Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-8571 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Kocaeli University | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed


In the Journal of Health Sciences of Kocaeli University, scientific papers are published in fields such as Basic and Clinical Medical Sciences, Dentistry, Nursing, Health Management, Education in health-related fields, Midwifery, Sports Science and Sports Health, Emergency and Disaster Management, Social Services and Psychology and other fields of health sciences.

The authors who wish to submit article to the journal are primarily recommended to check the About the Journal and the Author Guidelines sections.

Review articles to be sent to the Journal of Health Sciences of Kocaeli University must be invited. Review articles that are not invited will not be considered.

The journal is indexed in the world largest open-access database-DOAJ (the Directory of Open Access Journals) since 31 May 2019. The official website of KOU Sag Bil Derg on DOAJ is https://doaj.org/toc/2149-8571. The DOAJ. is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. 

The Journal of Health Sciences of Kocaeli University is indexed by "TUBITAK ULAKBIM TR Dizin" since 11 October 2019.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Kocaeli University | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed
Cover Image


In the Journal of Health Sciences of Kocaeli University, scientific papers are published in fields such as Basic and Clinical Medical Sciences, Dentistry, Nursing, Health Management, Education in health-related fields, Midwifery, Sports Science and Sports Health, Emergency and Disaster Management, Social Services and Psychology and other fields of health sciences.

The authors who wish to submit article to the journal are primarily recommended to check the About the Journal and the Author Guidelines sections.

Review articles to be sent to the Journal of Health Sciences of Kocaeli University must be invited. Review articles that are not invited will not be considered.

The journal is indexed in the world largest open-access database-DOAJ (the Directory of Open Access Journals) since 31 May 2019. The official website of KOU Sag Bil Derg on DOAJ is https://doaj.org/toc/2149-8571. The DOAJ. is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. 

The Journal of Health Sciences of Kocaeli University is indexed by "TUBITAK ULAKBIM TR Dizin" since 11 October 2019.

Volume 6 - Issue 3 - Oct 2, 2020
 1. Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
  Pages 167 - 173
  Oguz MUTLU , İ̇brahim UYGUN , Faruk ERDEN
 2. Nefrektomi Cerrahisi Sonrası Skolyoz Gelişimi ve Fizyoterapi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu
  Pages 174 - 176
  Eylül Pınar KISA , Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER , Ela TARAKCI , Erbil OĞUZ
 3. Şeyletiella Dermatiti: Olgu Sunumu
  Pages 177 - 179
  Aysun ŞİKAR AKTÜRK , Cansu ALAKBAROV , Ayşe TOPÇU , Evren ODYAKMAZ
 4. Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diyabetik Periferik Nöropati Sıklığı, İlişkili Faktörler ve Farkındalık Durumunun Değerlendirilmesi
  Pages 180 - 185
  Esen ERTUR , Miraç VURAL KESKİNLER KESKİNLER, İrem Bozkurt ÇAKIR ÇAKIR, Ayse ERBAKAN , Aytekin OĞUZ
 5. A Comparative Clinicopathologic Analysis of Tonsillectomy and Adenoidectomy Cases: A Retrospective Study
  Pages 186 - 193
  Büşra YAPRAK BAYRAK , Fatih MUTLU
 6. DEXA Çekimlerinde Yüksek Enerjili Radyonüklidlerden Salınan Gama Işınlarının Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçülerine Etkisi: Fantom Çalışması
  Pages 194 - 198
  Nazenin İPEK IŞIKCI , Mustafa DEMİR, PH.D.
 7. Serebrovaskuler Hastalıklarda Erken Dönem Prognoz ve Değiştirilebilir Risk Faktörlerinin 27 Yıl Öncesi ile Kıyaslanması
  Pages 199 - 202
  Musa ÖZTÜRK , Rabia Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK
 8. Klinik Örneklerden İzole Edilmiş Candi̇da parapsi̇losi̇s Suşlarının Bi̇yofi̇lm Oluşturma, Hemoli̇ti̇k ve Koagülaz Akti̇vi̇teleri̇ ile Anti̇fungal Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
  Pages 203 - 208
  Sema Aşkın KEÇELİ , Melike KURT , Didem ÖZGÜR , Zehra Feza OTAĞ
 9. Kronik İnmeli Hastalarda Ritmik İşitsel Uyarı İle Bilateral Kol Eğitim Tedavisinin Üst Ekstremite Fonksiyonlarına ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 209 - 216
  Ilgın SADE , Mehmet AKSU , Çiğdem ÇEKMECE
 10. Practice and Knowledge Level of Health Professionals on Prevention of Tetanus
  Pages 217 - 221
  İnan BEYDİLLİ , Fevzi YILMAZ , Murat DUYAN
 11. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Losartan’ın İnternal Torasik Arter, Radial Arter ve Safen Ven Greftlerindeki Nitrik Oksit Düzeyine Etkisi
  Pages 222 - 226
  Cenk İNDELEN , Kamil Turan BERKİ
 12. Lazer Tarama Hızının Lazer Sinterleme ile Üretilen Metal Altyapıların Porselen Bağlantısı Üzerindeki Etkisi
  Pages 227 - 232
  Necati KALELİ , Çağrı URAL , Ahmet Serkan KÜÇÜKEKENCİ
 13. Evaluation of Changes in Nasopalatine Canal Morphology According To Dentition Status by Computed Tomography
  Pages 233 - 237
  Ceren AKTUNA BELGİN , Gözde SERİNDERE
 14. Influence of Different Beverages on Color Stability and Whiteness of Adhesive Resin Cements
  Pages 238 - 244
  Kubra DEGİRMENCİ , Mustafa Hayati ATALA
Indexes and Platforms
Institute of Health Sciences of Kocaeli University