Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türk Müziği Nazariyesi ve Solfeji Derslerinde Metodoloji

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 41 - 51, 01.06.2008

Abstract

Erol Eroğlu ve Yavuz Köktan metodu "Metot (yöntem), bi linmeyen birşeyi bulup meydana çıkarmak veya bil inen bir şeyi başkalarına gösterip ispat etmek için düşünceleri iyi bir şeki lde sıralamak ve kullanmak sanatıdır. Diğer bir tanımla metot kelimesi, "araştırma yolu ile bulunup ortaya konabilecek somut sebep-sonuç i lişkilerini ve (mümkün olduğu hal lerde) bu il işkilerin temelinde yer alan soyut i lmi kanunları tesbit edebi l mek için izlenmesi gereken yol" anlamına gelir. En geniş anlamıyla metot, "gerçeğe götüren yol"dur." şeklinde geniş bir biçimde tanımlamaktadırlar. Çağımızda; ün iversite çatısı altında okutulmakta olan her dersin gerçeğe ulaşmak ve daha iyi bir eğitim için metodolojisinin bulunması gereklidir. Solfej dersleri konservatuarlarda okutulmakta olan diğer tüm dersler için basamak olan önemli bir derstir. Bu alanda metotlaşma için öncelikle dersle ilgili özel metotların ve kuralların tesbit edilmesi ve sıralanması gerekir.

References

  • AKDOĞU, Onur. (2001 ). Türk Müziği Bana ve Solfej Metodu, 5 . Baskı, İzmir: Üniversiteliler Ofset.
  • AREL, H . Saadettin. (1991 ). Türk Müsıkisi Ders Notları. Haz. Onur AKDOĞU. Ankara.
  • BARDAKÇI , Murat. (1986). Maragah Abdülkadir. İstanbul : Pan Yayıncılık.

Methodology in Turkish Music Theory and Turkish Music Solfege

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 41 - 51, 01.06.2008

Abstract

Erol Eroğlu and Yavuz Köktan defined method as "Method is the art of finding and indicating an unknown thing or the art of arranging and using thoughts far showing and proving a known thing to others. " in other words, the word method means"the way that should be followed far determining cause-effect relations that can be proved by research and (when possible) far determining abstract scientific laws based on these relations. " With its broadest meaning, method is the way to the truth. "

References

  • AKDOĞU, Onur. (2001 ). Türk Müziği Bana ve Solfej Metodu, 5 . Baskı, İzmir: Üniversiteliler Ofset.
  • AREL, H . Saadettin. (1991 ). Türk Müsıkisi Ders Notları. Haz. Onur AKDOĞU. Ankara.
  • BARDAKÇI , Murat. (1986). Maragah Abdülkadir. İstanbul : Pan Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Hatice Selan ERGÖZ This is me (Primary Author)

0003-0004-0005-0006
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Ergöz, H. S. (2008). Türk Müziği Nazariyesi ve Solfeji Derslerinde Metodoloji . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 41-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405732