e-ISSN: 2757-8240
Founded: 1959
Publisher: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Cover Image
 

For the manuscript submission to Livestock Studies journal please use TAGEM Journal web page via http://livestockstudies.org 


Only inveted reviews will be considered for publication. Authors wishing the publish a review article shoul seek prior approval fron Editor-in-Chief. Yayınlanmak üzere yalnızca çağrılı derlemeler dikkate alınacaktır. Derleme makalesi yayınlamak isteyen yazarlar, Baş Editör'den önceden onay almalıdır.


Contact Journal History