Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigations on the Circulatory System Protozoa Of Geese: Toxoplasma Gondii

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 17 - 23, 30.06.2018
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.393161

Abstract

This study was carried out on geese and it was aimed to determine
the seroprevalence of Toxoplasma gondii
infections in Kars region between November and December 2015. In this study, a
total of 400 geese blood samples were collected from brachial vein and the sera
samples were separated by centrifugation at 4000 rpm for ten minutes. All sera samples
were investigated by using a commercial Latex Agglutination Test kit for Toxoplasma gondii specific antibodies.
The seropositivity rate of Toxoplasma
gondii
was found to be 0,25%. As a result of this study, Toxoplasma gondii infection is detected
firstly in geese in Kars region.

References

 • 1. Zhou P, Chen Z, Li HL, Zheng H, He S, Lin RQ, Zhu XQ. Toxoplasma gondii infection in humans in China. Parasit Vectors. 2011; 4 (165): 1-9.
 • 2. Elmore SA, Jones JL, Conrad PA, Patton S, Lindsay DS, Dubey JP. Toxoplasma gondii: epidemiology, feline clinical aspects, and prevention. Trends Parasitol 2010; 26(4): 190-6.
 • 3. Dubey JP, Beattle CP. Toxoplasmosis of animals and man, Boca Raton, Florida CRC Press Inc, USA. 1988.
 • 4. Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasit. 2000; 30(12-13): 1217-58.
 • 5. Dubey JP. Toxoplasma gondii infections in chickens (Gallus domesticus): Prevalence, clinical disease, diagnosis and public health significance. Zoonoses Public Health. 2010; 57(1): 60-73.
 • 6. TC. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi, standart tanı, sürveyans ve laboratuvar rehberi. Ankara, Sistem Ofset. 2005.
 • 7. Dubey JP. A review of toxoplasmosis in wild birds. Vet Parasitol. 2002; 106(2): 121-153.
 • 8. Karaer Z, Çiçek H. Kanatlılarda toxoplasmosis. İçinde: Özcel MA, Karaer Z. editor (s). Veteriner Hekimliğinde Paraziter Hastalıkları. s.517-520, İzmir, Türkiye Parazitol. Dern. Yayını, No:24, Cilt:1, 2013.
 • 9. Dubey JP, Camargo ME, Ruff MD, Wilkins GC, Shen SK, Kwok OC, Thulliez P. Experimental toxoplasmosis in turkeys. J Parasitol. 1993; 79(6): 949-52.
 • 10. Dubey JP, Ruff MD, Camargo ME, Shen SK, Wilkins GL, Kwok OC, Thulliez P. Serologic and parasitologic responses of domestic chickens after oral inoculation with Toxoplasma gondii oocysts. Am J Vet Res. 1993; 54(10): 1668-72.
 • 11. El-Massry A, Mahdy OA, El-Ghaysh A, Dubey JP. Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in sera of turkeys, chickens and ducks from Egypt. J Parasitol. 2000; 86(3): 627-8.
 • 12. Bartova E, Dvorakova H, Barta J, Sedlak K, Literak, I. Susceptibility of the domestic duck (Anas platyrhynchos) to experimental infection with Toxoplasma gondii oocysts. Avian Pathol. 2004; 33(2): 153-57.
 • 13. Innes EA. A brief history and overview of Toxoplasma gondii. Zoonoses Public Health. 2010; 57(1): 1-7.
 • 14. Maksimov P, Buschtöns S, Herrmann DC, Conraths FJ, Görlich K, Tenter AM, Dubey JP, Nagel-Kohl U, Thoms B, Bötcher L, Kühne M, Schares G. Serological survey and risk factors for Toxoplasma gondii in domestic ducks and geese in Lower Saxony, Germany. Vet Parasitol. 2011; 182(2-4): 140-9.
 • 15. Bartova E, Sedlak K, Literak I. Serologic survey for toxoplasmosis in domestic birds from the Czech Republic. Avian Pathol. 2009; 38(4): 317-20.
 • 16. Sroka J. Seroepidemiology of toxoplasmosis in the Lublin region. Ann Agric Environ Med. 2001; 8(1): 25-31.
 • 17. Babür C, Gıcık Y, İnci A. Ankara’da güvercinlerde Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 1998; 22(3): 308-10.
 • 18. İnci A, Babür C, Dinçer Ş, Erdal N. Türkiye'nin bazı illerinde evcil kanatlılarda Sabin-Feldman Boya Testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının saptanması. Turkiye Parazitol Derg. 1998; 4: 420-3.
 • 19. Altınöz F, Babür C, Kılıç S. Konya yöresinde yumurta tavuklarında Sabin-Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux,1908) seropozitifliğinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2007; 31(1): 4-6.
 • 20. Karatepe M, Kılıç S, Karatepe B, Babür C. Niğde yöresi evcil (Columa Livia Domestica) ve yabani (Columa Livia Livia) güvercinlerde Toxoplasma gondii antikorlarının prevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 2011; 35: 23-6.
 • 21. Butty ET. Diagnostic study of Toxoplasma gondii in turkey (Meleagris gallopavo) in some regions in Ninevah governorate, Iraq. Iraqi J Vet Sci. 2009; 23(1): 57-62.
 • 22. Mohammed AA, Abdullah SH. Diagnostic study of toxoplasmosis in domestic chickens in Sulaimani province. AL-Qadisiya J Vet Med Sci. 2013; 12 (2): 63-9.
 • 23. Yan C, Yue CL, Zhang H, Yin CC, He Y, Yuan ZG, Lin RQ, Song HQ, Zhang KX, Zhu XQ. Serological survey of Toxoplasma gondii infection in the domestic goose (Anser domestica) in southern China. Zoonoses Public Health. 2011; 58(4): 299-302.
 • 24. Yang N, Mu MY, Li HK, Long M, He JB. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in slaughtered chickens, ducks, and geese in Shenyang, northeastern China. Parasit Vectors. 2012; 5 (237): 1-4.
 • 25. Saraçoğlu F, Sayıl T, Aslan A. Tavuklarda Toxoplasma antikorları taraması. I. Ulusal Toxoplasma Kongresi Özet Kitabı. 13-15 Ekim 1995, Ankara, Türkiye.
 • 26. Zeybek H, Dündar B, Altıntaş K, Güngör C. Ankara yöresi tavuklarında Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 1997; 9: 91-98.
 • 27. Babür C, Pişkin FC, Bıyıkoğlu G, Mutlu ÖF. İzmir ve Manisa yöresi güvercinlerinde (Columba sp.) anti-Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman boya testi ile araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 1999; 23: 309-311.
 • 28. Bıyıkoğlu G, Kılıç S, Babür C, Ayçiçek H. Marmara Bölgesi damızlık işletmelerinde yetiştirilen tavuklarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Turkiye Parazitol Derg. 2002; 26: 355-357.
 • 29. İnci A, Babür C, İşcan KM, İça A. Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii (Nicole ve Manceaux, 1908) spesifik antikorlarının Sabin-Feldman boya testi ile araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2002; 26: 20-22.
 • 30. İnci A, Babür C, Çam Y, İça A. Kayseri yöresinde bazı yırtıcı kuşlarda Sabin-Feldman boya testi Toxoplasma gondii (Nicole ve Manceaux, 1908) seropozitifliğinin araştırılması. F Ü Sağ Bil Derg. 2002; 16: 177-9.
 • 31. Arslan MÖ, Gıcık Y, Özcan K. The frequency of Eimeriidae species in the domestic geese in Kars province of Turkey. Acta Protozool. 2002; 41: 353-57.
 • 32. Gıcık Y, Arslan MÖ. The prevalence of helminths in the alimentary tract of geese (Anser anser domesticus) in Kars District, Turkey. Vet Res Commun. 2003; 27(5): 391-5.
 • 33. Aslantaş Ö, Babür C. Kars yöresinde sığır ve koyunlarda Bruselloz ve Toxoplasmoz üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Etlik Vet Mikrobiol Derg. 2000; 11(1-2): 47-55.
 • 34. Mor N, Arslan MÖ. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2007; 13(2): 165-170.
 • 35. Akca A, Mor N. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle in the province of Kars, Turkey as determined by ELISA. J Anim Vet Adv. 2010; 9(5): 876-78.
 • 36. Akca A, Babür C, Arslan MÖ, Gıcık Y, Kara M, Kılıç S. Prevalence of antibodies to Toxoplasma gondii in horses in the province of Kars, Turkey. Vet Med Czech. 2004; 49(1): 9-13.
 • 37. Gıcık Y, Sarı B, Babür C, Çelebi B. Kars yöresinde köpeklerde Toxoplasma gondii ve Listeria monocytogenes’in seropozitifliği. Türkiye Parazitol Derg. 2010; 34(2): 86-90.
 • 38. Erkılıç EE, Mor N, Babür C, Kırmızıgül AH, Beyhan YE. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in cats from the Kars region, Turkey. Israel Journal of Vet Med. 2016; 71 (3): 31-5.

Kazlarda Dolaşım Sistemi Protozoonları Üzerine Araştırmalar: Toxoplasma Gondii

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 17 - 23, 30.06.2018
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.393161

Abstract

Bu çalışma Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında Kars ilinde
yetiştirilen kazlar üzerinde yürütülmüş ve bu kazlarda Toxoplasma gondii enfeksiyonlarını seroprevalansının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada, toplam 400 kazın kanat altı venasından kan alınarak
4000 rpm’de on dakika süreyle santrifüj edilerek serumlar elde edilmiştir. Serum
örnekleri anti-Toxoplasma gondii
antikorlarının tespiti için
ticari bir Lateks Aglütinasyon
Test (LAT) kiti ile incelenmiş ve bir tanesi (%0,25)
seropozitif bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile Kars yöresinde kazlarda
ilk kez Toxoplasma gondii
enfeksiyonunun varlığı tespit edilmiştir. 

References

 • 1. Zhou P, Chen Z, Li HL, Zheng H, He S, Lin RQ, Zhu XQ. Toxoplasma gondii infection in humans in China. Parasit Vectors. 2011; 4 (165): 1-9.
 • 2. Elmore SA, Jones JL, Conrad PA, Patton S, Lindsay DS, Dubey JP. Toxoplasma gondii: epidemiology, feline clinical aspects, and prevention. Trends Parasitol 2010; 26(4): 190-6.
 • 3. Dubey JP, Beattle CP. Toxoplasmosis of animals and man, Boca Raton, Florida CRC Press Inc, USA. 1988.
 • 4. Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasit. 2000; 30(12-13): 1217-58.
 • 5. Dubey JP. Toxoplasma gondii infections in chickens (Gallus domesticus): Prevalence, clinical disease, diagnosis and public health significance. Zoonoses Public Health. 2010; 57(1): 60-73.
 • 6. TC. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi, standart tanı, sürveyans ve laboratuvar rehberi. Ankara, Sistem Ofset. 2005.
 • 7. Dubey JP. A review of toxoplasmosis in wild birds. Vet Parasitol. 2002; 106(2): 121-153.
 • 8. Karaer Z, Çiçek H. Kanatlılarda toxoplasmosis. İçinde: Özcel MA, Karaer Z. editor (s). Veteriner Hekimliğinde Paraziter Hastalıkları. s.517-520, İzmir, Türkiye Parazitol. Dern. Yayını, No:24, Cilt:1, 2013.
 • 9. Dubey JP, Camargo ME, Ruff MD, Wilkins GC, Shen SK, Kwok OC, Thulliez P. Experimental toxoplasmosis in turkeys. J Parasitol. 1993; 79(6): 949-52.
 • 10. Dubey JP, Ruff MD, Camargo ME, Shen SK, Wilkins GL, Kwok OC, Thulliez P. Serologic and parasitologic responses of domestic chickens after oral inoculation with Toxoplasma gondii oocysts. Am J Vet Res. 1993; 54(10): 1668-72.
 • 11. El-Massry A, Mahdy OA, El-Ghaysh A, Dubey JP. Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in sera of turkeys, chickens and ducks from Egypt. J Parasitol. 2000; 86(3): 627-8.
 • 12. Bartova E, Dvorakova H, Barta J, Sedlak K, Literak, I. Susceptibility of the domestic duck (Anas platyrhynchos) to experimental infection with Toxoplasma gondii oocysts. Avian Pathol. 2004; 33(2): 153-57.
 • 13. Innes EA. A brief history and overview of Toxoplasma gondii. Zoonoses Public Health. 2010; 57(1): 1-7.
 • 14. Maksimov P, Buschtöns S, Herrmann DC, Conraths FJ, Görlich K, Tenter AM, Dubey JP, Nagel-Kohl U, Thoms B, Bötcher L, Kühne M, Schares G. Serological survey and risk factors for Toxoplasma gondii in domestic ducks and geese in Lower Saxony, Germany. Vet Parasitol. 2011; 182(2-4): 140-9.
 • 15. Bartova E, Sedlak K, Literak I. Serologic survey for toxoplasmosis in domestic birds from the Czech Republic. Avian Pathol. 2009; 38(4): 317-20.
 • 16. Sroka J. Seroepidemiology of toxoplasmosis in the Lublin region. Ann Agric Environ Med. 2001; 8(1): 25-31.
 • 17. Babür C, Gıcık Y, İnci A. Ankara’da güvercinlerde Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 1998; 22(3): 308-10.
 • 18. İnci A, Babür C, Dinçer Ş, Erdal N. Türkiye'nin bazı illerinde evcil kanatlılarda Sabin-Feldman Boya Testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının saptanması. Turkiye Parazitol Derg. 1998; 4: 420-3.
 • 19. Altınöz F, Babür C, Kılıç S. Konya yöresinde yumurta tavuklarında Sabin-Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux,1908) seropozitifliğinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2007; 31(1): 4-6.
 • 20. Karatepe M, Kılıç S, Karatepe B, Babür C. Niğde yöresi evcil (Columa Livia Domestica) ve yabani (Columa Livia Livia) güvercinlerde Toxoplasma gondii antikorlarının prevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 2011; 35: 23-6.
 • 21. Butty ET. Diagnostic study of Toxoplasma gondii in turkey (Meleagris gallopavo) in some regions in Ninevah governorate, Iraq. Iraqi J Vet Sci. 2009; 23(1): 57-62.
 • 22. Mohammed AA, Abdullah SH. Diagnostic study of toxoplasmosis in domestic chickens in Sulaimani province. AL-Qadisiya J Vet Med Sci. 2013; 12 (2): 63-9.
 • 23. Yan C, Yue CL, Zhang H, Yin CC, He Y, Yuan ZG, Lin RQ, Song HQ, Zhang KX, Zhu XQ. Serological survey of Toxoplasma gondii infection in the domestic goose (Anser domestica) in southern China. Zoonoses Public Health. 2011; 58(4): 299-302.
 • 24. Yang N, Mu MY, Li HK, Long M, He JB. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in slaughtered chickens, ducks, and geese in Shenyang, northeastern China. Parasit Vectors. 2012; 5 (237): 1-4.
 • 25. Saraçoğlu F, Sayıl T, Aslan A. Tavuklarda Toxoplasma antikorları taraması. I. Ulusal Toxoplasma Kongresi Özet Kitabı. 13-15 Ekim 1995, Ankara, Türkiye.
 • 26. Zeybek H, Dündar B, Altıntaş K, Güngör C. Ankara yöresi tavuklarında Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 1997; 9: 91-98.
 • 27. Babür C, Pişkin FC, Bıyıkoğlu G, Mutlu ÖF. İzmir ve Manisa yöresi güvercinlerinde (Columba sp.) anti-Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman boya testi ile araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 1999; 23: 309-311.
 • 28. Bıyıkoğlu G, Kılıç S, Babür C, Ayçiçek H. Marmara Bölgesi damızlık işletmelerinde yetiştirilen tavuklarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Turkiye Parazitol Derg. 2002; 26: 355-357.
 • 29. İnci A, Babür C, İşcan KM, İça A. Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii (Nicole ve Manceaux, 1908) spesifik antikorlarının Sabin-Feldman boya testi ile araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2002; 26: 20-22.
 • 30. İnci A, Babür C, Çam Y, İça A. Kayseri yöresinde bazı yırtıcı kuşlarda Sabin-Feldman boya testi Toxoplasma gondii (Nicole ve Manceaux, 1908) seropozitifliğinin araştırılması. F Ü Sağ Bil Derg. 2002; 16: 177-9.
 • 31. Arslan MÖ, Gıcık Y, Özcan K. The frequency of Eimeriidae species in the domestic geese in Kars province of Turkey. Acta Protozool. 2002; 41: 353-57.
 • 32. Gıcık Y, Arslan MÖ. The prevalence of helminths in the alimentary tract of geese (Anser anser domesticus) in Kars District, Turkey. Vet Res Commun. 2003; 27(5): 391-5.
 • 33. Aslantaş Ö, Babür C. Kars yöresinde sığır ve koyunlarda Bruselloz ve Toxoplasmoz üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Etlik Vet Mikrobiol Derg. 2000; 11(1-2): 47-55.
 • 34. Mor N, Arslan MÖ. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2007; 13(2): 165-170.
 • 35. Akca A, Mor N. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle in the province of Kars, Turkey as determined by ELISA. J Anim Vet Adv. 2010; 9(5): 876-78.
 • 36. Akca A, Babür C, Arslan MÖ, Gıcık Y, Kara M, Kılıç S. Prevalence of antibodies to Toxoplasma gondii in horses in the province of Kars, Turkey. Vet Med Czech. 2004; 49(1): 9-13.
 • 37. Gıcık Y, Sarı B, Babür C, Çelebi B. Kars yöresinde köpeklerde Toxoplasma gondii ve Listeria monocytogenes’in seropozitifliği. Türkiye Parazitol Derg. 2010; 34(2): 86-90.
 • 38. Erkılıç EE, Mor N, Babür C, Kırmızıgül AH, Beyhan YE. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in cats from the Kars region, Turkey. Israel Journal of Vet Med. 2016; 71 (3): 31-5.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Gencay Taşkın TAŞÇI This is me
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Türkiye


Neriman MOR
Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars, Türkiye
Türkiye


Barış SARI
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Türkiye


Nilgün PARMAKSIZOĞLU AYDIN This is me
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Türkiye


Neslihan GÜNDÜZ ÖLMEZ
Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, Türkiye
Türkiye


Mükremin Özkan ARSLAN
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Kars, Türkiye
Türkiye


Zati VATANSEVER
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Türkiye


Atila AKÇA
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Submission Date February 10, 2018
Acceptance Date April 3, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Taşçı, G. T. , Mor, N. , Sarı, B. , Parmaksızoğlu Aydın, N. , Gündüz Ölmez, N. , Arslan, M. Ö. , Vatansever, Z. & Akça, A. (2018). Kazlarda Dolaşım Sistemi Protozoonları Üzerine Araştırmalar: Toxoplasma Gondii . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 3 (1) , 17-23 . DOI: 10.24880/maeuvfd.393161