Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Values of Colors in Turkish Folk Poetry and Their Contribution to Meaning

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 92 - 107, 01.12.2008

Abstract

This study has been done by evaluating the products of five poets; Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu and Dada/oğlu. In this report, it is dwelt on how public narrations that have been formed into written text can be evaluated and explained by utilizing with linguistics, textlinguistic, semantic, philology, rhetoric, pragmatics. These poets ' poems including show, symbolize ar imply the concept of "renk " have been considered in context of !ine, in context of quatrain ar in context of the whole poem. It has been tried ta determine their grammatical contributions, functions and references ta the context which they depend on. After the determinations, it has been worked aut to get data by comparing.

References

  • KORKUT, Ece. ( 2003). Dilbilimsel Şiir Çözümlemeleri, Günümüz Dilbilim Çalışmaları. İstanbul: Multilingual.
  • ONG, W. J. ( 1 992). Sözlü ve Yazılı Kültür. (Çev. Sema Postacıoğlu). İstanbul: Metis Yayınları
  • ÖZTELLİ, C. (2003). Karacaoğlan, Bütün Şiirleri. İstanbul: Özgür Yayınları.

Türk Halk Şiirinde Renklerin Değerleri ve Anlama Katkısı

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 92 - 107, 01.12.2008

Abstract

Çalışma, beş (5) halk ozanının ürünleri incelenerek gerçekleştirildi. Bu ozanlar; Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu ve Dadaloğlu'dur.
Ozanların, renk kavramını içeren, yansıtan sözcükleri, dilbilimin yanalanlan olan anlambilim, sözcük anlambilimi ve metindilbilimin yöntemleriyle çalışıldı. Sözlüksel ve bağlamsal anlam; sezdirim/çıkarım, öngönderge/artgönderge/eşgönderge kavramlarının metinlerdeki kullanımı ve işlevlerinin de katkısıyla sınırlı anlamda söylem çözümlemesi çalışması gerçekleştirilmeye çalışıldı. Şiirlerde geçen, renk adları ya da renklere yapılan göndermeler, kullanım bağlamına bağlı olarak dize, dörtlük ya da şiirin bütünlüğü bağlamında ele alındı. Renk adları ya da uzak yakın çağrışımları, imgesel, dilsel, anlamsal
katkı, işlev ve gönderim boyutları belirlenmeye; belirlemelerden sonra, beş ozanın kullanımları karşılaştırılarak değerlendirilip; yorumlanarak, veriler elde edilmeye çalışıldı ve elde edilen veriler yorumlanarak bütüncül yargılara varıldı.

References

  • KORKUT, Ece. ( 2003). Dilbilimsel Şiir Çözümlemeleri, Günümüz Dilbilim Çalışmaları. İstanbul: Multilingual.
  • ONG, W. J. ( 1 992). Sözlü ve Yazılı Kültür. (Çev. Sema Postacıoğlu). İstanbul: Metis Yayınları
  • ÖZTELLİ, C. (2003). Karacaoğlan, Bütün Şiirleri. İstanbul: Özgür Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Hülya Çevirme This is me (Primary Author)

0017-0018-0019-0020

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Çevirme, H. (2008). Türk Halk Şiirinde Renklerin Değerleri ve Anlama Katkısı . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 92-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/405998