Journal Contacts

Editor-in-Chief

Celal ŞİMŞEK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
csimsek@pau.edu.tr

Editor

Bahadır DUMAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
bduman@pau.edu.tr

Editor

Barış YENER
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
byener@pau.edu.tr

Co-Editor

Şeniz YENER
Pamukkale Üniversitesi
senizvarmaz@gmail.com

Technical Contact

Barış YENER
Pamukkale Üniversitesi
byener@pau.edu.tr

Lycus Dergisi, Anadolu Arkeolojisi, Tarihi Coğrafyası olmak üzere Prehistorik Dönem’den başlayarak, günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları, restorasyon, konservasyon, müzecilik, antropoloji, epigrafi, etno-arkeoloji gibi bilimsel çalışmaları kapsar. Bunların dışında ilk defa yapılan tespitler, uygulamalar ve analiz çalışmalarının yer aldığı yazıları içerir.