Year 2019, Volume 58 , Issue 2, Pages 121 - 130 2019-06-01

MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF THE ACTIVITY STOPPING REASONS IN MINING ENTERPRISES USING HIERARCHICAL LOGLINEAR ANALYSIS- THE SAMPLE OF ESKISEHIR PROVINCE

Seyhan ÖNDER [1]


karşılaşmaktadırlar. Faaliyet durdurma kararı alınmasında etkili olan nedenler, maden gruplarına
göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren maden işyerlerinin
maden gruplarına göre dağılımları ve faaliyet durdurma nedenleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Çalışma kapsamında; 2014 - 2017 yılları arasında faaliyette bulunan maden işletmelerinin
faaliyet durdurma nedenleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 3213 sayılı Maden
Kanununa göre değerlendirilmiştir. Maden işletmelerinin faaliyet durdurma nedenlerinin %78’inin
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmamasından kaynaklandığı belirlenmiş ve
çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca, faaliyet durdurma nedenleri ve maden grupları arasındaki
etkileşimler hiyerarşik loglineer analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

In case the mine enterprises do not meet some legal requirements, they face a decision to stop

the activity. The reasons that are effective in the decision to stop the activity vary according to the

mine groups. In this study, the distribution according to the mining groups of mining enterprises

operating in Eskisehir province, employee employment and the reasons of activity stopping were

examined Within the scope of this study, distribution of mining enterprises operating in Eskisehir

between 2014 - 2017 according to mining groups, the employee employment and reasons for

stopping of operations were evaluated according to the Law on Occupational Health and Safety

No. 6331 and the Mining Law No: 3213. It was determined that 78% of the reasons of activity

stopping were caused by the failure to comply with legal regulations on occupational health and

safety and the solution proposal was presented. In addition, the interactions between the reasons

for stopping activity and mining groups were examined by using hierarchical loglinear analysis.

  • Acar, N., 2011. Log-Doğrusal Modellerin Olumsallık Çizelgelerine Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 85.
  • MİGEM, 2018. http://www.migem.gov.tr/Istatistik.aspx (Erişim: 23.05.2018)
  • MTA, 2009. Türkiye Yeraltı Kaynakları (illere göre). Yerbilimleri ve Kültür Serisi-5, ISBN: 975-605-4075-32- 4. Ankara.
  • Özdamar, K., 2004. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1. Kaan Kitabevi, s. 649.
  • Resmi Gazete, 1985. Maden Kanunu. Kanun No: 3213, Resmi Gazete, Tarih: 15.6.1985, Sayı: 18785.
  • Resmi Gazete, 2012. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Kanun No: 6331, Resmi Gazete, Tarih: 30.6.2012, Sayı: 28339.
  • Resmi Gazete, 2013. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Tarih: 30.3.2013, Sayı: 28603.
  • SGK, 2016. Eskişehir İlinde Madenlerde Çalışan İşçi ve Sendikalı Üye Sayıları, Yayımlanmamış Veriler. Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü.
  • YİKOB, 2017, Eskişehir İli Maden Sahaları İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Listesi. Yayımlanmamış Rapor, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0396-9995
Author: Seyhan ÖNDER (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 1, 2019

Bibtex @research article { madencilik580145, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {121 - 130}, doi = {10.30797/madencilik.580145}, title = {MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Önder, Seyhan} }
APA Önder, S . (2019). MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ . Bilimsel Madencilik Dergisi , 58 (2) , 121-130 . DOI: 10.30797/madencilik.580145
MLA Önder, S . "MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ" . Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 121-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/madencilik/issue/46074/580145>
Chicago Önder, S . "MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 121-130
RIS TY - JOUR T1 - MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Seyhan Önder Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30797/madencilik.580145 DO - 10.30797/madencilik.580145 T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 130 VL - 58 IS - 2 SN - 2564-7024- M3 - doi: 10.30797/madencilik.580145 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.580145 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ %A Seyhan Önder %T MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 58 %N 2 %R doi: 10.30797/madencilik.580145 %U 10.30797/madencilik.580145
ISNAD Önder, Seyhan . "MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 / 2 (June 2019): 121-130 . https://doi.org/10.30797/madencilik.580145
AMA Önder S . MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ. Madencilik. 2019; 58(2): 121-130.
Vancouver Önder S . MADEN İŞYERLERİNDE FAALİYET DURDURMA NEDENLERİNİN HİYERARŞİK LOGLİNEER ANALİZ İLE İNCELENMESİ- ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 2019; 58(2): 121-130.