinin Çoğalma ve Kollajen Üretimine Etkisi
  Pages 174 - 180
  Candan YILMAZ ÖZDOĞAN, Halime KENAR
 14. Evaluation of Corneal Langerhans Cells in Patients with Thyroid Ophthalmopathy by Using an In vivo Confocal Microscopy: A Retrospective Study
  Pages 181 - 184
  Büşra YILMAZ TUĞAN
 15. Evaluation in terms of Angle and Length of the Coronoid Process and Condyle in Adolescents and Adults
  Pages 185 - 189
  Nesrin SARUHAN, Görkem TEKİN
 16. Türk Çocuklarında İki Yöntem ile Diş Yaşı Tayininin Birbiri ile Karşılaştırılması
  Pages 190 - 197
  Yelda KASIMOĞLU, İrmak BEKTAŞ, Tansu ÇİL, Erhan ÇENE, Elif TUNA, İlknur ÖZCAN
 17. Sfenoid Sinüs Agenezisi ve Hipoplazisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti: Retrospektif Bir Çalışma
  Pages 198 - 202
  Hülya ÇAKIR KARABAŞ, Sevde GÖKSEL, İlknur ÖZCAN
Indexes and Platforms
Institute of Health Sciences of Kocaeli University