Year 2016, Volume 9 , Issue 17, Pages 81 - 86 2016-12-01

Hareketli Görüntü ve Ses Yoluyla Dansçının Dönüşü Temsilinde Doğu ve Batı Arasındaki Yaklaşımlar
APPROCHES ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT DANS LA REPRESÉNTATION DU TOUR DU DANSEUR A TRAVERS L’IMAGE EN MOUVEMENT ET LE SON

Juan Bernardo Pineda PÉREZ [1] , Mikail KARAALI [2]


Dansın ve sinemanın içinde hareketli vücudun parçalanmasının kullanılmasında zamansal ve mekânsal aralıklar arasında bir bilgi alışverişi ve diyalog kurmak, karşılıklı bir zenginleşme gerektirir. Bu bize, dans ile sesli oluşumun arasındaki kaybolmuş diyaloğu Batıdaki ya sahne sanatlarından veya sinematografik yapımlardan geri alma ihtiyacını hatırlatmıştır.
Établir un dialogue et un échange de connaissances entre les intervalles spatiales et temporels dans l’utilisation de la fragmentation du corps en mouvement au sein du cinéma et de la danse, suppose un enrichissement mutuel. Cependant, actuellement, la présence de l’Orient dans les propositions artistiques interculturelles, nous rappelle le besoin de reprendre depuis l’Occident le dialogue perdu entre la composition sonore et de la danse, ou bien dans les productions artistique scéniques (musique et danse) ou bien cinématographiques
Other ID JA46TK37BV
Journal Section Articles
Authors

Author: Juan Bernardo Pineda PÉREZ

Author: Mikail KARAALI

Dates

Publication Date : December 1, 2016

APA PÉREZ, J , KARAALI, M . (2016). Hareketli Görüntü ve Ses Yoluyla Dansçının Dönüşü Temsilinde Doğu ve Batı Arasındaki Yaklaşımlar. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 9 (17) , 81-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28383/301747