Journal Contacts

Editor

Mustafa Doğa TEMİZSOYLU
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
temizsoylu@mehmetakif.edu.tr
0 248 2133181

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15030- Burdur, Türkiye.

Mehmet Akif Ersoy University Health Sciences Institute, 15030 - Burdur, Turkey.


Co-Editor

Erhan KEYVAN
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
erhankeyvan@mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15030- Burdur, Türkiye.

Mehmet Akif Ersoy University Health Sciences Institute, 15030 - Burdur, Turkey.


Co-Editor

Hıdır GÜMÜŞ
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
hgumus@mehmetakif.edu.tr
0 248 2132142

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15030- Burdur, Türkiye.

Mehmet Akif Ersoy University Health Sciences Institute, 15030 - Burdur, Turkey.


Co-Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ATLI
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
kamilatli@mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15030- Burdur, Türkiye

Mehmet Akif Ersoy University Health Sciences Institute, 15030 - Burdur, Turkey.


Co-Editor

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet TUTUN
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
hidayettutun@gmail.com