Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Conceptual Comparison Between Crimean Tatar Proverbs and Turkey's Turkish Proverbs

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 76 - 91, 01.12.2008

Abstract

Proverbs are significant institutionalized expressions that can be easily tracked starting from historical periods and that are rejlections of how a comunity lives, thinks of, and perceives the world, and are cultural accumulation of a community just as in cliches. Previously a conceptual study on Turkey Turkish proverbs was carried aut and some findings regarding that study were obtained. This study aims ta scrutinize differrences and similarities in proverbs of Turkey Turkish and Krimean Tatar in terms of conceptualization and signification.

References

  • AKSOY, Ömer Asım. ( 1 989). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1 -2. 5. baskı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
  • ÖZEZEN, Muna Yüceol. (2005). "Türkiye Türkçesi atasözlerindeki değişkenlerin eşdeğerliliği". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C. 14, S. 1 2. Adana, ss. 403- 415.
  • ÜLKÜSAL, Müstecib. ( 1 970). Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Kırım Tatar Atasözleri ve Türkiye Türkçesi Atasözleri Arasında Kavramsal Bir Karşılaştırma

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 76 - 91, 01.12.2008

Abstract

Atasözleri, bir toplumun düşünüş biçimi, yaşamı ve dünyayı algılayışının tarihsel dönemlerden başlayarak kolaylıkla izlenebildiği önemli kalıp söyleyişlerdir ve bütün kalıp söyleyişler gibi bir toplumun kültürel birikimidir. Daha önce Türkiye Türkçesi atasözleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmış ve Türkiye Türkleriyle ilgili bu yönde birtakım bulgular elde etmiştik. Bu bildiriyle kavram oluşturma, anlamlandırma biçimleri bakımından Türkiye Türkleri ile Kırım Tatarlarının benzeyen ve ayrılan yanlarına yönelik elde ettiğimiz bulgularımızı sıralayarak ortak geçmişin izlerini süreceğiz.

References

  • AKSOY, Ömer Asım. ( 1 989). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1 -2. 5. baskı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
  • ÖZEZEN, Muna Yüceol. (2005). "Türkiye Türkçesi atasözlerindeki değişkenlerin eşdeğerliliği". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C. 14, S. 1 2. Adana, ss. 403- 415.
  • ÜLKÜSAL, Müstecib. ( 1 970). Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Muna YÜCEOL ÖZEZEN This is me (Primary Author)

0015-0016-0017-0018
Türkiye

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Yüceol Özezen, M. (2008). Kırım Tatar Atasözleri ve Türkiye Türkçesi Atasözleri Arasında Kavramsal Bir Karşılaştırma . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 76-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/405984