Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Evaluation on the Narrative Named 1924 / Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi of Beşir Ayvazoğlu

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 139 - 151, 01.06.2008

Abstract

in this text, the book named "A long History ofa Picture/1924 " written by Beşir Ayvazoğlıı in the genre ol narrative is introdııced. in this history which is written in viett• of) us/ one piece of picture. comprehensive inlormation aboııt the people in the picture who are very importanı for Tıırkish literatııre is acqııainted and it is given place to details aboııl the other people not in the pictııre but aroıınd them. in the book. especially interesting details ahout the author as Mehmed Ak{/: Midhat Cemal who are very e.ffective in the circle ol hoth constitutional monarchy and republic are presented.

References

  • AKLIN, Nilüfer. (2000). Mithat Cemal Kuntay / Hayatı - Sanatı - Eserleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli .
  • AYVAZOĞLU, Beşir. (1998). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • KUNTAY, Mithat Cemal. (1998). Üç İstanbul. İstanbul : Oğlak Klasikleri.

Beşir Ayvazoğlu'nun 1924/Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 139 - 151, 01.06.2008

Abstract

Bu yazıda, Beşir Ayvazoğlu tarafından yazılan 1 924/Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi isimli anlatı türündeki eser tanıtılmıştır. Bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak yazılan bu eserde, hem söz konusu fotoğraf karesinde yer alan ve Türk Edebiyatı için önem arz eden şahsiyetler hakkında etraflı bilgi verilmiş, hem de o şahsiyetlerin çevresinde bulunan kişilere dair ayrıntılara yer verilmiştir. Kitapta özellikle Mehmed Akif, Midhat Cemal gibi, hem Meşrutiyet hem de Cumhuriyet döneminde önemli etki sahibi olmuş edebiyatçı lar hakkında ilgi çekici ayrıntılar bulunmaktadır.

References

  • AKLIN, Nilüfer. (2000). Mithat Cemal Kuntay / Hayatı - Sanatı - Eserleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli .
  • AYVAZOĞLU, Beşir. (1998). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • KUNTAY, Mithat Cemal. (1998). Üç İstanbul. İstanbul : Oğlak Klasikleri.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Gürkan Yavaş This is me (Primary Author)

0011-0012-0013-0014
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Yavaş, G. (2008). Beşir Ayvazoğlu'nun 1924/Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 139-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405869