Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türk ve Azeri Halk Şiirinde Mısra Başı Tekrarlı Sesler, Heceler ve Kelimeler

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 52 - 63, 01.06.2008

Abstract

Şiirlerde ses zenginliği; mısralar arasında aynı sesler, heceler, takılar ve aynı anlam taşıyan kelimelerin tekrarıyla sağlanır. Bu tekrarlar şiirde iç ahengi ortaya çıkarır; mısraların başına, ortasına ya da sonuna getiri l ir. Bu tekrarlar mısralar arasında kafiye veya redif görevi görürler. M ısra başı tekrarlara eski Türk şiirlerinde de rastlıyoruz. Bu tekrarlar şiire "aliterasyon" sağlar. Bu tür aliterasyona hem Türkiye Türklerinin hem de Azeri Türklerinin halk şiirlerinde rastlamaktayız.

References

  • SAKAOĞLU, Saim - Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek (1986). Azerbaycan Aşıklar ve Halk Şairleri, Il . Cilt, İstanbul: Halk Kültürü Yayınları.
  • KAYA, Doğan (2000). Aşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

New Line Repeated Sounds, Syllables and Words in Turkish and Azerbaijani Folk Poetry

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 52 - 63, 01.06.2008

Abstract

The sound richness in poems is provided with repetition ofwords having same soundç, syllahles and suffixes hetween lines. These repetitions introduce the internal harmony in poem. These repetitions are placed to new lines, to midst and end of the line. These repetitions have the characteristic ofheing rhymes and redif (repetition). We see new /ine repetitions in old Turkish poems. These repetitions provide "al/iteration " in poem. We see these kinds ofalliterations in both folk poems of Turkey 's Turks and Azerbaijani Tıırks.

References

  • SAKAOĞLU, Saim - Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek (1986). Azerbaycan Aşıklar ve Halk Şairleri, Il . Cilt, İstanbul: Halk Kültürü Yayınları.
  • KAYA, Doğan (2000). Aşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Hayrettin İVGİN This is me (Primary Author)

0004-0005-0006-0007
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA İvgin, H. (2008). Türk ve Azeri Halk Şiirinde Mısra Başı Tekrarlı Sesler, Heceler ve Kelimeler . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 52-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405738