Year 2015, Volume 8 , Issue 16, Pages 193 - 206 2015-12-01

HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ
Public Accounts and Ottoman Documents to According to Turkey in Migration of Turkish Karachai-Balkarian

Tuncay AÇIK [1]


Rusya Federasyonu içinde Karaçay Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Kırgızistan, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya’nın muhtelif yerlerinde yaşayan Karaçay- Malkar Türkleri, 19. Yüzyılda Kuzey Kafkaslardan siyasi, dini, ekonomik ve sosyal v.b. birtakım nedenlere bağlı olarak Osmanlı Devleti topraklarına göç etmişler ve Türkiye’nin değişik yerlerine yerleşmişlerdir. Karaçaylılarda ilk göç fikri 1828 yılında Hasavka Savaşının kaybedilmesiyle başlamıştır. 1885-1886 ile 1905-1907 yılları arasında Karaçay göçleri en yoğun dönemini yaşamıştır. Biz makalemizde Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Karaçay Muhacirlerin yıllardır anlata geldikleri bilgilerle, Osmanlı Arşivlerindeki bilgileri karşılaştırarak makalemizi hazırladık. Makalemizde Karaçaylıların göç etme sebeplerini, göç için yaptıkları hazırlıkları, göç güzergâhlarını, göç esnasında yaşadıkları sıkıntıları, Osmanlı topraklarına gelişlerini, Anadolu’da iskânlarını, İskân sırasında karşılaştıkları sorunları, Osmanlı Devletinin Karaçaylara yaptıkları yardımları anlatmaya çalıştık.
Karachay-Balkar Turks who live in various places of the world, situated in the Russian Federation, mainly Karachay-Cherkes Republic and Kabardino-Balkaria Republic, Turkey, Syria, Kyrgyzstan, Kazakhstan and the United States of America emigrated from North Caucasus to Ottoman Empire territory in 19th century for reasons of political, religious, economic and social and settled down different areas of Turkey. The first idea of migration in Karachays began in 1828 with the loss of Hasavka War. Karachay migration experienced the most intense period between the years 1885-1886 and 1905-1907. We prepared our article comparing the information of Karachay immigrants who emigrated from Caucasia to Anatolia with the information of Ottoman archives. In our article, we try to explain the reasons for migration of Karachays, their preparations for migration, migration routes, problems they faced during the migration, their arrival in Ottoman territories, their settlement in Anatolia, the problems they encountered during the settlement and Ottoman Empire's support for Karachays.
Other ID JA32NK55YD
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay AÇIK

Dates

Publication Date : December 1, 2015

Bibtex @ { mahder301786, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2015}, volume = {8}, pages = {193 - 206}, doi = {}, title = {HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ}, key = {cite}, author = {AÇIK, Tuncay} }
APA AÇIK, T . (2015). HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 8 (16) , 193-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28386/301786
MLA AÇIK, T . "HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 8 (2015 ): 193-206 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28386/301786>
Chicago AÇIK, T . "HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 8 (2015 ): 193-206
RIS TY - JOUR T1 - HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ AU - Tuncay AÇIK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 206 VL - 8 IS - 16 SN - 1308-4445- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ %A Tuncay AÇIK %T HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ %D 2015 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD AÇIK, Tuncay . "HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 8 / 16 (December 2015): 193-206 .
AMA AÇIK T . HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2015; 8(16): 193-206.
Vancouver AÇIK T . HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2015; 8(16): 206-193.