Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yesi Şehrinden Taraklı'ya Kaşıkçılık

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 122 - 127, 01.06.2008

Abstract

İnsanoğlu tarihi süreç içerisinde çok çeşitli araç ve gereçler yapmış ve kullanmıştır. Bunlardan birisi de kaşıktır. Zaman içerisinde hammaddesi değişen kaşık daha çok tahtadan, madenden veya kemikten yapı lmıştır. Geleneksel olarak yemek türleri d ikkate alınarak yapılan kaşıklarda da çeşitlemeler olmaktadır.
Türkiye'de kaşıkçı l ıkla i lgi li çok çeşitli ve zengin bir gelenek bulunmaktadır. Geleneğin dayanakları Türklerin tarihi serüvenleri ile pekişerek günümüze ulaşmıştır. Zamanında Konya, Kütahya, Akseki, Geyve, Taraklı, Göynük, Gediz birer kaşık merkezi konumundayken günümüzde kaşıkçılık gittikçe zayıflamakta ve geleneksel kaşıkçı lığa duyulan rağbet azalmaktadır. Bu durum usta çırak il işkisi içerisinde bul unan kaşıkçılık için öneml i bir sorun olarak karşımıza çıkar.

References

  • BARIŞTA, Hatice Örcün. (2005 ). Halk Plastik Sanatları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • EREN, Naci. (1984). Kaşık ve Kaşıkçılık. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları .
  • EROĞLU, Türker. (2003). Sakarya Halk Kültürü. Sakarya: Sakarya Valiliği.

The Spoon Making from the City of Yesi to Tarakli

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 122 - 127, 01.06.2008

Abstract

The human being has made and used too many diverse tools and equipment within lıistoric process. One of them is spoon. Displaying clıange in terms of tlıe material ol which it is made; spoon has been made mostly of wooden, metal or bone. Taking into considerationfood types, the spoons alsa show diversity in making process. There is very diverse and rich tradition regarding spoon making in Turkey. The bases of the tradition have reached today being stronger tlıan ever with historical adventures of Turks. Although Konya, Kütahya, Akseki, Geyve, Taraklı, Göynük, Gediz were spoon making centers in its time. the spoon making weakens gradually in oıır day and the demandfor traditional spoon making reduces. This situation is seen as a very important problem for spoon making in which there is master-apprentice relationship.

References

  • BARIŞTA, Hatice Örcün. (2005 ). Halk Plastik Sanatları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • EREN, Naci. (1984). Kaşık ve Kaşıkçılık. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları .
  • EROĞLU, Türker. (2003). Sakarya Halk Kültürü. Sakarya: Sakarya Valiliği.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Selçuk Kürşad Koca This is me (Primary Author)

0008-0009-0010-0011
Türkiye


Serdar Uğurlu This is me

0009-0010-0011-0012
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Koca, S. K. & Uğurlu, S. (2008). Yesi Şehrinden Taraklı'ya Kaşıkçılık . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 122-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405851