Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 41 - 56 2019-06-25

An Investigation into Middle School Students’ Conceptions of Homework
Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Ergun ÇAKIR [1] , Ali ÜNAL [2]


The aim of the study was to determine the types of homework liked and not liked by middle school students and find out the teacher behaviors about homework which those students like and don't like. Phenomenological design, one of the qualitative research methods, was preferred in the study. The study group of the study consisted of 16 students in eighth grade in two different middle schools. The students were selected according to their central exam achievement and gender. Data were collected by semi-structured interview method. The collected data were analyzed by induction analysis. According to the results of the analysis, multiple-choice test assignments, homework related to students' interests, homework requiring dexterity and research homework are done with love. Homework requiring handicraft and research assignments are also among the types of homework that students do not like according to their interests and characteristics. Writing assignments, assignments that are not suitable for personal needs and personal characteristics are not liked. While recognizing homework, supporting and giving easy homework are seen as positive teacher behavior, not checking the homework, not giving enough time, lack of coordination among teachers and comparing are seen as negative teacher behavior. Students find the types of assignments that prepare them for centralized examinations valuable and consider other types of assignments as waste of time.

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sevdikleri ve sevmedikleri ödev türleri ile ödeve ilişkin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları öğretmen davranışlarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, iki ortaokulda sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan 16 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler merkezi sınav başarılarına ve cinsiyetlerine göre seçilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler tümevarım analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, test ödevleri, ilgi alanına giren ödevler, el becerisi gerektiren ödevler ve araştırma ödevlerini severek yapmaktadırlar. El becerisi gerektiren ödevler ve araştırma ödevleri, öğrencilerin ilgi ve özelliklerine göre aynı zamanda öğrencilerin sevmedikleri ödev türleri arasında yer almaktadır. Yazma ödevleri, kişisel ihtiyaca uygun olmayan ve kişisel özelliklerine uygun olmayan ödevler sevilmemektedir. Ödevi fark etme, destek olma ve kolay ödev verme olumlu öğretmen davranışı olarak görülürken; kontrol etmeme, yeterli zaman vermeme, öğretmenler arasında koordinasyon eksikliği ve kıyaslama olumsuz öğretmen davranışı olarak görülmektedir. Öğrenciler kendilerini merkezi sınavlara hazırlayan ödev türlerini değerli bulmakta, diğer ödev türlerini zaman kaybı olarak değerlendirmektedirler.

 • Cooper, H. (1989). Synthesis of research on homework. Educational Leadership, 47(3), 85-91.
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998). Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 90(1), 70–83. doi:10.1037/0022-0663.90.1.70
 • Demirtaş, A. (2011). İlköğretim okullarındaki (1-5. sınıf) ödev uygulamalarının değerlendirilmesi araştırması. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Kunter, M., & Baumert, J. (2010). Homework works if homework quality is high: using multilevel modeling to predict the development of achievement in mathematics. Journal of Educational Psychology, 102, 467–482. doi: 10.1037/a0018453
 • Duru, S., & Çöğmen, S. (2017). İlkokul-ortaokul öğrencileri ve velilerin ev ödevlerine yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 16(1), 354-365. DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.76577
 • Epstein, J. L., and Van Voorhis, F. L. (2001). More than ten minutes: teachers’ roles in designing homework. Educational Psychologist, 36(3), 181–193. doi: 10.1207/S15326985EP3603_4
 • Fan, H., Xu, J., Cai, Z., He, J., & Fan, X. (2017). Homework and students’ achievement in math and science: A 30-year meta-analysis, 1986–2015. Educational Research Review, 20, 35–54. doi:10.1016/j.edurev.2016.11.003
 • Flunger, B., Trautwein, U., Nagengast, B., Lüdtke, O., Niggli, A. & Schnyder, I. (2017). A person-centered approach to homework behavior: Students’ characteristics predict their homework learning type. Contemporary Educational Psychology, 48, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.07.002
 • Galloway, M., Conner, J. ve Pope, D. (2013). Nonacademic effects of homework in privileged, high-performing high schools. Journal of Experimental Education, 81(4), 490–510. DOI: 10.1080/00220973.2012.745469
 • Hong, E., & Milgram, R. M. (2000). Homework: Motivation and learning preference. Westport, CT: Bergin & Garvey.
 • İflazoğlu, A. & Hong, E. (2012). Homework motivation and preferences of Turkish students, Research Papers in Education, 27(3), 343-363. http://dx.doi.org/10.1080/02671522.2010.529581
 • Kapıkıran, Ş. & Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (5), 54-60
 • Keskin, S. Ç., & Özer, Ü. (2016). Velilere göre araştırmaya dayalı ödev anlayışı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2).
 • Luke, M. (2013). Grading homework and it’s effects on the 21st century learner. University of Saint Joseph West Hartford, CT.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber, (Çev.Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Núñez, J. C., Suáreza, N., Cerezo, R., González-Piendaa, J., Rosáriob, P., Mourãob, R. & Valle, A. (2015). Homework and academic achievement across Spanish compulsory education. Educational Psychology, 35(6), 726-746. https://doi.org/10.1080/01443410.2013.817537
 • Özdemir, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okul tükenmişliği: ödev, okula bağlılık ve akademik motivasyonun rolü. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-35.
 • Trautwein, U., & Lüdtke, O. (2007). Students` self-reported effort and time on homework in six school subjects: between-students differences and within-student variation. Journal of Educational Psychology, 99(2), 432-444. doi: 10.1037/0022-0663.99.2.432.
 • Trautwein, U., Lüdtke, O., Kastens, C., & Köller, O. (2006). Effort on homework in grades 5 through 9: Development, motivational antecedents, and the association with effort on classwork. Child Development, 77, 1094–1111. DOI:10.1111/j.1467-8624.2006.00921.x
 • Ünal, A. , Yıldırım, A., & Sürücü, A. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin etkili olarak kabul ettikleri ödevler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 555-574. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/39596/360679
 • Xu, J., and Yuan, R. (2003). Doing homework: listening to students’, parents’, and teachers’ voices in one urban middle school community. School Community Journal, 13(2), 25-44.
 • Yar Yıldırım, V. (2018). Öğretmen, öğrenci ve velilerin ortaokul düzeyinde verilen günlük ödevler hakkındaki görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 47 (220), 201-224.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date June
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7712-929X
Author: Ergun ÇAKIR
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2967-2444
Author: Ali ÜNAL (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2019

Bibtex @research article { later535622, journal = {Language Teaching and Educational Research}, issn = {2636-8102}, address = {laterjournal@gmail.com}, publisher = {Yusuf Demir}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {41 - 56}, doi = {10.35207/later.535622}, title = {Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Ergun and ÜNAL, Ali} }
APA ÇAKIR, E , ÜNAL, A . (2019). Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Language Teaching and Educational Research , 2 (1) , 41-56 . DOI: 10.35207/later.535622
MLA ÇAKIR, E , ÜNAL, A . "Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Language Teaching and Educational Research 2 (2019 ): 41-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/later/issue/46332/535622>
Chicago ÇAKIR, E , ÜNAL, A . "Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Language Teaching and Educational Research 2 (2019 ): 41-56
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi AU - Ergun ÇAKIR , Ali ÜNAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35207/later.535622 DO - 10.35207/later.535622 T2 - Language Teaching and Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 56 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8102- M3 - doi: 10.35207/later.535622 UR - https://doi.org/10.35207/later.535622 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Language Teaching and Educational Research Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi %A Ergun ÇAKIR , Ali ÜNAL %T Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Language Teaching and Educational Research %P 2636-8102- %V 2 %N 1 %R doi: 10.35207/later.535622 %U 10.35207/later.535622
ISNAD ÇAKIR, Ergun , ÜNAL, Ali . "Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Language Teaching and Educational Research 2 / 1 (June 2019): 41-56 . https://doi.org/10.35207/later.535622
AMA ÇAKIR E , ÜNAL A . Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. LATER. 2019; 2(1): 41-56.
Vancouver ÇAKIR E , ÜNAL A . Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Language Teaching and Educational Research. 2019; 2(1): 56-41.