Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Meal Destans in Folk Literature

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 77 - 90, 01.06.2008

Abstract

Aşık.ı· who are representatives ol Aşık literature have created lots of poems about every mat/er. The poems about meals has very sign(ficant place among the ali traditional poems. Tlıe .first examples of'poems on meals lıave been seen in 14tlı century. Tlıese texts called Sıma tiye belong to Kaygusıız Abdal. Altlıough most of tlıem were formed witlı 1 1 􀉜yllahles, some of' them were fi>rmed with 8 or 1 4 syllables. in the poems about meals, tlıose subjects were told: vegetable meal. kebap, meaıhall, flan, hiscuit, pi/af: pickle, sweet, sa/ad, frııit.

References

  • ÇINAR, Ali Abbas. (2005) . Halil İbrahim Sofrası. İstanbul.
  • GÜZEL, Abdurrahman. (1981). Kaygusuz Abdal. Ankara.
  • HALICI, Feyzi. (1990). Halk Şairlerinden Yemek Destanları. Ankara.

Halk Edebiyatında Yemek Destanları

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 77 - 90, 01.06.2008

Abstract

Aşık edebiyatının temsilcileri olan aşıklar, hemen her konuda destanlar söylemişlerdir. Bunların içinde yemek destanları öneml i bir yer tutar. Yemekleri konu edinen ilk manzum örnekler XIY. Yüzyılda karşımıza çıkar. "Sımatiye" olarak adlandırılan bu eserler Kaygusuz Abdal'a aittir. Bunların çoğu on bir heceli olmakla beraber sekiz ve on dört hece ile söylenmiş olanları da vardır. Yemek destanlarında sebze yemekleri, kebaplar, köfteler, börekler, çörekler, pilavlar, turşular, tatlılar, salatalar, meyveler konu edilmiştir.

References

  • ÇINAR, Ali Abbas. (2005) . Halil İbrahim Sofrası. İstanbul.
  • GÜZEL, Abdurrahman. (1981). Kaygusuz Abdal. Ankara.
  • HALICI, Feyzi. (1990). Halk Şairlerinden Yemek Destanları. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Doğan KAYA This is me (Primary Author)

0005-0006-0007-0008
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Kaya, D. (2008). Halk Edebiyatında Yemek Destanları . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 77-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405749