Acceptance-Rejection Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Year Number of Accepted Articles Number of Rejected Articles Acceptance Ratio Rejection Ratio
2022 13 1 %93 %7
2023 8 3 %73 %27
2024 0 0 %0 %0
2025 0 0 %0 %0
2026 0 0 %0 %0

Lycus Dergisi, Anadolu Arkeolojisi, Tarihi Coğrafyası olmak üzere Prehistorik Dönem’den başlayarak, günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları, restorasyon, konservasyon, müzecilik, antropoloji, epigrafi, etno-arkeoloji gibi bilimsel çalışmaları kapsar. Bunların dışında ilk defa yapılan tespitler, uygulamalar ve analiz çalışmalarının yer aldığı yazıları içerir.