Year 2013, Volume 1 , Issue 26, Pages 1 - 21 2013-07-18

Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi
The Effect of Using 3E, 5E Learning Cycle in General Chemistry Laboratory to Prospective Science Teachers Attitude and Perceptions to the Science, Chemistry and Laboratory

Fatih Toprak [1] , Dilek Çelikler [2]


The study aimed to investigate the emerging changes in prospective science teachers" attitudes and perceptions towards science, chemistry and laboratory resulting from the implementation of 3E. 5E learning cycles and traditional instruction in laboratory environment in which learning is achieved by doing and experiencing. The study included 74 first grade prospective science teachers from Ondokuz Mayıs University at the Department of Science Education. In the study, quasi-experimental pre-test post-test research design was used. In the instruction of General Chemistry Laboratory courses, 3E, 5E learning cycles and traditional instruction methods were applied to the first experimental (N= 24), second experimental (N= 20) and control groups (N=30) respectively during 10 weeks. Data were collected using a 25-item Attitude and Perception Test towards Science. Chemistry and Laboratory (APT) developed by Köseoğlu and Tümay (2010). APT was used as pre-test at the beginning of the study and post-test after the study. At the end of the study, no significant difference was observed between inter-group attitude scores of prospective teachers (X2= 0.08; p> .05) and perception scores (X2= 0.072; p> .05). it was concluded that 10-week implementation of 3E and 5E learning cycles may not have influenced prospective science teacher's attitudes and perceptions towards science, chemistry and laboratory and longer duration was needed to exhibit positive attitude.

öğrenme halkası, fen bilgisi öğretmen adayı, genel kimya laboratuvarı, tutum, algı
 • Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim Matematik Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68.
 • Bozdoğan, A.E. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-590.
 • Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A. & Landes, N., (2006). “The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, Applications”. [Online] Retrieved on 20-May-2011, at URL: http://www.bscs.org/pdf/5EFull%20Report.pdf
 • Canlı, Ö. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Canlılarda Üreme ve Gelişme Ünitesinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı 5E Modeline Uygun Etkinliklerin Öğrenci Başarısına ve Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı, 14. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.
 • Ergin, İ., Ünsal, Y., Tan, M., (2006). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi: Yatay Atış Hareketi” Örneği Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 1-15
 • Hofstein A., & Lunetta V.N. (2004). The Laboratory in Science Education: Foundations For the Twenty-first Century. Science Education, 88(1), 28-54.
 • Hofstein, A., Navon, O., Kipnis M. & Naaman, M. (2005). Developing Students’ Ability to Ask More and Better Questions Resulting From Inquiry-Type Chemistry Laboratories. Journal of Research in Science Teaching, 42(7): 791-806.
 • Karaca, E. (2011). Öğretimde Geri Bildirimin Önemi, Gerekliliği ve Niteliğine İlişkin Öğrenci Algıları, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1951-1960.
 • Köseoğlu, F. ve Tümay H. (2010). Temel Kimya Laboratuvarında Öğrenme Döngüsü Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Değişim, Tutum ve Algılarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 279-295.
 • Lawson, A.E., Abraham, M.R. & Renner, J.W. (1989).A Theory of Instruction: Using the Learning Cycle to Teach Science Concepts and Thinking Skills. Cincinnati, OH: National Association of Research in Science Teaching.
 • Musheno, B.V. & Lawson A.E. (1999). Effects of Learning Cycle and Traditional Text on Comprehension of Science Concepts by Students at Differing Reasoning Levels. Journal of Research in Science Teaching, 36 (1), 23-37.
 • Özmen, H.ve Yıldırım, N. (2005). Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 124-143.
 • Özmen, H. ve Yiğit, N. (2005). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı. (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Pehlivan, H. (1994). Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, 16. Baskı, Ankara: Pagem Akademi Yayınları.
 • Sevinç, E. (2008). 5E Öğretim Modelinin Organik Kimya Laboratuvarı Dersinde Uygulanmasının Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Organik Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yapıcı İ.Ü., Hevedanlı M., ve Oral B. (2009). İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı Dersine Yönelik Tutum ve Başarıya Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 63-69.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fatih Toprak

Author: Dilek Çelikler

Dates

Publication Date : July 18, 2013

Bibtex @ { maeuefd206014, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2013}, volume = {1}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Toprak, Fatih and Çelikler, Dilek} }
APA Toprak, F , Çelikler, D . (2013). Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (26) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/19399/206014
MLA Toprak, F , Çelikler, D . "Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/19399/206014>
Chicago Toprak, F , Çelikler, D . "Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi AU - Fatih Toprak , Dilek Çelikler Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 1 IS - 26 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi %A Fatih Toprak , Dilek Çelikler %T Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi %D 2013 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 26 %R %U
ISNAD Toprak, Fatih , Çelikler, Dilek . "Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 26 (July 2013): 1-21 .
AMA Toprak F , Çelikler D . Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 1(26): 1-21.
Vancouver Toprak F , Çelikler D . Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 1(26): 21-1.